Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Neke biometrijske karakteristike populacije u zajednicama sela Mokrina i Sajana kroz pristup analiza porodice
Kikinda
Ključne reči: homogenost; heterogenost; genetska distanca; asortativni brak; maritalna distanca
Sažetak
Na heterogenost fenotipskih sistema u humanim populacijama utiču asortativni brakovi: prema rasnim, etničkim, profesionalnim i ekonomskim kriterijumima mladenaca. Interesovao nas je odnos indeksa homogenosti populacije i heterogenost fenotipskih sistema kod njih. Takođe je bilo interesantno da se porede heterogenost populacije i genetska distanca između tri generacije svake analizirane populacije. Ovi fenomeni su uočeni u sledećim kriterijumima: Tip braka prema geografskom poreklu mladenaca, Maritalna distanca mladenaca, Tip porodične formirane prema etničkoj pripadnosti mladenaca, Srednja vrednost i standardna devijacija za dva poligena svojstva: boju očiju i boju kose kao i frekvencija genskih alela za pet monogenih fenotipskih sistema PTC test na gorko, razlikovanje boja, test Ischihara tablica 1973, usni privezak, savijanje jezika u trubu i savijanje jezika ka nepcu. Nakon analize je utvrđeno da postoje razlike između populacija. Istraživanje je otpočelo 15, januara 1997. u Mokrinu, a završeno je 12. februara 1998. u Sajanu. U Mokrinu je istraženo 253 porodice, od kojih je 100 starosedelačkih, a 100 porodica mešovitih. U Sajanu su istražene 53 starosedelačke porodice. Ukupno je istražena 761 osoba. Reprezentativni uzorci su formirani s obzirom na pol, decimalnu starost nacionalnost i maritalnu distancu a za obradu i prikaz podataka je uzeto 690 ispitanika. Porodice se takođe razlikuju po svom socijalnom tipu i ponašanju: tradicionalne, savremene, staračke porodice koje su uglavnom osiromašene ili se nalaze na ivici siromaštva. Rezultati i diskusija. Heteregonost fenotipnih sistema za daltonizam izražena u % je u korelaciji sa indeksom homogamije i PTC test kao i savijanje lateralnih rubova jezika izražen u % je u korelaciji sa veličinom maritalne distance, dok je insercija usnog priveska izražena Wahlund-ovom varijansom u korelaciji sa indeksom homogamije, savijanje jezika ka nepcu je u korelaciji sa indeksom homogamije, ali i u korelaciji sa maritalnom distancom. Genetska udaljenost je najveća između Srba i Mađara Sto ukazuje na etničku izolovanost tih populacija i važnost osnivanja brakova i porodica prema tom asortimanu.
Reference
Balakrishnan, V., Sanghvi, L.D. (1968) Distance between populations on the basis of attribute data. Biometrics, vol. 23, br. 4 859
Borojević, K. (1991) Geni i populacija. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Bosić, M. (1996) Godišnji običaji Srba u Vojvodini. Novi Sad: Muzej Vojvodine
Božić-Krstić, V., Gavrilović, Ž. (1973) Ispitivanje osetljivosti ukusa PTC kod stanovnika Sremske Mitrovice sa naročitim osvrtom na uticaj pušenja. Genetika, vol. 5, br. 2, str. 189-196
Božić-Krstić, V. (1978) O boji kose i očiju stanovnika Vojvodine. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu: Serija za biologiju, sv. 8, str. 277
Božić-Krstić, V., Savić, M., Stajić, N. (1990) Osetljivost ukusa feniltiokarbamida (PTC) učenika Titovog Vrbasa i Nikšića / Taste sensitivity to phenylthiocarbamide (PTC) in the school children of Titov Vrbas and Nikšić. Genetika, vol. 22, br. 1, str. 55-60
Brajša, P. (1990) Drukčiji pogledi na brak i obitelj. Zagreb: Zavod grada Zagreba za socijalni rad
Cavalli-Sforza, L.L., Bodmer, W.F. (1971) The genetics of human populations. New York-London, itd: Dover Publications
Edwards, A.W., Cavalli-Sforza, L.L. (1965) A method for cluster analysis. Biometrics, 21: 362-75
Gavrilović, Ž. (1992) Struktura populacije pri sklapanju brakova i na rođenju u Zaječaru u ovom stoleću. Etnoantropološki problemi, Beograd, sv. 9, str. 147-152
Gavrilović, Ž. (1995) Promena strukture populacije u Gardinovcima u toku ovog stoleća. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 98, str. 125-138
Gavrilović, Ž. (1990) Promene koeficijenta krvnog srodstva u Iđošu i Sajanu između 1895-1988 godine. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu: Serija za biologiju, sv. 20, str. 103-110
Gavrilović, Ž. (1995) Promena strukture populacije stanovnistva u Šajkašu tokom ovog stoleća. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 31, str. 53-70
Gavrilović, Ž. (1990) Maritalna distanca populacija u Iđošu i Sajanu u Vojvodini između 1895-1988 godine. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu: Serija za biologiju, sv. 20, str. 111-119
Gavrilović, Ž. (1991) Struktura populacije u Begeču u 19. i 20 veku. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu: Serija za biologiju, sv. 21, str. 79-90
Gavrilović, Ž. (1995) Promene strukture populacije stanovništva u Vilovu u toku ovog stoleća. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 99, str. 111-126
Gavrilović, Ž. (1998) Promene strukture populacija u Gudurici u ovom veku. Etnoantropološki problemi, Beograd, br. 11-12, str. 127-138
Gavrilović, Ž. (1987) Antropološke karakteristike stanovnika vršačkih planina. Novi Sad: Matica srpska
Golubović, Z.T. (1981) Porodica kao ljudska zajednica - alternativa autoritarnom shvatanju porodice kao sistema prilagođenog ponašanja. Zagreb: Naprijed
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi s primenom u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Herdegen, P. (1990) Die Familie im Unterricht der Secundarstufe I/II-Versuch einer Auflehnung der Vorurteile über geschtechtsspeziflsch Unterricht. Regensburg: Philosophischen Fakultät, Dissertation
Ishihara, S. (1965) Ishihara's tests for color-blindness. Tokyo: Isshinkai
Ivanović, B.M. (1994) Genetička distanca među populacijama stanovništva Crne Gore. Beograd: Biološki fakultet, magistarski rad
Lele, S., Richtsmeier, J.T. (1995) Euclidean distance matrix analysis: Confidence intervals for form and growth differences. Am J Phys Anthropol, 98(1): 73-86
Lepage, Y. (1981) L'assortiment matrimonial en Belgique. Approche socio-démographique. Méthodes et résultats ruraux et urbains. Bruxelles: U.L.B, Thčse de doctoral
Lepage, Y. (1986) Assortative mating and population density. Free University of Brussels Belgium. u: Sbornik The Slovak Anthropoplogical, Society of the Slovak Academy of Sciences
Lepage, Y. (1981) Migrations intemacionales et espacemen des naissances. Bull. Soc. Roy. Belge Anthrop. Prehist, 92, str. 167-173
Lepage, Y. (1979) Mobilité prénuptiale et homogamie. Laboratorie d Anthropoloie. Bull. Soc. Roy. Belge Anthrop. Prehist, 90, str. 135-139
Macbeth, H.M., Boyce, A.J. (1987) Anthropometric variation between migrants and non-migrants: Orkney Islands, Scotland. Ann Hum Biol, 14(5): 405-14
Malinovski, B. (1971) Magija, religija, nauka i druge studije. Beograd, itd: Prosveta
Marjanović, M.Lj. (1989) Modernizacija i seoska porodica. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 86-86, str. 107-112
Milić, A. (1981) Preobražaj srodničkog sastava porodice i položaj klanova. u: Milić A., Jerković E., Petrović P. [ur.] Sociologija i društveni razvoj, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, br. 2, str. 139, (Domaćinstvo, porodica i brak u Jugoslaviji)
Milošević, L. (1996) Porodični život dugovečnih ljudi. u: Kongres antropologa Jugoslavije (35), Bar, 29-31.05, Zbornik rezimea, Nikšić: Filozofski fakultet
Neves, W.A., Salzano, F.M., da Rocha, F.J. (1985) Principal-components analysis of Brazilian Indian anthropometric data. Am J Phys Anthropol, 67(1): 13-7
Radojević, R., Gavrilović, Ž. (1976) Uvrtanje jezika u trubu dece i omladine Novog Sada. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, sv. 14, str. 43-55
Radojević, R. (1996) Izonimija u selima Opštine Herceg-Novi u dobu od 1850-1989. u: Kongres antropologa Jugoslavije (35), Bar, 29-31.05, Zbornik referata
Relethford, J.H. (1988) Effects of English admixture and geographic distance on anthropometric variation and genetic structure in 19th-century Ireland. Am J Phys Anthropol, 76(1): 111-24
Relethford, J.H., Crawford, M.H. (1995) Anthropometric variation and the population history of Ireland. Am J Phys Anthropol, 96(1): 25-38
Sanchez-Andres, A. (1995) Genetic and environmental influences on somatotype components: Family study in a Spanish population. Hum Biol, 67(5): 727-38
Schmidt, H.D. (1991) Antropološka struktura populacija južne i jugozapadne Rumunije. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 28, str. 15-25
Szemik, M. (1986) Sociodemographie structure and biological state of two rural populations from Kurpie region, Poland. Studies in Human Ecology, Warszava, 7, str. 41-64
Tripković, M.B. (1990) Porodica i društvena kriza. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 88, str. 143
Tubić, S. (1992) Socijalni položaj porodice u Vojvodini 1991. Novi Sad: Radio-televizija Novi Sad - Centar za istraživanje javnog mnjenja, programa i auditorijuma
Vlahović, P. (1987) Problemi etničke distance. Etnoantropološki problemi
Vujošević, N. (1990) Promjene u seoskoj porodici stare Crne Gore. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Vukadinović, S.V. (1990) Elementi teorije verovatnoće i matematičke statistike. Beograd: Privredni pregled
Zergollern-Čupak, L. (1986) Humana genetika. Zagreb: Medicinska naklada
Živanović, M. (1989) Planiranje porodice u savremenoj albanskoj seoskoj populaciji u Crnoj Gori. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 86-87
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci