Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 19  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 67, br. 2, str. 323-330
Merenje hrapavosti kao alternativna metoda u proceni kavitacione otpornosti čelika
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

e-adresarina@tmf.bg.ac.rs
Projekat:
Razvoj novih metodologija revitalizacije turbinske i hidromehaničke opreme hidroelektrana u zavisnosti od uzroka degradacije materijala (MPNTR - 35002)

Sažetak
U ovom radu ispitivana je mogućnost procene kavitacione otpornosti čelika sa aspekta promene hrapavosti površine izložene dejstvu kavitacije. Za ispitivanje su odabrani čelici koji pripadaju različitim klasama. U laboratorijskim uslovima je primenjena ultrazvučna vibraciona metoda (sa stacionarnim uzorkom). Za praćenje promene morfologije površine sa promenom vremena ispitivanja primenjena je skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM) i optička mikroskopija. Promena hrapavosti površina uzoraka odabranih materijala registrovana je merenjem parametra Ra koji je definisan kao prosečna hrapavost. Pokazano je da se kavitaciona otpornost može proceniti merenjem promene hrapavosti površina sa istom sigurnošću kao i konvencionalnim postupkom (merenjem gubitaka mase u toku ispitivanja).
Reference
*** (1992) Standard G32-92. Philadelphia: ASTM, vol. 03.02
Ahmed, S.M., Hokkirigawa, K., Oba, R. (1994) Fatigue failure of SUS 304 caused by vibratory cavitation erosion. Wear, 177(2): 129-137
Brennen, C.E. (1995) Cavitation and Bubble Dynamics. Oxford: University Press
Bučko, M.M., Stevanović, S.I., Tomić, M.V., Pavlović, M.G., Bajat, J.B. (2011) Specifičnosti elektrohemijskog taloženja i morfologija Zn-Mn prevlaka dobijenih iz pirofosfatnog elektrolita. Hemijska industrija, vol. 65, br. 3, str. 295-303
Dojcinovic, M., Volkov-Husovic, T. (2008) Cavitation damage of the medium carbon steel: Implementation of image analysis. Materials Letters, 62(6-7): 953-956
Dojčinović, M. (2011) Comparative cavitation erosion test on steels produced by ESR and AOD refining. Materials Science-Poland, 29(3): 216-222
Dojčinović, M., Marković, S. (2006) Morfologija kavitacionog oštećenja srednje-ugljeničnog čelika u poboljšanom stanju. Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 71, br. 8-9, str. 977-984
Dojčinović, M. (2007) Uticaj strukture na mehanizam razaranja čelika pod dejstvom kavitacije. Beograd, doktorska disertacija
Dojčinović, M., Đorđević, V. (2008) Laboratorijsko istraživanje kavitacione otpornosti materijala - modificirana ultrazvučna metoda. Metalurgija, vol. 14, br. 3, str. 217-228
Hammitt, F.G. (1980) Cavitation and multiphase flow phenomena. New York, itd: McGraw-Hill
Hattori, S., Ishikura, R. (2010) Revision of cavitation erosion database and analysis of stainless steel data. Wear, 268(1-2): 109-116
Heyman, F.J. (1970) Characterization and determination of erosion resistance. ASTM STP474, str. 212-222
Karimi, A., Martin, J.L. (1986) Cavitation erosion of materials. International Materials Reviews, 31(1): 1-26
Krella, A. (2009) The influence of TiN coatings properties on cavitation erosion resistance. Surface and Coatings Technology, 204(3): 263-270
Suslick, S., Crum, A. (1994) Handbook of Acoustics. New York: Wiley
Suslick, S.K. (1998) Sonochemistry. u: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, New York: John Wiley & Sons
Suslick, S.K. (2001) Sonoluminescence and sonochemistry. u: Meyers R.A. [ur.] Encyclopedia of Physical Science and Technology, San Diego: Academic Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/HEMIND120320064D
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.