Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 18  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 43, br. 4, str. 51-59
Analiza sistema zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji i SAD, uz poseban osvrt na stvaranje društvenih razlika
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sažetak
Rad će pokušati da analizira sisteme zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), u nameri da se otkrije njihov uticaj na stvaranje i produbljivanje razlika u društvu. Iako je cilj gotovo svih sistema zdravstvene zaštite očuvanje zdravlja građana, neretko se dešava da, zbog razlika među njima, građani ostaju uskraćeni za pruženu zdravstvenu uslugu, uz primetno društveno raslojavanje po osnovu dostupnosti zdravstvene zaštite. Sistemi zdravstvenog osiguranja u svetu se među sobom veoma razlikuju. Razlike se ogledaju u načinu organizacije i finansiranja, upravljanju resursima, dostupnosti zdravstvenih usluga i pokriću njihovih troškova. Sistem zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji temelji se na principu solidarnosti, što znači da zdravstveno osiguranje građani plaćaju procentualno, prema svojoj zaradi, odnosno finansijskim mogućnostima, a zdravstvenu zaštitu koriste u skladu sa sopstvenim potrebama. Ovaj model nastoji da umanji podele u društvu, odnosno da obezbedi pravičan i jednak pristup zdravstvenoj zaštiti. Sa druge strane, sistem zdravstvene zaštite u SAD je izrazito tržišni model, koji počiva na individualnoj odgovornosti za brigu o zdravlju, gde pojedinci preuzimaju kako zdravstveni, tako i finansijski rizik lečenja bolesti. Da li će učestvovati u nekom od oblika zdravstvenog osiguranja, koje će mu pružiti sigurnost u slučaju bolesti, stvar je izbora pojedinca.
Reference
*** (2011) Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji. Beograd: Vlada Republike Srbije
Budget, O.C. (2014) Presentation on Federal Health Care Spending at Williams College. Dostupno preko: http://www.cbo. gov/publication/45143 (Pristupljeno 17.4.2014)
Denavas-Walt, C., Proctor, B.D., Smith, J.C. (2013) Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2012. U. S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, U. S. Census Bureau
Dye, T.R. (2002) Understanding Public Policy,. New Jersy: Upper Saddle River
Đorđević, S. (2009) Analize javnih politika. Beograd: Čigoja štampa
Đorđević, S. (2008) Vlasti u akciji - svet javnih usluga. Beograd: Čigoja štampa
Himmelstein, D.U., Thorne, D., Warren, E., Woolhandler, S. (2009) Medical Bankruptcy in the United States, 2007: Results of a National Study. American Journal of Medicine, 122(8): 741-746
Kraft, M.E., Furlong, S.R. (2004) Public Policy- Analysis and Alternatives. Washington DC: CQ Press
Ministarstvo zdravlja RS (2014) Aktivnosti ministra. Dostupno preko: http://www.zdravlje.gov. rs/showpage.php?id=63 (Pristupljeno 17.4.2014)
Ofe, K. (1999) Modernost i država. Beograd: Filip Višnjić
Republički fond za zdravstveno osiguranje (2014) Statistika i izveštaji. Statistika 2014. Beograd, Dostupno preko: http://www.rfzo.rs/index. php/statistika-rzzo-menu/45-stat2014/580- broj-osig-stat2014 (Pristupljeno 17.4.2014)
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2015) Podaci. Aktuelni pokazatelji. http://webrzs.stat.gov.rs/ WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2 (Pristupljeno 17.4.2014)
Stiglitz, J.E. (2012) The Price of Inequality: How today's divided society endangers our future. New York: W. W. Norton &Company
World Bank (2014) World Data Bank. World Development Indicators. http://data.worldbank.org/country/serbia (Pristupljeno 17.4.2014
World Bank (2014) World Data Bank. World Development Indicators. http://data.worldbank.org/country/unitedstates (Pristupljeno 17.4.2014)
World Health Organisation Topics, Health System. http:// www.who.int/topics/health_systems/qa/en/ (Pristupljeno 17.4.2014)
World Health Organisation Programmes and projects. Health impact assessment (HIA). Glosarry of terms used. Health inequality and inequity. Dostupno preko: http://www.who.int/hia/about/glos/en/ index1.html (Pristupljeno 17.4.2014)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1404051A
objavljen u SCIndeksu: 09.07.2015.