Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 4, str. 13-19
Terminologija koja se koristi za opisivanje timskog rada u zdravstvenom sistemu
aKlinički centar Srbije, Klinika za opekotine plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Beograd + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
cAkademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Kruševac, Odsek Ćuprija, Ćuprija

e-adresasuncica.ivanovic@yahoo.com
Sažetak
Timski rad u zdravstvenom sistemu predstavlja neophodnost zbog kompleksnosti zdravstvenih problema i emancipacije korisnika. Timski rad je zlatni standard u zbrinjavanju bolesnika, gde svaki član ima svoju određenu ulogu, uz uvažavanje uloga drugih članova i koji karakterišu zajednički rad i cilj, zajedničke svrha, etika i razmena ideja usmerena ka rešavanju problema, dobra komunikacija, zajednička odgovornost i sinergija. Ciljevi rada bili su opisati karakteristike i prednosti timskog rada u zdravstvenoj zaštiti, opisati vrste timova u zdravstvenoj zaštiti i prepoznati osnovne limitirajuće faktore za uspeh tima u zdravstvenoj zaštiti. Odabrana metoda rada bila je pregled literature. Efekti timskog rada u zdravstvu su: smanjenje dužine hospitalizacije, smanjenje troškova i povećanje zadovoljstva korisnika i članova tima, unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga, efikasno korišćenje zdravstvenih resursa i bolja komunikacija. Za razliku od tradicionalnog pristupa, koji je bio usmeren isključivo na bolest, danas se timovi fokusiraju na holistički pristup bolesniku i fenomenu zdravlje-bolest. Pri obavljanju složenih zadataka, koji podrazumevaju brzo donošenje odluka, brzu intervenciju i brzo pronalaženje rešenja, pogotovo u hitnim situacijama i tretmanu hroničnih bolesti, timski rad je od neprocenjivog značaja. Osnovni limitirajući faktori za uspeh tima u zdravstvenoj zaštiti su: nedostatak kadra, nedovoljno kompetentan kadar, ograničeni finansijski resursi, nekompetentnost članova tima za rad u timu (nedostatak iskustva i edukacije), nedostatak vođstva u zdravstvenoj ustanovi, nedostatak ohrabrivanja i promocije timskog rada.
Reference
Anđelić, S., Kostić, L. (2012) Virtuelni timovi u telemedicini. Jahorina: Infoteh, 709-714, vol. 11
Atwal, A., Caldwell, K. (2006) Nurses' perceptions of multidisciplinary team work in acute health-care. International Journal of Nursing Practice, 12(6):359-65
Chamberlain-Salaun, J., Mills, J., Usher, K. (2013) Terminology used to describe health care teams: An integrative review of the literature. J Multidiscip Health, 6:65-74
Chan, B.C., Perkins, D., Wan, Q., Zwar, N., Daniel, C., Crookes, P., Harris, M.F. (2010) Finding common ground? Evaluating an intervention to improve teamwork among primary health-care professionals. International Journal for Quality in Health Care, 22(6):519-24
Fung, L., Boet, S., Bould, D.M., Qosa, H., Perrier, L., Tricco, A., Tavares, W., Reeves, S. (2015) Impact of crisis resource management simulation-based training for interprofessional and interdisciplinary teams: A systematic review. Journal of Interprofessional Care, 29(5):433-44
Goldsmith, J., Wittenberg-Lyles, E., Rodriguez, D., Sanchez-Reilly, S. (2010) Interdisciplinary Geriatric and Palliative Care Team Narratives: Collaboration Practices and Barriers. Qualitative Health Research, 20(1):93-104
Haggerty, J., Burge, F., Levesque, J.F., Gass, D., Pineault, R., Beaulieu, M.D., Santor, D. (2007) Operational Definitions of Attributes of Primary Health Care: Consensus Among Canadian Experts. Annals of Family Medicine, 5(4):336-44
Jerković-Gavran, K. (2016) Medicinska sestra član multidisciplinarnog tima u skrbi djece s posebnim potrebama. University North-Department of Biomedical Sciences, PhD dissertation
Keleminić, D. (2016) Komunikacijske vještine u medicini i zdravstvu. Zagreb: School of Medicine, dissertation
Kobolt, A., Žižak, A. (2007) Timski rad i supervizija timova. Ljetopis socijalnog rada, 14(2), str. 367-86
Kraemer-Tebes, J., Thai, N. (2018) Interdisciplinary Team Science and the Public: Steps Towards a Participatory Team Science. Am Psychol, 73(4):549-62
Kuničić-Posinković, A. (2003) Analiza efikasnosti timskog rada. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Filozofski fakultet, diplomski rad, 1:1-49
Lončarić, I., Kovač, I., Rilović-Đurašin, M., Habuš, R., Kauzlarić, N. (2016) Interdisciplinarni timski rad - izazov u suvremenoj rehabilitaciji. Journal of Applied Health Sciences, 2(2):147-54
Mccallin, A. (2005) Interprofessional practice: Learning how to collaborate. Contemporary Nurse, 20(1):28-37
Mccallin, A. (2001) Interdisciplinary practice: A matter of teamwork: An integrated literature review. Journal of Clinical Nursing, 10(4):419-28
Michael, A., West-Lyubovnikova, J. (2013) Illusions of team working in health care. Journal of Health Organization and Management, 27(1):134-42
Mills, J.E., Francis, K., Birks, M., Coyle, M., Henderson, S., Jones, J. (2010) Registered nurses as members of interprofessional primary health care teams in remote or isolated areas of Queensland: Collaboration, communication and partnerships in practice. Journal of Interprofessional Care, 24 (5):587-96
Minić, V. (2016) Timski rad u palijativnoj skrbi u domu bolesnika. Zagreb: Medicinski fakultet, dissertation
Molleman, E., Broekhuis, M., Stoffels, R., Jaspers, F. (2008) How Health Care Complexity Leads to Cooperation and Affects the Autonomy of Health Care Professionals. Health Care Analysis, 16(4):329-41
Molleman, E., Broekhuis, M., Stoffels, R., Jaspers, F. (2010) Consequences of Participating in Multidisciplinary Medical Team Meetings for Surgical, Nonsurgical, and Supporting Specialties. Medical Care Research and Review, 67 (2):173-93
Morley, L., Cashell, A. (2017) Collaboration in Health Care. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences, 48:207-16
Nikić, M. (2004) Temeljna načela timskog rada. Diacovensia, 12(1): 115-144
Rovčanin, J. (2019) Uloga timskog rada u javnim službama. Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, 34(2):303-5
Sheehan, D., Robertson, L., Ormond, T. (2007) Comparison of language used and patterns of communication in interprofessional and multidisciplinary teams. Journal of Interprofessional Care, 21(1):17-30
Smrtić, N. (2015) Asertivna komunikacija i komunikacija u timu. Čakovec: Polytechnic of Međimurje-Management of tourism and sport, dissertation
Spencer, J., Cooper, H. (2011) A multidisciplinary paediatric diabetes health care team: Perspectives on adolescent care. Practical Diabetes International, 28(5):212-5
Živković, N. (2019) Uticaj osobina ličnosti na timski rad. Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, 34(10):1845-8
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5633/amm.2020.0402
objavljen u SCIndeksu: 05.02.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0