Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 143, br. 9-10, str. 604-608
Kasna prezentacija kongenitalne dijafragmalne kile - prikaz bolesnika
Institut za bolesti djece, Dječija hirurška klinika, Podgorica, Crna Gora

e-adresarsasa@t-com.me
Ključne reči: kongenitalna dijafragmalna kila; hernijacija; kasna prezentacija; defekt dijafragme
Sažetak
Uvod Kongenitalna dijafragmalna kila je defekt dijafragme s prodorom organa trbušne duplje u grudni koš. Lokalizacija i veličina oštećenja na dijafragmi uslovljavaju vreme i spektar kliničkog ispoljavanja. Najčešće je jednostrana, bez kilne kese, locirana na levoj strani, kroz posterolateralni otvor dijafragme, i kliničkom manifestacijom tokom neonatalnog perioda. Javlja se i kod manje podgrupe nešto starije dece s anatomskim defektom na desnoj strani, što je zabeleženo i kod bolesnika kojeg prikazujemo. Prikaz bolesnika Žensko odojče uzrasta od sedam meseci primljeno je na bolničko lečenje zbog ponovljene epizode otežanog disanja i kašlja i jer nije dobijalo na težini. Tegobe su se javile dva meseca ranije, a odgovor na primenjenu bronhodilatatornu i antibiotsku terapiju nije bio odgovarajući. Nakon kliničkog, radiografskog, ultrazvučnog i pregleda kompjuterizovanom tomografijom postavljena je dijagnoza desnostrane dijafragmalne hernije, te je pristupljeno hirurškom lečenju. Tokom operacije ustanovljen je defekt dijafragme s kilnom kesom kroz koji je u grudnu duplju potisnut desni režanj jetre, na kojem je bila vidljiva linija ukleštenja u vidu peščanog sata. Učinjena je repozicija desnog režnja jetre u trbušnu duplju uz plastiku dijafragme pojedinačnim madrac- šavovima. Zaključak Na kasnu manifestaciju kongenitalne dijafragmalne kile treba misliti kada postoje neobjašnjivi akutni ili hronični respiratorni ili gastrointestinalni simptomi i patološki nalaz radiografije grudnog koša. Tačna dijagnoza i blagovremena minimalno invazivna hirurška intervencija obezbeđuju odličnu prognozu stanja bolesnika.
Reference
Bagłaj, M. (2004) Late-presenting congenital diaphragmatic hernia in children: a clinical spectrum. Pediatric surgery international, 20(9): 658-69
Bagłaj, M., Dorobisz, U. (2005) Late-presenting congenital diaphragmatic hernia in children: a literature review. Pediatric radiology, 35(5): 478-88
Cantone, N., Destro, F., Libri, M., Pavia, S., Lima, M. (2014) Laparoscopic patch repair of recurrent anterior diaphragmatic hernia in a child with SMA. SpringerPlus, 3(1): 165
Chao, P., Chuang, J., Lee, S., Huang, H. (2011) Late-presenting congenital diaphragmatic hernia in childhood. Acta Paediatrica, 100(3): 425-8
Cigdem, M.K., Onen, A., Otcu, S., Okur, H. (2007) Late presentation of bochdalek-type congenital diaphragmatic hernia in children: a 23-year experience at a single center. Surgery today, 37(8): 642-5
Elhalaby, E.A., Abo, S.M.H. (2002) Delayed presentation of congenital diaphragmatic hernia. Pediatric surgery international, 18(5-6): 480-5
Fotter, R., Schimpl, G., Sorantin, E., Fritz, K., Landler, U. (1992) Delayed presentation of congenital diaphragmatic hernia. Pediatric radiology, 22(3): 187-91
Gomes, F.C., Kuhn, P., Lacreuse, I., Kasleas, C., Philippe, P., Podevin, G., Bonnard, A., Lopez, M., de Lagausie, P., Petit, T., Lardy, H., Becmeur, F. (2013) Congenital diaphragmatic hernia: an evaluation of risk factors for failure of thoracoscopic primary repair in neonates. Journal of Pediatric Surgery, 48(3): 488-95
Greer, J.J., Babiuk, R.P., Thebaud, B. (2003) Etiology of congenital diaphragmatic hernia: the retinoid hypothesis. Pediatric research, 53(5): 726-30
Hight, D.W., Hixson, S.D., Reed, J.O., Wats, F.B., Herler, J.H. (1982) Intermittent diaphragmatic hernia of Bochdale: report of a case and literature review. Pediatrics, 34: 601-4
Huang, J.S., Lau, C.T., Wong, W.Y., Tao, Q., Wong, K.K.Y., Tam, P.K.H. (2015) Thoracoscopic repair of congenital diaphragmatic hernia: two centres' experience with 60 patients. Pediatric surgery international, 31(2): 191-5
Ijsselstijn, H., Tibboel, D. (1998) The lungs in congenital diaphragmatic hernia: Do we understand?. Pediatric Pulmonology, 26(3): 204-218
Irish, M.S., Holm, B.A., Glick, P.L. (1996) Congenital diaphragmatic hernia. A historical review. Clinics in perinatology, 23(4): 625-53
Jain, V., Choudhury, S.R., Chadha, R., Puri, A. (2011) Intrapericardial diaphragmatic hernia: a rare type of congenital diaphragmatic hernia. Journal of Pediatric Surgery, 46(5): e29-e31
Kitano, Y., Lally, K.P., Lally, P.A. (2005) Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group. Late-presenting congenital diaphragmatic hernia. J Pediatr Surg., 40(12); 1839-43
Krstić, Z. (1993) Osnovi dečije hirurgije. Beograd: Beogradsko mašinsko-grafičko preduzeće / BmG
Liem, N.T., Nhat, L.Q., Tuan, T.M., Dung, L.A., Ung, N.Q., Dien, T.M. (2011) Thoracoscopic repair for congenital diaphragmatic hernia: experience with 139 cases. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques. Part A, 21(3): 267-70
Manning, P.B., Murphy, J.P., Raynor, S.C., Ashcraft, K.W. (1992) Congenital diaphragmatic hernia presenting due to gastrointestinal complications. Journal of Pediatric Surgery, 27(9): 1225-8
Oztürk, H., Karnak, I., Sakarya, M.T., Cetinkurşun, S. (2001) Late presentation of Bochdalek hernia: clinical and radiological aspects. Pediatric pulmonology, 31(4): 306-10
Schimpl, G., Fotter, R., Sauer, H. (1993) Congenital diaphragmatic hernia presenting after the newborn period. European Journal of Pediatrics, 152(9): 765-8
Stolar, C.J., Dillon, P. (2006) Congenital diaphragmatic hernia. u: [ur.] Pediatric Surgery, Philadelphia: Mosby-Elsevier, 6th ed. p. 932
Taide, D., Bendre, P., Kirtane, J., Mukunda, R. (2010) Hepatic pulmonary fusion: A rare case. African Journal of Paediatric Surgery, 7(1): 28
Tanaka, T., Okazaki, T., Fukatsu, Y., Okawada, M., Koga, H., Miyano, G., Ogasawara, Y., Lane, G.J., Yamataka, A. (2013) Surgical intervention for congenital diaphragmatic hernia: open versus thoracoscopic surgery. Pediatric surgery international, 29(11): 1183-6
The Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group (2003) Bilateral congenital diaphragmatic hernia. Journal of Pediatric Surgery, 38(3): 522-524
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/SARH1510604R
objavljen u SCIndeksu: 27.11.2015.

Povezani članci

Acta fac medic Naissensis (2005)
Klinički simptomi i znaci invaginacije u dečijoj populaciji
Đorđević Ivona, i dr.

Acta medica Medianae (2003)
Invaginacija kao problem crevne okluzije u dečijem uzrastu
Marjanović Zoran, i dr.

Acta medica Medianae (2005)
Karakteristike kliničke slike invaginacija kod dece
Đorđević Ivona, i dr.

prikaži sve [4]