Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:10
  • full-text downloads in 30 days:4

Contents

article: 7 from 17  
Back back to result list
2016, vol. 42, iss. 4, pp. 237-244
Determination of technical characteristics of wheat and soy straw
aUniversity of Business Academy in Novi Sad, Faculty of economics and engineering management
bUniversity of Novi Sad, Faculty of Agriculture
cUniversity of Novi Sad, Faculty of Technical Science
Project:
Sustainable agriculture and rural development in the function of accomplishing strategic objectives of the Republic of Serbia in the Danube region (MESTD - 46006)

Keywords: wheat straw; soybean straw; calorific value of biofuel; humidity; ashes; combustion
Abstract
In this paper the results of research on wheat and soybean straw calorific value are presented. Research was conducted at the laboratory of Thermal heating plant in Novi Sad. Upper calorific value was measured with caloric bomb method on adiabatic calorimeter ('bomb') - product of IKA company, type C400. Lower calorific value of dry fuel mass and lower calorific value of working fuel were determined analytically. Also presented are methodology for defining biofuel humidity and quantity of ashes after combustion of wheat and soybean. Quantity of ashes after combustion was defined at the laboratory of Thermal heating plant in Novi Sad, under real conditions, using hot water boiler. Conclusion is presented based on the obtained results and in comparison with other related research.
References
Babić, M., Babić, L., Somer, D., Bujak, V. (1985) Rezultati ispitivanja termoenergetskog kompleksa na bazi oklaska kukuruza uz semenski centar 'Seme -Tamiš' Pančevo. in: Zbornik radova: Savetovanje tehnologa sušenja i skladištenja. Fakultet poljoprivrednih znanosti sveučilišta u Zagrebu. Stubičke Toplice, 203-211
Babić, M. (1990) Protokol o ispitivanju kotla UTK-40 - proizvođač 'Bratstvo' Subotica, lociranog u Subotici - izveštaj. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 1-4
Babić, M. (1990) Ispitivanje kotla BST-360 lociranog u Stanišiću - izveštaj. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 8-19
Babić, M. (1986) Toplovodni kotao BST-400. Elaborat. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 5-9
Brkić, M. (2004) Termotehnika u poljoprivredi - udžbenik. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 131
Brkić, M., Janić, T. (1998) Mogućnosti korišćenja biomase u poljoprivredi. in: Zbornik radova: Briketiranje i peletiranje biomase iz poljoprivrede i šumarstva, Sombor: Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, 5-9
Janić, T., Brkić, M., Igić, S. (2006) Dobijanje toplotne energije sagorevanjem balirane biomase. Revija Agronomska saznanja, Jugoslovensko naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, 16(3): 45-47
Martinov, M., Gemeš, R. (1980) Toplotna moć slame žita uzgajanih na području SAP Vojvodine. Savremena poljoprivredna tehnika, 6(3-4): 95-101
Mitić, D., Manoilov, A. (1997) Interni izveštaj laboratorije za sagorevanje i termotehniku FZNR Niš. in: Tehničke analize biomasa Srbije, br. 16. / 17.03
Mitić, D. (1998) Fizičke karakteristike biomasa i biobriketa Srbije. in: Jugoslovensko društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 69-94
Mladenović, R., Erić, A., Mladenović, M., Paprika, M., Repić, B., Dakić, D. (2006) Energetsko postrojenje snage 2 MW sa sagorevanjem velikih bala sojine slame. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 10, br. 1-2, str. 38-41
Preveden, Z. (1980) Alternativno gorivo i poljoprivredni otpaci. in: Jugoslovenski simpozijum o aktuelnim problemima mehanizacije poljoprivrede, Šibenik: Jugoslovensko društvo poljoprivredne tehnike, 579-591
Radovanović, M. (1994) Goriva. Beograd: Mašinski fakultet, 298
Tešić, M., i dr. (1981) Istražvanje potencijala, svojstava, situacije, i mogućnosti korišćenja nuzproizvoda poljoprivrede, kao izvora energije. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, str. 138
Viglasky, J. (1999) Slama kao potencijalni izvor energije. Časopis PTEP, Jugoslovensko društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 3(3-4): 86-90
 

About

article language: Serbian
document type: Original Scientific Paper
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1604237I
published in SCIndeks: 10/01/2019

Related records