Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 3 od 20  
Back povratak na rezultate
2019, br. 48, str. 53-64
Kafkijanska istraga
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Odsek za filologiju

e-adresamilos.ml.jovanovic@gmail.com
Ključne reči: Kafka; isledničko-istražni postupak; literarizacija; književno delo; hermeneutika
Sažetak
Tema rada je jedan poseban aspekt Kafkinog dela ili Kafkino delo iz jednog novog ugla posmatranja, sagledano na primeru pripovetke "U kažnjeničkoj koloniji". Cilj ovog istraživanja je da na primeru Kafkine pripovetke "U kažnjeničkoj koloniji" pokaže na koji način su islednički postupci literarizovani u književnom delu pisca Franca Kafke. Metod rada je hermeneutičko-fenomenološki. Književno delo se, kako pokazuje ovo istraživanje, odlikuje pre svega jednim, gadamerovski rečeno, "značenjskim prirastom" u odnosu na vanliterarni, isledničko-istražni, postupak. Hermeneutičko istraživanje pripovetke sprovedeno je s obzirom na jedan od glavnih postulata Gadamerove filozofske hermeneutike, a to je postulat da slika, u našem slučaju pesnička slika, ne predstavlja nikakvo srozavanje uzora ili praslike prema kojoj je sačinjena, već da značenjskim ili smisaonim prirastom predstavlja obogaćenje uzora prema kojem je sačinjena. Književno delo tako nadmašuje stvarnost kao jedan od mogućih uzora prema kojem je sačinjeno.
Reference
Bekon, F. (2009) Istinita uputstva za tumačenje prirode - novi organon i velika obnova. Beograd: Službeni glasnik
Bošković, D. (2004) Islednik, svedok, priča. Beograd: Plato
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati. Beograd: Prosveta
Grondin, J. (2012) Einführung in die literarische Hermeneutik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Grubačić, S. (2006) Aleksandrijski svetionik tumačenja književnosti od Aleksandrijske škole do postmoderne. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Grubačić, S. (1983) Proces Franca Kafke. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kafka, F. (1978) Celokupne pripovetke. Beograd: Nolit
Kon, D. (1997) Optika i moć u romanu. Reč, 31, 65-71
Rozen, S. (2016) Hermeneutika kao politika. Novi Sad: Akademska knjiga
Sloterdijk, P. (2003) Kritik der zynischen vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1948053J
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci