Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 70, br. 5, str. 893-899
Primena koncepta integrisanog sistema menadžmenta u visokoobrazovnoj ustanovi
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Srbija + Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Srbija
bBeograd
Ključne reči: visokoobrazovna ustanova; integrisani sistem menadžmenta; korisnici; zainteresovane strane; održivi uspeh
Sažetak
Da bi visokoškolska ustanova ostvarila svoje ciljeve, može integrisati različite delove sistema menadžmenta sa sistemom menadžmenta kvalitetom i drugim menadžmet sistemima u jedinstven sistem uz korišćenje zajedničkih elemenata. Ova integracija može olakšati planiranje, raspoređivanje resursa, definisanje ciljeva i ocenjivanje ukupne efikasnosti. Primena koncepta integrisanog sistema menadžmenta treba da pruži adekvatno rešenje unapređenja usluge visokog obrazovanja, ispunjenje zahteva, potreba i očekivanja korisnika i zainteresovanih strana, racionalizaciju resursa, kao i postizanje održivog uspeha na konkurentnom akademskom prostoru. Model integrisanog sistema menadžmenta može se primeniti u svim institucijama visokog obrazovanja, bez obzira na vlasničku strukturu, veličinu ustanove ili naučnu oblast.
Reference
*** (2008) Menadžment kvalitetom - Zadovoljstvo korisnika - uputstvo za kodekse ponašanja organizacije. Institut za standardizaciju Srbije, Srps 10001 Standard I.S.O
*** (2004) Sistem upravljanja zaštitom životne sredine-zahtevi sa uputstvom za primenu. 14001 Standard ISO
*** (2009) Risk management: Principles and guidelines (Upravljanje rizikom - Principi i smernice). 31000 Standard ISO
*** (2007) Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - zahtevi. Ohsas 18001 Standard
*** (2009) Sistemi menadžmenta kvalitetom- zahtevi. Institut za standardizaciju Srbije, Srps 9001 Standard ISO
*** (2009) Rukovođenje sa ciljem ostvarivanja održivog uspeha organizacije- pristup preko menadžmenta kvalitetom. Institut za standardizaciju Srbije, Srps 9004 Standard ISO
*** Serija standarda ISO/IEC 27000: Information technology - Security techniques-Information security management systems
*** (2013) EUA Case studies: Working together to take quality forward. Sweden: University Gothenburg, 21-23
*** (2006) Specification of common management system requirement as a framework for integration. British Standard Institution, 99 B.S.P.A. S
Chandra, P.V. (2013) Implementation of Integrated Management Systems in a manufacturing Organization with effectiveness for Sustainable and Continuons Improvement. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology, Volume 2, Issue 4, July
Janovac, T. (2014) Unapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove na osnovu kriterijuma potreba korisnika. Beograd: Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, doktorska disertacija
Janovac, T., Jakić, B., Kirin, S., Brzaković, M., Švab, K. (2014) Prednost primene standarda SRPS ISO 9001: 2008 u sektoru visokog obrazovanja. u: Evropska nedelja kvaliteta, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, JUSK-2014
Karapetrović, S., Ramjani, D., Wilborn, W. (1998) ISO 9001 Quality system. Int. J. Engng Ed, interpretation for the University, An I; Vol. 14, No. 2, p. 105-118
Karapetrović, S. (2001) ISO 9000 Quality system development for Engineering schools: Why and how should we do it?. u: International Conference on Engineering Education, Oslo, Norway
Kataniak, A.I. (2012) A survey Analysis of integrated Management Systems in the UK. Sheffield Hallam University, dissertation
Noble, M. Organizational mastery with integrated management systems: Controlling the dragon wiley interscience. Third Avenue, New York: John Wiley & Sons Inc. Publication, 605; ISBN 0-471-38928-5
Oliveira, J.A., Oliveira, O.J., Nadae, J. (2010) Integrated management systems in industrial companies of sao Paolo state- Brazil. u: POMSst annual conference, Vancouver, Canada, 21
Radulović, J. (2012) Korporativna kultura i integrisani menadžment sistemi u odbrambenoj industriji. u: Zbornik radova, Međunarodna konvencija o kvalitetu, JUSK- 2012, Beograd
Raković, R. (2014) Integrisani sistem menadžmenta - Teorija i praksa. Beograd: Građevinska knjiga Stylos
Zeng, S.X., Lou, G.X., Tam, V.W.Y. (2006) Integration of Management Systems: The Views of Contractors. Architectural Science Review, 49(3): 229-235
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika1505893J
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka