Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 20  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 12, br. 13, str. 134-152
Roman "Magbet" Jua Nesbea i redefinisanje shvatanja privlačnosti Šekspirovih negativnih junaka - hermeneutički I kriminološki pristup
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

e-adresam.ljubinkovic@yahoo.com
Ključne reči: negativan junak; kriminološki pristup; hermeneutika; Magbet; Šekspir; Ju Nesbe
Sažetak
U inspiracijskom smislu, ova studija predstavlja derivat projekta Hogarth Shakespeare. Njeno polazište je Roman Magbet skandinavskog autora Jua Nesbea, koji redefiniše istoimenu Šekspirovu tragediju stavljajući je u savremeni kontekst. Težnja Nesbeove verzije je približavanje Šekspirove misli savremenoj publici, kao i odavanje počasti engleskom geniju 400 godina nakon njegove smrti. Unekoliko u skladu sa time, postupak ovog rada zasniva se na osavremenjavanju tumačenja pomoću interdisciplinarnog čitanja (koje inkorporira pristupe karakteristične za hermeneutiku i kriminologiju) i komparativnog čitanja (kroz poređenje Šekspirovih drama i Nesbeovog romana). Cilj rada je tumačenje fenomena negativnog junaka i njegove paradoksalne privlačnosti, a potom i tumačenje dvojice Šekspirovih protagonista - Ričarda III i Magbeta. Na koncu, analiza će biti usmerena na redefinisanje fenomena privlačnosti negativnog junaka koju vrši Ju Nesbe.
Reference
Aristotel (2008) O pesničkoj umetnosti. Beograd: Dereta
Euripid (1989) Hipolit. u: Sabrane grčke tragedije, Beograd: Dosije
Fernie, E. (2012) The demonic. London-New York: Routledge
Ignjatović, Đ. (2009) Teorije u kriminologiji. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu
Krakowiak, K. M., Tsay, M. (2011) The role of moral disengagement in the enjoyment of real and fictional characters. International Journal of Arts and Technology, 4(1): 90-101
Milošević, N. (1965) Negativan junak. Beograd: Vuk Karadžić
Moloney, A. (2014) Why are there so many TV anti-heroes?. October 21, BBC, http://www.bbc.com/culture/story/20130920-when-tv-characters-break-bad [17.03.2020.]
Nesbe, J. (2018) Magbet. Beograd: Laguna, (s norveškog prevela Jelena Loma)
Pavićević, O., Simeunović-Patić, B. (2005) Srbija i (anti)heroji. Sociologija, vol. 47, br. 2, str. 161-182
Raney, A.A., Janicke, S.H. (2013) How we enjoy and why we seek out morally complex characters in media entertainment. u: Tamborini R. [ur.] Electronic media research series: Media and the moral mind, Taylor & Francis Group - Routledge, pp. 152-169
Shafer, D.M., Raney, A.A. (2012) Exploring how we enjoy antihero narratives. Journal of Communication, 62(6): 1028-1046
Shakespeare, W. (1996) Romeo and Juliet. u: The complete works of William Shakespeare, Ware: Wordsworth Editions Limited
Sigel, L. (2015) Čisto zlo - Ju Nesbe i uspon skandinavske krimi-priče. Letopis Matice srpske, 191 (4), 470-481
Šekspir, V. (2012) Magbet. u: Četiri tragedije, Beograd: Laguna
Šekspir, V. (2012) Romeo i Julija. u: Četiri tragedije, Beograd: Laguna
Vladušić, S. (2015) Krimi-priča na početku XXI veka. Letopis Matice srpske, 191 (4), 482-501
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/reci2013134L
primljen: 27.08.2020.
revidiran: 02.10.2020.
prihvaćen: 09.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.
Creative Commons License 4.0