Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:35

Sadržaj

članak: 8 od 41  
Back povratak na rezultate
2015, br. 1, str. 138-152
Diverzifikacija kao osnova za kreiranje optimalnog portfolia
'Libra Office IBSM' D.O.O., Zrenjanin

e-adresaivancerdic@yahoo.com
Sažetak
Diverzifikacija je metod pomoću koga se uspešno ukupan rizik kreiranog portfolia svodi na nivo tržišnog rizika, ili čak i niže, u zavisnosti od toga koji model diverzifikacije investitor odabere. Ujedno, to je i bio cilj ovog istraživanja - dokazati da se sa pravilno koncipiranom i sprovedenom diverzifikacijom, rizik portfolia može svesti na nivo sistematskog rizika. Analizirajući različite primere, kroz istraživanje je to i dokazano, prvenstveno kroz osnovnu hipotezu, na primeru američke kompanije IBM i berzanskog indeksa S & P 500. Opovrgavanjem izvedene hipoteze 1, da se metodu granske diverzifikacije može dati prednost u odnosu na prostu diverzifikaciju, zaključeno je da se ni izborom hartija od vrednosti različitih privrednih sektora sistematski rizik ne može izbeći. U korist diverzifikacije govori dokazana izvedena hipoteza 2, kojom je potvrđeno da je međunarodna diverzifikacija model diverzifikacije koji se najbolje dokazao u praksi i koji u najvećoj meri smanjuje rizik kreiranog portfolia, čak i nivo sistematskog rizika se može smanjiti, zahvaljujući ulaganju u hartije od vrednosti na tržištima kapitala različitih zemalja.
Reference
Brigham, E.F. (1989) Fundamentals of financial management. Chicago, itd: Dryden Press
Brzaković, T. (2007) Tržište kapitala - teorija i praksa. Beograd: Čugura Print
Buffett, W.E., Munger, C. (1996) If the business and the manager are right, you should probably forget the quote. Outstanding Investor Digest, 11(3-4): 18-40
Divecha, A.B., Drach, J., Stefek, D. (1992) Emerging Markets. Journal of Portfolio Management, 19(1): 41-50
Downes, J., Goodman, J.E. (2010) Dictionary of Finance and Investment Terms. New York: Barron's Educational Series
Fisher, L., Lorie, J.H. (1970) Some Studies of Variability of Returns on Investments in Common Stocks. Journal of Business, 43(2): 99
Francis, J.C. (1986) Investments: Analysis and management. New York, itd: McGraw-Hill
Grubel, H.G. (1968) Internationally diversified portfolios: Welfare gains and capital flows. American Economic Review, 58, 1299-1314
Jorion, P. (1985) International Portfolio Diversification with Estimation Risk. Journal of Business, 58(3): 259
Kaličanin, S. (2010) Portfolio analiza investicionih fondova. Beograd: Megraf
Markowitz, H.M. (1959) Portfolio selection: Efficient diversification of investments. New York, itd: Wiley
Meigs, W., Meigs, R. (1999) Računovodstvo - temelj poslovnog odlučivanja. Zagreb: Mate
Popović, S. (1998) Analiza korelativnog odnosa između dva vrijednosna papira u portfolio kontekstu. Berza, 23-37; 2
Radović, M., Vasiljević, A. (2012) Stabilnost beta koeficijenta za najlikvidnije akcije na tržištu kapitala u Srbiji u periodu 2006-2011. godina. Ekonomske teme, 50(3): 415-432
Schall, L.D., Haley, C.W. (1980) Introduction to financial management. New York: Mcgraw-Hill
Scherer, B. (2013) Invited Editorial Comment. Journal of Portfolio Management, 39(3): 7-9
Solnik, B.H. (1974) Why Not Diversify Internationally Rather Than Domestically?. Financial Analysts Journal, 30(4): 48-54
Šoškić, D. (2010) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Warner, J. (2010) Rethinking Modern Portfolio Theory: Are we all doing it wrong: Or it is the theory in need of updating and repair?. Bank Investment Consultant, February, 13-17
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-8532
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci