Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 7 od 17  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 42, br. 4, str. 237-244
Određivanje tehničkih karakteristika pšenične i sojine slame
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Ključne reči: pšenična slama; sojina slama; toplotna moć biogoriva; vlaga; pepeo; sagorevanje
Sažetak
U radu su prikazani rezultati istraživanja toplotne moći slame žita i soje. Istraživanje je rađeno u laboratoriji Termoelektrane-Toplane Novi Sad. Gornja toplotna moć merena je metodom kalorimetrijske bombe na adijabatskom kalorimetru ('bombi') proizvođača IKA, tip C400. Donja toplotna moć suve mase goriva i donja toplotna moć radnog goriva izračunati su preko odgovarajucih obrazaca. Prikazana je metodologija utvrđivanja vlage biogoriva. U radu su prikazani rezultati istraživanja količine pepela nakon sagorevanja pšenične i sojine slame. Količine pepela određivane su u laboratoriji Termoelektrane-Toplane Novi Sad, kao i u realnim uslovima na toplovodnom kotlu. Na osnovu dobijenih rezultata i uporednih pregleda drugih sličnih istraživanja dat je komentar dobijenih rezultata.
Reference
Babić, M., Babić, L., Somer, D., Bujak, V. (1985) Rezultati ispitivanja termoenergetskog kompleksa na bazi oklaska kukuruza uz semenski centar 'Seme -Tamiš' Pančevo. u: Zbornik radova: Savetovanje tehnologa sušenja i skladištenja. Fakultet poljoprivrednih znanosti sveučilišta u Zagrebu. Stubičke Toplice, 203-211
Babić, M. (1990) Protokol o ispitivanju kotla UTK-40 - proizvođač 'Bratstvo' Subotica, lociranog u Subotici - izveštaj. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 1-4
Babić, M. (1990) Ispitivanje kotla BST-360 lociranog u Stanišiću - izveštaj. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 8-19
Babić, M. (1986) Toplovodni kotao BST-400. Elaborat. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 5-9
Brkić, M. (2004) Termotehnika u poljoprivredi - udžbenik. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 131
Brkić, M., Janić, T. (1998) Mogućnosti korišćenja biomase u poljoprivredi. u: Zbornik radova: Briketiranje i peletiranje biomase iz poljoprivrede i šumarstva, Sombor: Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine, 5-9
Janić, T., Brkić, M., Igić, S. (2006) Dobijanje toplotne energije sagorevanjem balirane biomase. Revija Agronomska saznanja, Jugoslovensko naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad, 16(3): 45-47
Martinov, M., Gemeš, R. (1980) Toplotna moć slame žita uzgajanih na području SAP Vojvodine. Savremena poljoprivredna tehnika, 6(3-4): 95-101
Mitić, D., Manoilov, A. (1997) Interni izveštaj laboratorije za sagorevanje i termotehniku FZNR Niš. u: Tehničke analize biomasa Srbije, br. 16. / 17.03
Mitić, D. (1998) Fizičke karakteristike biomasa i biobriketa Srbije. u: Jugoslovensko društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 69-94
Mladenović, R., Erić, A., Mladenović, M., Paprika, M., Repić, B., Dakić, D. (2006) Energetsko postrojenje snage 2 MW sa sagorevanjem velikih bala sojine slame. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 10, br. 1-2, str. 38-41
Preveden, Z. (1980) Alternativno gorivo i poljoprivredni otpaci. u: Jugoslovenski simpozijum o aktuelnim problemima mehanizacije poljoprivrede, Šibenik: Jugoslovensko društvo poljoprivredne tehnike, 579-591
Radovanović, M. (1994) Goriva. Beograd: Mašinski fakultet, 298
Tešić, M., i dr. (1981) Istražvanje potencijala, svojstava, situacije, i mogućnosti korišćenja nuzproizvoda poljoprivrede, kao izvora energije. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, str. 138
Viglasky, J. (1999) Slama kao potencijalni izvor energije. Časopis PTEP, Jugoslovensko društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 3(3-4): 86-90
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1604237I
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.