Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 6 od 17  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 23, br. 3, str. 311-329
Govor mržnje u praksi Evropskog suda za ljudska prava
nema

e-adresakojichtijana@gmail.com
Sažetak
U ovom radu, autorka nastoji da analizira najilustrativ­nije slučajeve iz prakse Evropskog suda za ljudska prava koji se odnose na problematiku govora mržnje kao jednog od najsloženijih i najtežih oblika zloupotrebe slobode izražavanja. Ujedno daje i kratak pregled izvora prava koji su najznačajniji za praksu Evropskog suda za ljudska prava u oblasti govora mržnje. Kroz osnovne postulate usvojene u pomenutoj praksi prikazani su razvojni put regulative, ali i razumevanje problema govora mržnje kao izrazito aktuelnog pitanja. Njegovi savremeni pojavni oblici takođe su predmet razmatranja i predstavljaju poseban izazov kako za sudske organe tako i za zakonodavce. Analizom slučajeva autorka pokušava da ukaže na potrebu uspostavljanja ravnoteže između pravičnog i pravilnog odmeravanja zagarantovane slobode i njenog ograničavanja u slučaju društvene potrebe. Na kraju, autorka zaključuje da sloboda izražavanja, iako univerzalno i opšte zagarantovano pravo svakog ljudskog bića, nije i apsolutno pravo. Ipak, opreza radi, ovakav svoj zaključak ograničava isključivo na situacije kada su u pitanju zloupotreba slobode izražava­nja i govor mržnje kao njen najteži oblik.
Reference
*** Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Dostupno na: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BOS.pdf (10. 8. 2017)
Beširević, V. (2013) Militantna demokratija ‒ nekada i sada. Beograd: Službeni glasnik
Buyse, A., Hamilton, M. (2011) Transitional Jurisprudence and the ECHR. Cambridge: Cambridge University Press
DW Akademie (2018) Germany implements new internet hate speech crackdown. January, Available at: http://www.dw.com/en/germany-implements-new-internet-hate-speech-crackdown/a-41991590 (28. 1. 2018)
European Court of Human Rights (2008) Information note on the court's case-law. November, No. 113. Available at: http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2008_11_113_ENG_848152.pdf (22. 1. 2018)
European Court of Human Rights (2018) Hate speech. June, Available at: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf (20. 9. 2017)
Gordon, S.G. (2017) Atrocity speech law: foundation, fragmentation, fruition. New York: Oxford University Press
Mcgonagle, T. (2013) The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges. Belgrade, Republic of Serbia: Ministry of Culture and Information, MCM, No. 2013(005)
Mendel, T. (2010) Hate speech rules under international law. February, Available at: http://www.law-democracy.org/wp-content/uploads/2010/07/10.02.hate-speech.Macedonia-book.pdf (20. 9. 2017)
Simović, D., Avramović, D., Zekavica, R. (2013) Ljudska prava. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2010) Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Šurlan, T. (2017) Revizija Ustava Republike Srbije u svetlosti internacionalizacije ustavnog prava. u: Šarčević E.; Simović D. [ur.] Reviziona vlast u Srbiji: proceduralni aspekti ustavnih promena u Srbiji, Sarajevo: Fondacija Centar za javno pravo, str. 165-195
Voorhoof, D. (2009) European Court of Human Rights: Case of Féret v. Belgium. IRIS, (ENGLISH ED. ONLINE), (8): 2-3. Available at: http://merlin.obs.coe.int/iris/2009/8/article1.en.html (30. 1. 2018)
Weber, A. (2009) Manual on hate speech. Strasbourg: Council of Europe Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/nabepo23-17850
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka