Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 49  
Back povratak na rezultate
2018, br. 158, str. 165-185
Poređenje budističkog poimanja nestalnosti sveta u japanskom delu Hođoki i shvatanja prolaznosti u staroj srpskoj književnosti
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
Sažetak
Problem prolaznosti, ili nestalnosti, tematsko-motivski veoma je zastupljen kako u srednjovekovnoj japanskoj, tako i u staroj srpskoj književnosti približno istog razdoblja. Iako se one gotovo po svemu razlikuju, obema književnostima zajedničke su metafizička briga za čovekovo biće u svetu i sklonost ka uspostavljanju prisnog odnosa prema transcendentalnome. Ovom svojom ontološkom radoznalošću, a manje formalnim sličnostima, 'kvalifikuju' se ove dve tradicije za uporedno proučavanje. Iz istog razloga smatramo da su jedna drugoj međusobno bliže nego što su to današnjoj književnosti matičnih zemalja, te da dovođenjem u zajedničku dijalošku ravan stičemo jasniju sliku o njihovoj vrednosti, za sebe i u odnosu na naše vreme. Prolaznost u njima ne javlja se tek kao žal za životom, već se ljudska konačnost bespoštedno razotkriva i uvek iznova naglašava. Referentna tačka tumačenja te konačnosti u oba slučaja nalazi se van konvencionalnog i antropocentričnog sistema vrednosti. Odsustvo takve uporišne tačke čoveka modernog doba dovelo je do izbegavanja neposrednog suočavanja s pitanjem mogućnosti utemeljenja egzistencije u vremenskom toku. U ovom radu pokazaćemo, polazeći od univerzalnosti ove teme, kako su različite metafizičke perspektive japanske religije, poglavito budizma, i, s druge strane, isihastičke prakse pravoslavne crkve, uslovile različito, a opet uzajamno uporedivo i srodno, iskustvo nestalnosti ljudskog bivstvovanja u svetu.
Reference
*** (2005) 長崎, 健: 無常感の文学『方丈記』日語日文学25, 大韓日 語日文学会
*** (2008) The three basic facts of existence I: Impermanence (Anicca). Kandy: Buddhist Publication Society, The Wheel Publication 202
*** (2008) 田, 云明 : 『方丈記』の白楽天詩文摂取に見られる中国隠 逸思想の変容, 言葉と文化 9,名古屋: 名古屋大学大学院国際言 語文化研究科日本言語文化専攻. 33-51
*** (1991) 安良岡, 康作 [全訳注] :『方丈記』東京: 講談社学術文 庫
*** (2013) 唐木, 順三 : 『中世の文学 無常』, 東京: 中央公論新社
Averincev, S.S. (1982) Poetika ranovizantijske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga
Bogdanović, D. (1980) Istorija stare srpske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga
Bogdanović, D. (1986) Šest srpskih pisaca XIV veka. Beograd: Prosveta
Florovski, G. (1990) O smrti na krstu. Teološki pogledi, br. 1-3, str. 69-95
Jalom, I.D. (2011) Gledanje u sunce: prevazilaženje užasa od smrti. Novi Sad: Psihopolis institut
Kličković, D. (2016) Između reči i prosvetljenja: budizam i stara japanska književnost. Beograd: Albatros Plus
Marra, M. (1991) The Aesthetics of Discontent: Politics and Reclusion in Medieval Japanese Literature. Honolulu: University of Hawaii Press
Pigolj, P. (2010) Isihazam - otvaranje unutarnjih prostora. Budva: Manastir Podmaine
Špadijer, I. (2014) Svetogorska baština - manastir Hilandar i stara srpska književnost. Beograd: Čigoja štampa
Trifunović, Đ. (2008) Stara srpska književnost. Beograd: Čigoja
Veljačić, Č. (1997) Budizam. Beograd: Opus
Vitić, Z. (2014) Novi prepis pesme smrti iz XVII veka. Prilozi za književnost i jezik, istoriju i folklor, br. 80, str. 149-159
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1858165K
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.