Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 17  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 61, br. 3, str. 120-139
Govor mržnje, slučajevi migranata - analiza postojanja u srpskom diskursu
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

e-adresazvonimir.ivanovic@kpu.edu.rs
Ključne reči: govor mržnje; migranti; blogerski uticaji; komentari na veb-sajtovima; elektronsko okruženje za govor mržnje
Sažetak
Govor mržnje je veoma česta pojava na području Balkanskog poluostrva, a naročito je čest bio u vreme ratova u bivšoj SFRJ. Tada se javljao kao katalizator nasilja, netrpeljivosti, mobilizacije ljudstva i podizanja tenzija na etničkom i nacionalnom nivou. U poslednje vreme nacionalne tenzije su zamenjene rasističkim i verskim netrpeljivostima i omalovažavanjem, posebno ciljanjem na najniže vrednosti i insistiranjem na različitostima uz prikazivanje najlošijih aspekata neke kulture ili porekla s namerom da se ona unizi, a njeni predstavnici satanizuju i stigmatizuju. Kao krajnji cilj javlja se, opet, mobilizacija nacionalnog mnjenja, a putevi koji se u tom smeru koriste najčešće se vezuju za elektronsko i virtuelno okruženje. Posebnu analizu u ovom radu sproveli smo na nekoliko veb-sajtova i stranica (najčešće vesti) u pogledu tendencioznosti izveštavanja - načina korišćenja pojedinih termina kojima se ciljaju precizno determinisane socijalne grupe i pojedinci. Pored analize sajtova, posebno je vršena i analiza komentara njihovih posetilaca i metoda korišćenih u obraćanju javnosti. Ukazano je na usmeravano uticanje na kreiranje javnog mnjenja i prikazani su metodi uticaja na korisnike sajtova.
Reference
Blackburn, B. (2017) Blackstone's handbook for policing students. Oxford: Oxford University Press
Gercke, M. (2005) Framework Decision on Attacks against Information Systems
Gercke, M. (2009) Chapter 5. u: International Telecommunications Union, Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries, pp. 89-113, www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/legislation.html
Gercke, M. Cybercrime training for judges. http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manu
Gercke, M. (2008) National, Regional and International Legal Approaches in the Fight Against Cybercrime. Computer Law Review International, 9(1); 7
Kambovski, V. (2013) Hate crime and criminal aspects of hate speech: Macedonian approach. Megatrend revija, vol. 10, br. 1, str. 323-334
Korajlić, N., Dautbegović, A., Ahmić, E. (2017) The hate crimes as a security challenge in Bosnia and Herzegovina. u: International Conference: Crisis Management Days, 90-102
Lazarević, L. (2006) Komentar krivičnog zakonika Republike Srbije. Savremena administracija, Beograd
le Bon, G. (2007) Psihologija gomila. Gradac
Netkova, B., Smilevska-Kčeva, M., Đan, A. (2018) Kako, osigurati uspešnu i održivu integraciju izbeglica i migranata. Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama - ATINA
Stotzer, R. (2007) Comparison of hate crime rates across protected and unprotected groups. The Williams institute, http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wpcontent/uploads/Stotzer-Comparison-Hate-Crime-June2007.pdf, dostupan 11. 8. 2019
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1903120I
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka