Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 1, str. 25-41
Pravna priroda opštih akata visokoškolskih ustanova i njihovo mesto u hijerarhiji prava
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Srbija

e-adresadarko@pravni-fakultet.info, smarkovicw@gmail.com
Sažetak
Ciljevi visokog obrazovanja ostvaruju se kroz delatnost visokoškolskih ustanova, koju, u skladu sa garantovanom autonomijom, vrše na osnovu svojih opštih akata. Zakonom se određuje koji subjekti imaju javno ovlašćenje, odnosno koji subjekti su nadležni da donose odnosne akte, kao i opšti krug pitanja koja se tim aktima uređuju. Ustav Republike Srbije propisuje da svako ima pravo na visoko obrazovanje i u tom pogledu, Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije uređuje sistem visokog obrazovanja, uslove i način obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, kao i osnove njegovog finansiranja, te druga pitanja od značaja za obavljanje ove delatnosti. Organi poslovođenja, organi upravljanja i stručni organi visokoškolskih ustanova, specijalizirani su za donošenje jedne vrste akata, čime je omogućeno da se ti akti, shodno njihovoj prirodi ili predmetu donose na odgovarajući način. Samim tim, visokoškolske ustanove, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, oblast svog delovanja regulišu donošenjem statuta, pravilnika, poslovnika i drugih opštih akata. Cilj rada je da se ukaže na pravnu prirodu opštih akata visokoškolskih ustanova, kao i njihovo mesto u hijerarhiji pravnog, a time i visokoobrazovnog sistema Republike Srbije.
Reference
*** (2017-2020) Zakon o visokom obrazovanju (Law on Higher Education). Službeni glasnik RS, no. 88/17, 27/18 - other laws, 73/18, 27/18 - other laws, 67/19 and 6/20 - other laws
*** (2005-2018) Zakon o državnoj upravi (Law on Public Administration). Službeni glasnik RS, no. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 and 30/18 - other laws
*** (2006) Ustav Republike Srbije (Constitution of the Republic of Serbia). Sl glasnik RS, no. 98
Carić, S., Vitez, M., Dukić-Mijatović, M., Veselinović, J. (2016) Privredno pravo (Commercial law). Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu - Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Kutlešić, V., Golić, D. (2017) Uvod u pravo (Introduction to law). Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Kutlešić, V., Golić, D. (2017) Ustavno pravo (Constitutional law). Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Lukić, R.D. (1995) Teorija države i prava II - teorija prava (Theory of state and law II: Theory of law). Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Marković, R. (2015) Ustavno pravo (Constitutional law). Beograd: Pravni fakultet
Marković, S. (2018) Uticaj reformi visokog obrazovanja na položaj univerziteta u Republici Srbiji (The impact of higher education reforms on the position of universities in the Republic of Serbia). u: XXIV skup Trendovi razvoja - digitalizacija visokog obrazovanja, Zbornik radova (Proceedings from the XXIV conference Trends of Development: Digitalization of Higher Education), pp. 1-3, downloaded 2020, June 25 from: http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2018/radovi/T1-2/T1.2-7.pdf
Milkov, D. (2009) Upravno pravo - uvodna i organizaciona pitanja (Administrative law: Introductory and organizational questions). Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Milkov, D. (2016) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja (Administrative law I: Introductory and organizational questions). Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Mitrović, D. (2006) Osnovi prava (Basics of law). Beograd: Univerzitet Singidunum - Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Mitrović, D. (2007) Autonomno pravo (Autonomous law). Beograd: Pravni fakultet
Nenadić, B. (2005) Pravni položaj ogranka privrednog društva (Legal status of a company branch). Pravo i privreda, vol. 42, br. 5-8, str. 83-99
Pajvančić, M. (1995) Pravno normiranje (Legal regulation). Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Pavlović, Z., Počuča, M. (2015) Izrada pravnih akata (Drafting legal acts). Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Simović, M. (1998) O hijerarhiji pravnih normi (On the hierarchy of legal norms). Zbornik Pravnog fakulteta u Nišu, 38(39), pp. 148-156
Stefanović, D., Parezanović, D., Kaplarević, A. (2000) Poslovne i nastavne aktivnosti visokoškolskih ustanova u Internet okruženju (Business and teaching activities of higher education institutions in the Internet environment). Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 5, br. 17-18, str. 44-51
Turlajić, S. (2006) Univerzitet i država - misija, autonomija i odgovornost (Universities and state: Mission, autonomy and responsibility). u: XII skup Trendovi razvoja - Bolonjski proces i primena novog zakona, Zbornik radova (Proceedings from the XII conference Trends of development: Bologna process and apliccation of the new law), pp. 9-13, downloaded 2020, June 15 from: http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/zbornik/radovi/uvodni/u1.pdf
Vasić, R., Čavoški, K. (1996) Uvod u pravo II (Introduction to Law II). Beograd: Draganić
Vukadinović, G. (2011) O pojmu autonomnog prava (On the notion of autonomous law). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 163-172
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2101025G
primljen: 07.02.2021.
prihvaćen: 21.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka