Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 15  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 45, br. 1, str. 1-9
Hidraulički simboli - deo V - "Pribor"
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresaepetrodr@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Ključne reči: hidraulika; simboli; rezervoar; akumulator; prečistač; predgrejac; hladnjak
Sažetak
Ovaj rad predstavlja peti deo serije u kome su prikazane grafičke oznake (simboli) većine standardnih komponenata hidrauličkih sistema prema važećim međunarodnim tehničkim standardima (ISO). Prikaz je fokusiran na simbole kojima se na hidrauličkim šemama uprošćeno predstavljaju pripadajuće komponente namenjene skladištenju, prečišćavanju i kondicioniranju hidrauličkog ulja, te za skladištenje energije predate hidrauličkom ulju, kao radnoj tečnosti, od strane izvornih organa (hidrauličkih pumpi). Funkciju skladištenja ulja obavljaju hidraulički rezervoari, a hidraulička energija se skladišti pomoću uljno-hidrauličkih akumulatora. Simboli komponenata za održavanje radnih parametara hidrauličkog ulja u optimalnim granicama su takođe prikazani. Obuhvaćene su komponente namenjene: prečišćavanju (uljno-hidraulički filteri), grejanju (predgrejači/grejači) i hlađenju (uljno-hidraulički hladnjaci).
Reference
*** (2012) ISO 1219-2:2012(en): Fluid power systems and components: Graphical symbols and circuit diagrams: Circuit diagrams. u: ISO/TC 131: Fluid power systems, Technical Committee, Part 2: 2 -nd ed., p. 42, 2018, https://www.iso.org/standard/51200.html
*** (2016) ISO 1219-3:2016(en): Fluid power systems and components: Graphical symbols and circuit diagrams: Symbol modules and connected symbols in circuit diagrams. u: ISO/TC 131/SC 1: Symbols, terminology and classifications, Technical Committee, Part 3: 1 - st ed., p. 23. Link: https://www.iso.org/standard/62614.html
*** (2012) ISO 1219-1:2012(en): Fluid power systems and components - graphical symbols and circuit diagrams - part 1: Graphical symbols for conventional use and data processing applications. 3rd ed., pp. 178, Technical Committee: ISO/TC 131 Fluid power systems, https://www.iso.org/standard/60184.html
Jovanović, S., Jovanović, B. (1985) Uljna hiodraulika - I deo. Beograd: Tehnička knjiga, 3. Dopunjeno i prošireno izdanje, pp. 287
Majdič, F. (2013) Hidravlični simboli: Povzeto po standardu ISO 1219-1 (2006-10-15). Laboratorij za pogonsko-krmilno hidravliko (LPKH), http://lab.fs.uni-lj.si/lft/img/material/SW-Hidra-simboli-vse.pdf
Petrović, D.V., Cerović, V.B. (2019) Hidraulički simboli - deo I - opšti simboli i oznake mernih instrumenata i indikatora. Poljoprivredna tehnika, vol. 44, br. 1, str. 45-56
Petrović, D.V., Cerović, V.B. (2019) Hidraulički simboli - deo II - pumpe i izvršni organi. Poljoprivredna tehnika, vol. 44, br. 2, str. 1-12
Petrović, D.V., Cerović, V.B. (2019) Hidraulički simboli - deo III - ventili. Poljoprivredna tehnika, vol. 44, br. 3, str. 1-16
Petrović, D.V., Cerović, V.B. (2019) Hidraulički simboli - deo IV - razvodni ventili. Poljoprivredna tehnika, vol. 44, br. 4, str. 1-16
Trinkel, E. (2017) Fluid power basics. Penton Media, Inc, 1st eBook ed, https://www.hydraulicspneumatics.com
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PoljTeh2001001P
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2020.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2021)
Simboličko predstavljanje hidrauličkih agregata i sistema
Petrović Dragan V., i dr.

Poljoprivredna tehnika (2019)
Hidraulički simboli - deo IV - razvodni ventili
Petrović Dragan V., i dr.

Poljoprivredna tehnika (2019)
Hidraulički simboli - deo III - ventili
Petrović Dragan V., i dr.

prikaži sve [5]