Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 47  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 22, br. 2, str. 49-60
Dostignuća u oplemenjivanju NS hibrida uljane repice
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bOdeljenje za priznavanje sorti, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Novi Beograd

e-adresaana.jeromela@ifvcns.ns.ac.rs
Projekat:
Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene (MPNTR - 31025)

Sažetak
Porast proizvodnje uljane repice (Brassica napus L.) evidentan je u svetskim razmerama, a poslednje decenije i u Srbiji. Uljana repica se koristi prvenstveno za dobijanje ulja za ishranu i prerađivačku industriju, ali i kao izvor proteina za ishranu domaćih životinja i zelenišno đubrivo. Nakon gajenja sorti počelo se 90-ih godina prošlog veka sa oplemenjivanjem i gajenjem hibrida uljane repice, kako bi se iskoristio efekat heterozisa u F1 generaciji, uz istovremenu zaštitu prava oplemenjivača prilikom prometa semena. U oplemenjivanju hibrida uljane repice neophodno je u kvalitetan početni materijal (linije dobrih kombinacionih sposobnosti) uneti svojstvo muške sterilnosti. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad koristi se prvenstveno Ogura sistem sterilnosti. Korišćenje ovog sistema obuhvata unošenje citoplazmatske muške sterilnosti (cms linije majke) i gena za restauraciju fertilnosti (Rf linije oca). Da bi se sterilnost linije majke održala neophodno je proizvesti i liniju održivača citoplazmatske muške sterilnosti. Prilikom stvaranja ovih linija, hibrida i u semenskoj proizvodnji u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo intenzivno i vrlo uspešno su korišćene citogenetske laboratorijske metode. Analizirana je građa i vitalnost polena, kao i različite faze tokom mejoze i utvrđena stabilnost svojstava prilikom unošenja ovih gena u različite linije. U oplemenjivanju uljane repice u Srbiji postignuti su značajni rezultati kroz saradnju istraživača koji se bave genetikom i oplemenjivanjem ove biljne vrste. Do sada je pored 12 sorti ozime i dve sorte jare repice u Srbiji registrovan hibrid ozime uljane repice NS Ras. NS Ras je ranostasni hibrid koji se odlikuje visokim prinosom zrna i ulja. Prosečan prinos u dve sezone za tri lokaliteta je bio 4256 kg ha-1 semena i 1704 kg ha-1 ulja. Još tri perspektivna ozima hibrida uljane repice nalaze se u postupku registracije u republici Srbiji i jedan u EU. U rešavanju mnogih izazova u oplemenjivanju, prvenstveno otpornosti na biotski i abiotski stres, pored klasičnog oplemenjivanja neophodno je primeniti, citogenetske i molekularne analize za povećanje efikasnosti oplemenjivanja uljane repice.
Reference
Antanasović, S., Ćupina, B., Krstić, Đ., Manojlović, M., čabilovski R., Marjanović-jeromela, A., Mikić, A. (2012) Potential of autumnsown rapeseed (Brassica napus) as a green manure crop. Cruciferae Newsletter, 31: 26-28
Atlagić, J., Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R., Terzić, S. (2007) Cytogenetic studies of cytoplasmatic male sterility in rapeseed. u: Proceedings of the 12th International Rapeseed Congress, March 26-30, Wuhan, China, Vol. I, 66-70
Atlagić, J., Terzić, S., Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R. (2010) Značaj citogenetskih istraživanja u oplemenjivanju suncokreta i uljane repice. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 2, str. 425-434
Atlagić, J., Terzić, S., Marjanović-Jeromela, A. (2012) Staining and fluorescent microscopy methods for pollen viability determination in sunflower and other plant species. Industrial Crops and Products, 35(1): 88-91
Atlagić, J., Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R., Škorić, D. (2003) Cytogenetic study of CMS in rapeseed genotypes at the Novi Sad breeding center. u: International Rapeseed Congress, 6-10 July 2003. Copenhagen, Den mark, vol. I, 336-338
Brewin, D.G., Malla, S. (2012) The Consequences of Biotechnology: A Broad View of the Changes in the Canadian Canola Sector, 1969 to 2012. AgBioForum, 15(3); 257-275
Crnobarac, J., Marinković, R., Dušanić, N., Balalić, I. (2013) Specifičnosti u gajenju uljane repice. u: 47. Savetovanje agronoma Srbije, Zbornik referata, 73-79
Delourme, R., Eber, F., Renard, M. (1999) Breeding double low restorer lines in radish cytoplasmatic male sterility of rape seed (Bras sica napus L). u: Int. Rapeseed Congress (10th), Canberra, Australia, www.re gional.org.au/au/gcirc
Delourme, R., Pilet-Nayel, M., Arrchipiano, M., Horvais, R., Balesdent, M., Rouxel, T., Brun, H., Eber, F., Renard, M. (2003) Mapping specific resistence genes to Leptospaeria maculans in rapeseed (Brassica napus L). u: International rapeseed congress (11th), 6-10 July, Copenhagen, Denmark, Proceedings, Vol I: 102-104
Dimitrijević, A., Imerovski, I., Miladinović, D., Terzić, S., Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R. (2015) Marker assisted selection of Ogu-INRA cms system in NS rapeseed. 14th International Rapeseed Conference. u: 14th International Rapeseed Conference. Canola Council of Canada, International Consultative Group for Research on Rapeseed (GCIRC) and Ag-West Bio. 05.-09.07. Saskatoon, Canada. Book of Abstracts
Friedt, W., Snowdon, R.J. (2009) Oilseed rape. u: Vollman Johann, Rajcan Istvan [ur.] Oil Crops, Dordrecht - Heidelberg - London - New York: Springer, 91-127
Lin, L., Allemekinders, H., Dansby, A., Campbell, L., Durance-Tod, S., Berger, A., Jones, P.J.H. (2013) Evidence of health benefits of canola oil. Nutrition reviews, 71(6): 370-85
Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A., Crnobarac, J., Lazarević, J. (2003) Pathcoefficient analysis of yield components of rapeseed (Brassica napus L.). u: The 11th Inter. Rapeseed Congres, 6-10 July 2003, Copenhagen, Denmark, Proc. of, Vol. III, 988-991
Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A. (2006) Oplemenjivanje ozime uljane repice u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 173-190
Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A. (2004) Combining ability in some varieties of winter oil rape - Brassica napus L. Biotechnology and Biotechnology Eq, vol. 18 (1), str. 110-114
Marjanović, J.A., Milovac, Ž., Stojanović, D., Dedić, D., Sabadoš, V., Miklič, V., Malidža, G. (2016) Rezultati ispitivanja IMI hibrida (Clearfield tehnologija) uljane repice u VCU ogledima u R. Srbiji. u: Deseti kongres o korovima, 21-23. septembar 2016. godine, Vrdnik, Srbija, Zbornik rezimea, 45-46
Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R., Mitrović, P. (2007) Oplemenjivanje uljane repice (Brassica napus l). Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 139-148
Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R., Atlagić, J., Saftić-Panković, D., Miladinović, D., Mitrović, P., Miklič, V. (2008) Dostignuća u oplemenjivanju uljane repice (Brassica napus L.) u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 1, str. 131-143
Marjanović-Jeromela, A., Terzić, S., Zorić, M., Marinković, R., Atlagić, J., Mitrović, P., Milovac, Ž. (2011) Evaluation of seed and oil yield stability in NS rapeseed cultivars (Brassica napus L). Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 48, br. 1, str. 67-76
Marjanović-Jeromela, A., Marinković-Atlagić, j.R., Miladinović, D., Mitrović, P., Milovac, Ž., Mikić, A. (2012) Achievements in rapeseed (Brassica napus L.) breeding in Serbia. Cruciferae Newsletter, 31: 41-42
Marjanovi-Jeromela, A., Dimitrijević, A., Terzić, S., Mikić, j A.A., Miladinović, D., Savić, j jankulovska M., Friedt, W. (2016) Applying Mendelian rules in rapeseed (Brassica napus) breeding. Genetika, 48(3); 1077-1086
Mikić, A., Antanasović, S., ćupina B., Marjanović, J.A., Erić, jakšić P.S. (2015) Intercropping autumn-sown brassicas with annual legumes for green manure. Cruciferae Newsletter, 34: 11-13
Popović, R., Jeremić, M., Matkovski, B. (2016) Tržište uljarica u Srbiji. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 53, br. 2, str. 74-80
Stojanović, D., Dedić, D., Marjanović, J.A., Balešević-Tubić, S., Jocić, S., Cvejić, S. (2016) Rezultati ispitivanja sorti suncokreta, uljane repice i soje u pokusima za utvrđivanje proizvodne i upotrebne vrijednosti. u: IX Međunarodni kongres oplemenjivanja bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo, 9. 11. studenog 2016, Sveti Martin na Muri (Hrvatska), Zbornik sažetaka, str. 77-78
Yang, G., Dnon, Z., Fu, T., Wu, Ch. (1999) A promising alternative way of utilizing pol CMS for hybrid breeding in Brassica napus L. u: 10th Int. Rapeseed Congres, Canbera, Australia. CD room, Proc
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/selsem1602049M
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka