Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 5 od 59  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 119-129
Računovodstvene asocijacije evropskog područja
aUniverzitet odbrane, Beograd
bUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Sažetak
Na shvatanje da prioritetne aktivnosti nacionalnih i međunardnih računovodstvenih institucija treba da budu na planu uspostavljanja i izgradnje računovodstvenih načela i standarda (pomenutih načela i standarda moraju da se pridržavaju kompanije prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, da bi se obezbedilo verno polaganje računa i obezbedila neophodno potrebna uporedivost, kao i na planu upoređenja revizorske tehnike i metodologije, kako bi verifikovani finansijski izveštaji postali neophodna informaciona osnova za sve vlasnike deonica) najviše je uticala okolnost da su finansijski izveštaji nezaobilazna informaciona osnova korisnicima računovodstvenih informacija (internim i eksternim), prilikom ocene imovinskog, finansijskog i rentabilitetnog položaja kompanija. Kao rezultat potrebe za harmonizacijom računovodstvenih satandarda u americi i evropi formiran je veliki broj asocijacija, a delokrug rada i aktivnosti koje ove asocijacije sprovode prikazane su u samom radu.
Reference
JRAS (2003) Etički kodeks za profesionalneračunovođe. Beograd: prevod Savez računovođa i revizora Srbije
Krstić, J., i dr. (2007) Finansijsko računovodstvo. Niš
Milojević, S.D. (2006) Revizija finansijskih izveštaja. Beograd
Persson, T., Tabellini, G. (2000) Political economics: Explaining economic policy. Cambridge: MIT Press
Spiro, D. (2014) Resource prices and planning horizons. Journal of Economic Dynamics and Control, 48: 159-175
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1801119P
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.