Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 18  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 16, br. 1, str. 111-121
Korupcija kao faktor ugrožavanja razvoja zdravstvenog sistema u Republici Srbiji
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti 'Banjica'
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd

e-adresadusan.rajakovic@gmail.com
Sažetak
Osnovni problem istraživanja u ovom radu je korupcija u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, sa težištem na krivična dela protiv službene dužnosti, odnosno krivična dela iz člana 367. i 368. KZ Republike Srbije, primanje i davanje mita počinjena od strane zdravstvenih radnika. Predmet rada istražuje korupciju kao faktor ugrožavanja razvoja zdravstvenog sistema. Cilj rada je sticanje odgovarajućeg, naučnog i društvenog saznanja o pojavnim oblicima korupcije i mehanizmima koje državni organi treba da preduzmu u borbi protiv ovog oblika ugrožavanja društva u celini. Zdravstvena zaštita predstavlja organizovanu i sveobuhvatnu delatnost društva čiji je cilj postizanje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja građana i porodice. Prema tome, veći nivo korupcije u zdravstvu, znači manji nivo zdravstvene zaštite u društvu. Odnosno, ukoliko je stepen zdravstvene zaštite lošiji, utoliko je ekonomski razvoj društva usporeniji. Posebno je važno istaći da je borba protiv korupcije u zdravstvenom sistemu jedan od uslova za pridruženje EU. Podaci u istraživanju su prikupljeni od strane udruženja pacijenata, pravosudnnh organa i drugih organizacija.
Reference
*** (2005-2015) Law on Health Care. Official Gazette of RS, no. 107/05, 72/09state law, 88/10, 99/10, 57 / 11,119 / 12, 45/13-state law, 93/14, 96/15 and 106/15
*** (2016) Code of Medical Ethics of the Medical Association of Serbia. Official Gazette RS, nos. 104
*** (2013) National Anti-Corruption Strategy for period 2013-2018. Official Gazette of RS, nos. 57
*** (2005-2014) Criminal Code. Official Gazette of RS, nos. 85/2005, 88/2005 - emendation, 107/2005 - emendation., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014
Center For Free Election And Democracy (2010) Corruption in Health care
Danilović, N. Contemporary security systems. Belgrade: Megatrend
Government Of Republic Of Serbia Anti-Corruption Council the official website
Ignjatović, D. (2011) Criminology. Belgrade: Dosije studio
Republic Of Serbia High Court In Belgrade
van Duyne, P.C., Stocco, E., Dimitrijević, J. (2012) From black box to a transparent public policy. Belgrade: Victimology Society of Serbia
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1901111R
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka