Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 10 od 112  
Back povratak na rezultate
2018, br. 22, str. 43-58
Feministička rekonceptualizacija lične autonomije
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresam.kovacevic@outlook.com
Ključne reči: lična autonomija; sopstvo; identifikacija; adaptivne preferencije; problem manipulacije; problem hijerarhije
Sažetak
Problem određenja lične autonomije nalazi se u srži brojnih rasprava od interesa za feministkinje i feministe. Neuvažavanje preferencija neke delatnice predstavlja povredu njene lične autonomije. Sa druge strane, uvažavanjem njenih adaptivnih preferencija kapitulira se pred institucionalnom nepravdom kojom su proizvedene. Prvi deo rada je posvećen proceduralnoj teoriji lične autonomije koja se temelji na samostalnoj autorizaciji želje. Prema proceduralnom ili vrednosno-varijabilnom rešenju ovog problema, delatnica je, bez obzira na sadržaj njenih želja, autonomna u odnosu na svoje želje ukoliko se identifikuje sa njima. Proceduralna analiza lične autonomije prvobitno se razvila kroz teoriju o slobodi volje filozofa Harija Frankfurta i teoriju lične autonomije filozofa Džeralda Dvorkina. Koncepcija lične autonomije koju su Frankfurt i Dvorkin razvili je strukturalna zato što podrazumeva da je delatnica autonomna onda kada joj je želja prvog reda (želja za određenim stanjem stvari) usaglašena sa željom drugog reda (željom da se želi određeno stanje stvari). Ova koncepcija je i hijerarhijska zato što daje primat želji drugog reda u odnosu na želju prvog reda. Identifikacija se postiže samo promenom želje prvog reda tako da bude u saglasnosti sa željom drugog reda, ali ne i obrnuto. Hijerarhijska koncepcija lične autonomije je predmet brojnih feminističkih kritika. Kritiku jednosmernosti procesa identifikacije filozofkinja Merilin Fridman i Dajane Tičens Majers razmotriću u drugom delu rada kao feminističku alternativu tradicionalnoj, hijerarhijskoj koncepciji lične autonomije.
Reference
Arneson, R.J. (1980) Mill versus Paternalism. Ethics, 90(4): 470-489
Dworkin, A. (1978) First Love: A Chapter o f an Unplished N ovel. u: Andrea Dworkin Memorial, Dostupno na: http://www.nostatusquo. com/ACLU/dworkin/FirstLoveI.html
Dworkin, G. (1976) Autonomy and Behavior Control. Hastings Center Report, 6(1): 23-28
Dworkin, G. (1988) The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press
Frankfurt, H. (1971) Freedom of the Will and the Concept of a Person. Journal of Philosophy, 68(1): 5-20
Friedman, M. (2003) Autonomy, Gender, Politics. New York: Oxford University Press
Friedman, M. (1986) Autonomy and the Split-Level Self. Southern Journal of Philosophy, 24: 19-35
Meyers, D.T. (1989) Self, Society and Personal Choice. New York: Columbia University Press
Nedelsky, J. (2011) Law's Relations: A Relational theory of Self. New York: Oxford University Press
Nusbaum, M. (2003) Feministička kritika liberalizma. Reč, 71/17: 170-205. Dostupno na: http://fabrikaknjiga.co.rs/rec/71/169.pdf
Stoljar, N. (2000) 'Autonomy and the Feminist Intuition. u: Catriona Mackenzie, Natalie Stoljar [ur.] Relational Autonomy:Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self, New York: Oxford University Press, 94-111
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Genero1822043K
objavljen u SCIndeksu: 31.01.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka