Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 20  
Back povratak na rezultate
2017, br. 5, str. 142-159
Simbolika Bahovog dela umetnost fuge
Muzička škola 'Josip Slavenski', Odsek za ranu muziku, Beograd

e-adresasvetlanastojanovic.kutlaca@gmail.com
Ključne reči: Bah; simbolika; hermeneutika; ideja 'promene'
Sažetak
Bahovo delo Umetnost fuge, koje se sastoji od 14 fuga i 4 kanona, predstavlja specifičan kontrapunktski ciklus: sve teme, na kome je izgrađeno, baziraju se na transformaciji jedne početne teme. Delo je nastalo kao finalna Bahova ponuda za članstvo u Miclerovom udruženju umetnika. Istorijski podaci o tom udruženju, kao i činjenica da se Bah bavio problematikom temperacije, ukazuju na njegovo poznavanje pitagorejske doktrine. To navodi na pretpostavku o simboličkom sadržaju tog dela. U radu se uspostavlja paralela između ovog Bahovog ciklusa i renesansne ideje 'promene' (ta ideja predstavlja tumačenje zagonetnog arhaičnog teksta sačuvanog na 13 smaragdnih tablica1). Simbolika Bahovog dela prepoznaje se kao demonstracija poznavanja 'tajne kreativnosti'.
Reference
Dorothy, K. (1979) Renaissance Man and Creative Thinking. A History of Concepts of Harmony 1400-1700. Hassocks. Sussex, Great Britain: The Harvester Press Limited
Feguson,, Donald, N. (1973) Music as Metaphor. The Elements of Expression. Connecticut: Westport, Greenwood Press
Golomb, U. (2006) Johann Sebastian Bachs The Art of Fugue. Goldberg Early Music Magazine, February 2006; 64-73; 48
Gronden, J. (2010) Uvod u filozofsku hermenautiku / Einführung in die philosophische Hermenutik. Novi Sad: Akademska knjiga, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2001; Prevod s nemačkog Emina Peruničić
Hanslik, E. (1977) O muzički lepom. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Heninger,, S.K.Jr. (1974) Touches of Sweet Harmony. Pythagorean Cosmology and Renaissance Poetics. San Marino, California: The Huntinton Library
Kerman, J. (2015) The Art of Fugue: Bach Fugues for Keyboard, 1715-1750. University of California Press
Loï, S., Costa, M. (2010) The mathematical architecture of Bachs The Art of Fugue. u: Olschki Leo S. [ur.] Il Saggiatore musicale: Rivista semestrale di musicologia, Anno XVII,n. 2., 175-196
Marcham, M. (2001) The Usefulness of Such Artworks: Expression, Analysis, Nationalism in The Art of Fugue. Repercussions, vol. 9, No. 1, 33-75
Nicholas, K. (1988) Authenticity and Early Music: A symposium. New York: Oxford University Press
Rolf, T. (2010) Edit. Baroque. Tandem Verlag GmbH, (original title Barock); h.f.ullman is an imprint; 2004
Taruskin, R. (1988) The Pastness of the Present and the Presence of the Past. u: Kenyon Nicholas [ur.] Authenticity and Early Music, New York: Oxford University Press
Tomlinson, G. (1988) The historian, the performer, and authentic meaning in music. u: Kenyon Nicholas [ur.] Authenticity and Early Music, a symposium, New York: Oxford University Press, 115-136
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ZbAkUm1705142S
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.
Creative Commons License 4.0