Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:43
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 33  
Back povratak na rezultate
Uticaj masovnih medija na imidž organizacije
Beograd

e-adresaaleksandarbazic@yahoo.com
Sažetak
Ako organizacija želi da uspešno radi i posluje ona mora da ima prepoznatljiv imidž, po kome se razlikuje od konkurentskih organizacija. Imidž se izražava u onome šta pojedinci ili javnost misle o određenoj organizaciji. Na oblikovanje imidža organizacije utiču mnogi faktori. Od mnoštva faktora, kao izuzetno važan faktor izdvaja se komunikacija koju organizacija uspostavlja sa svojom ciljnom javnošću putem masovnih medija. Cilj tih odnosa je da organizacija uz pomoć masovnih medija izgradi što poželjniji i prihvatljiviji imidž u javnosti. Izgradnja poželjnog imidža umnogome će zavisiti od modela koji organizacija primeni u odnosima s medijima. Opredeljenje organizacije da u svojoj komunikaciji s medijima izabere strateški i krizni model odnosa s medijima, povećava verovatnoću da će uz pomoć tih modela uspeti da izgradi svoj što prepoznatljiviji imidž. Izbor strateškog i kriznog modela odnosa s medijima, podrazumeva da organizacija koristi i sva sredstva koja su predviđena za uspešnu komunikaciju jedne organizacije s medijima. Ako nema celovitog korišćenja sredstava u odnosima s medijima, onda je za očekivati i da ne može biti ni poželjnog imidža organizacije u javnosti. Zato se imidž organizacije nalazi u uzročno-posledičnom odnosu u odnosu na modele i sredstva odnosa s medijima.
Reference
Bazić, M., Bazić, A. (2011) Savremeni odnosi s javnošću. Beograd: Naučna KMD
Blek, S. (2003) Odnosi sa javnošću. Beograd: Klio
Dej, L.A. (2004) Etika u medijima. Beograd: Medija centar
Denis, L., Glen, T., Filip, H., Voren, K. (2011) Odnosi s javnošću - strategije i taktike. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Entoni, D. (2008) Public relations from A to Z. Novi Sad: Adizes
Filipović, V.S., Kostić, M., Prohaska, S. (2003) Odnosi s javnošću. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Gillis, T.L. (2006) The IABC handbook of organizational communication. San Francisco: Jossey-Bass Publishers
Gregory, A. (1996) Planning and managing public relations campaigns. London: Kogan Page
Holtz, Sh. (2002) Public relations on the net. New York: American Management Association
Howard, C., Mathews, W. (2006) On deadline: Managing media relations. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press, 4th edition
Ind, N. (1996) Korporacijski imidž. Beograd: Clio
James, E. (1992) Excellence in public relations and communication management. New York: Lawrence Erlbaum Associates Hillsdale
Korni, D. (1999) Etika informisanja. Beograd: Clio
Radojković, M., Miletić, M. (2006) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stilos
Skot, M., Alen, H., Glen, M. (2006) Uspešni odnosi s javnošću. Beograd: Službeni glasnik
Smit, P.R. (2002) Marketinške komunikacije integralni pristup. Beograd: Clio
Verčić, D., Zavrl, F., Rijevac, P., Ornjanov, G., Brbaklić, A. (2004) Odnosi s medijima. Beograd: Medija centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1507355B
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka