Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 18  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 44, br. 1, str. 19-32
Primarna zdravstvena zaštita, osnova zdravstvenog sistema
aZavod za javno zdravlje Pančevo
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd
cMegatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd

e-adresaugrinov.dragan@gmail.com
Sažetak
Zdravstveni sistem je jedan od komplikovanih podsistema koji se razvijao polako tokom stoleća doprinosom ljudske populacije, verovanja, običaja, nauke, komercijalnih faktora, socijalnih snaga, obično bez proučavanja i sistemskog planiranja. Sa opštim društvenim razvojem, industrijalizacijom, urbanizacijom i tehnološkim napretkom, jača i razvoj zdravstvenog sistema, kao i značaj i uloga u opštem društvenom razvoju. Da bi se uistinu kreirao takav jedan sistem, svi njegovi delovi moraju da rade zajedno i da se sukcesivno prilagođavaju jedan drugom. Ovo se može učiniti stalnom korelacijom, podelom odgovornosti, dopunjavanjem i podelom poslova. Rukovođeni modernim pristupom u organizaciji primarne zdravstvene zaštite, ali i osloncem na dugu tradiciju, ciljevi zdravstvene politike primarne zdravstvene zaštite u Srbiji su definisani mnogobrojnim dokumentima. Njihov osnovni smisao je unapređenje ove oblasti, uz primenu principa savremene organizacije rada, kao i uvažavanje potreba i zahteva građana za kvalitetnim uslugama koje se pružaju na primarnom nivou. Noseći stožer reforme primarne zdravstvene zaštite je sprovođenje programa 'izabranog lekara', u okviru kojeg je predviđena registracija korisnika kod određenog lekara, kako bi se obezbedili i promovisali kontinuitet i kvalitet zdravstvene zaštite.
Reference
*** (2010) Pravilnik o pokazateljima zdravstvene zaštite. Službeni glasnik RS, br. 49
Crane, J.A. (1997) Patient comprehension of doctor-patient communication on discharge from the emergency department. Journal of Emergency Medicine, 15(1): 1-7
Larrabee, J.H., Ferri, J.A., Hartig, M.T. (1997) Patient Satisfaction with Nurse Practitioner Care in Primary Care. Journal of Nursing Care Quality, 11(5): 9-14
Mead, N., Bower, P., Roland, M. (2008) The General Practice Assessment Questionnaire (GPAQ) - Development and psychometric characteristics. BMC Family Practice, 9(1):
Mićović, P. (2008) Zdravstveni menadžment - menadžment zdravstvenog sistema i zdravstvenih ustanova. Beograd: Obeležja
Mihajlović, B., Kostić, N. (2005) Menadžment u zdravstvu. Beograd: Čigoja
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2006) Strateški plan za Primarne zdravstvene zaštite. Beograd
Santelli, J.S., Beilenson, P. (1992) Risk Factors for Adolescent Sexual Behavior, Fertility, and Sexually Transmitted Diseases. Journal of School Health, 62(7): 271-279
Timotić, B., Janjić, M. (2004) Primarna zdravstvena zaštita. Beograd: Elit medisa
Ugrinov, D., Gavrilović, A. (2016) Strateško unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita, vol. 45, br. 4, str. 57-67
Zec-Petković, N., Radaković, M., Zec, R., Penjašković, D. (2012) Zadovoljstvo korisnika radom službe opšte medicine - važna dimenzija kvaliteta. Zdravstvena zaštita, vol. 41, br. 2, str. 11-20
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1501019U
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.

Povezani članci

Zdravstvena zaštita (2015)
Organizaciono funkcionisanje primarne zdravstvene zaštite
Ugrinov Dragan, i dr.

Zdravstvena zaštita (2010)
Izloženost starih osoba fizičkom i mentalnom nasilju
Vasiljević-Pantelić Katarina, i dr.

Zdravstvena zaštita (2011)
Socioekonomske i higijenske karakteristike stanovanja u Srbiji
Perunović Predrag, i dr.

prikaži sve [20]