Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 21  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 69, br. 1-2, str. 31-36
Značaj integrisanog sistema menadžmenta u zdravstvenim ustanovama sa ciljem podizanja kvaliteta lečenja
aUniverzitet Educons, Sremska Kamenica, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za kardiovaskularne bolesti, Srbija
cUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za kardiovaskularne bolesti, Srbija + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Srbija

e-adresabibica.dodic@gmail.com
Sažetak
Uvod. Termin menadžment najbolje se može okarakterisati kao upravljanje privrednim ili društvenim procesima u svrhu postizanja određenih ciljeva putem racionalnog korišćenja materijalnih i nematerijalnih resursa uz primenu principa, funkcija i metoda menadžmenta. Istraživanje je urađeno sa ciljem evaluacije vrednosti integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom implementiranog u procedure primenjivane na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine a za podizanje kvaliteta lečenja. Materijal i metode. U periodu od 2008. do 2010. godine, oko 40 zaposlenih sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine prisustvovalo je različitim kursevima koje su realizovali predavači sa Fakulteta tehničkih nauka na kojima su objašnjavani funkcija i značaj Internacionalne/Međunarodne organizacije za standarde (International Standards Organization), nakon čega su standardi značajni za našu instituciju implementirani u različite procedure i uputstva. Rezultati. Na Klinici za kardiologiju uvedeno je 11 kardioloških procedura sa pet specijalnih uputstava, 14 opštih procedura i sedam specifičnih procedura sa dva uputstva. Na Klinici za kardiohirurgiju implementirano je sedam procedura. Za perioperativnu procenu kardiohirurškog rizika uveden je u praksu Vojvodina skor model. Tokom 2014. godine Institut za kardiovaskularne bolesti - Vojvodine dobio je akreditaciju na period od 7 godina. Zaključak. Radi postizanja visokog nivoa zdravstvene zaštite u najkraćem mogućem vremenu i uz najmanji mogući utrošak materijalnih i ljudskih resursa, neophodno je implementirati integrisani sistem menadžmenta kvalitetom. Primena ovog sistema u praksi omogućava realan uvid u radne procese i olakšava njihovo funkcionisanje. Ujedno zahteva i traži konstantno praćenje efikasnosti sistema uz neprekidne promene i unapređivanje svih elemenata radnog procesa i funkcionalnih jedinica.
Reference
*** (1985) Completing the internal market: White paper from the Commission to the European Council (Milan, 28-29 June 1985). COM(85) 310, June
Bjegović-Mikanović, V., i dr. (2011) Osnove menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite. Beograd: Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije
Drucker, P.F. (1973) Management tasks, responsibilities. New York, Practices, p. 392-402
Fayol, H. (1930) Industrial and general administration. Geneva: International Management Institute, J.A. Coubrough
Kelley-Patterson, D. (2012) What kind of leadership does integrated care need?. London J Prim Care (Abingdon), 5(1): 3-7
Kume, H. (1996) Management by quality. Tokyo, Japan: 3A Corporation
Mihajlović, B., Dejanović, J., Mihajlović, B., Popović, D., Panić, M., Bjeljac, I. (2013) Vojvodinascore: Local system for cardiac operative risk evaluation. Medicinski pregled, vol. 66, br. 3-4, str. 139-144
Mihajlović, B., Mihajlović, B., Panić, M., Jaraković, M., Bjelica, S., Mironicki, M. (2014) Locally derived system for cardiac operative risk evaluation. Medicinski pregled, vol. 67, br. 11-12, str. 367-371
Simic, S., Milicevic, S.V., Matejic, M. (2010) Do we have primary health care reform: The story of the Republic of Serbia. Health Policy, 103(1): 24-30
Simon, H.A. (1979) Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization. New York: Willey, 1979
Taylor, F.W. (1911) The principles of scientific management and testimony before the special house committee. New York: Harper & Row
Terzic-Supic, Z., Bjegovic-Mikanovic, V., Vukovic, D., Santric-Milicevic, M., Marinkovic, J., Vasic, V., i dr. (2015) Training hospital managers for strategic planning and management: A prospective study. BMC Medical Education, 12;15(1):310
Thompson, J.M. (2010) Understanding and Managing Organizational Change. Journal of Public Health Management and Practice, 16(2): 167-173
Vulanović, V., i dr. (2007) Sistem kvaliteta ISO 9001: 2000. Novi Sad: FTN-Institut za industrijsko inžinjerstvo i menadžment-Istraživački i tehnološki centar, 4. Izdanje, s. 330
WHO World Health Organization Press (2010) Models and tools for healthy workforce planning and projections. Geneva
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/MPNS1602031D
objavljen u SCIndeksu: 27.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka