Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, br. 1, str. 135-156
Elementi marketing miksa kao činioci izbora visokoobrazovne institucije
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija
Sažetak
Korišćenje društvene marketing orijentacije i 'modela partnerstva' u visokom obrazovanju predstavlja preduslov opstanka fakulteta u postmodernističkom društvu, ali i šansu za povećanje kvaliteta njihovog funkcionisanja. U ovom radu analizirali smo ulogu i značaj marketing miksa, kao ključnog instrumenta u ostvarivanju željene razmene između visokoobrazovne institucije i korisnika njenih usluga - studenata. Predstavljeni su i rezultati empirijskog istraživanja na osnovu koga smo utvrdili kako korisnici usluga visokoobrazovne institucije posmatraju značaj pojedinih elemenata marketing miksa u donošenju odluke o upisu fakulteta.
Reference
*** (2010) Prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u 2010. godini. Revizorska kuća 'DST-Revizija'
Abratt, R. (1989) A new approach to the corporate image management process. Journal of Marketing Management, 5(1)
Alibabić, Š.M. (2002) Teorija organizacije obrazovanja odraslih. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Clayson, D.E., Haley, D.A. (2005) Marketing models in education: Students as customers, products, or partners. Marketing Education Review, 15(1)
Hanić, H. (2008) Upravljanje marketingom. Beograd: Beogradska bankarska akademija
Jovanović, P. (2003) Leksikon menadžmenta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Kotler, F., Fox, K. (1985) Strategic marketing for educational institutions. New Jersey: Prentice-Hall
Kotler, P.J. (2001) Upravljanje marketingom. Zagreb: Mate
Mihanović, Z. (2007) Uloga korisnika u visokom obrazovanju - jesu li studenti aktivni dionici?. Tržište, 19(1), 115-132
Miljković, J. (2010) Professionalization of high educational institutions marketing in context of crisis. u: Medić S., R. Ebner, K. Popović [ur.] Adult Education: The response to global crisis - strengths and challenges of the profession, Beograd: IPA-EAEA-DVV, str. 207-220
Vasiljev, S., Salai, S. (1993) Image u oblasti kulture i umetnosti. u: Dragićević-Šešić Milena [ur.] Marketing i umetnost, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti - Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Vasiljević, R. (2004) Marketing. Beograd: Fond za izdavačku delatnost Više politehničke škole
Voćkić-Avdagić, J. (2004) Obrazovne institucije i medijski posredovano komuniciranje s javnostima. Obrazovanje odraslih, 1, 67-83
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka