Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 33  
Back povratak na rezultate
2015, br. 15, str. 39-52
Značaj imidža za nove turističke destinacije na primeru beogradskih prigradskih opština
Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak, sa sedištem u Beogradu
Sažetak
Imidž je jedan od ključnih elemenata od koga zavisi razvoj i opstanak jedne turističke destinacije. Ovo se posebno odnosi na nove, odnosno potencijalne turističke destinacije koje tek treba da se pozicioniraju u svesti turista u uslovima sve izraženije konkurencije na turističkom tržištu. Svih sedam beogradskih prigradskih opština su klasičan primer novih- potencijalnih destinacija. Sve one, i to bez izuzetka, imaju vrlo interesantne i raznovrsne resurse koji međutim nisu na pravi način i u odgovarajućoj meri turistički valorizovani. Dovoljno je izdvojiti arheološko nalazište evro pskog i svetskog značaja - Vinču (opština Grocka), banje Selters i Koraćicu (Mladenovac), obrenovačku banju i brojne istražene termomineralne izvore (Lazarevac), industrijsko nasleđe (Lazarevac, Obrenovac), izletničke sadržaje - (Kosmaj, Surčin, Obrenovac, Barajevo, Grocka); etno i agroturizam (sve opštine), nekoliko prirodnih i veštačkih jezera (Mladenovac, Barajevo, Lazarevac), crkve brvnare i manastire, tranzitni turizam (autoputevi E-70 i E-75 i obilaznicu oko Beograda - Grocka, Mladenovac, Surčin; budući autoput do južnog Jadrana-Obrenovac, Lazarevac), dve velike reke - Savu i Dunav. Promotivne aktivnosti na posmatranom području se često ne sprovode u skladu sa 'pravilima' savremene komunikologije, marketinga i turizma. To je, uz sva ograničenja postojećeg turističkog proizvoda, dodatni razlog zašto ovo područje turisti ne doživljavaju kao dovoljno atraktivne i željene destinacije, čak ni u okviru Srbije.
Reference
*** Opštine i gradovi u Republici srbiji. Godišnje publikacije Republičkog zavoda za statistiku i informatiku, Beograd
*** (2013) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. Beograd: Republički zavod za statistiku i informatiku, Knjige 3 i 7
Kottler, P., et al. (1993) Marketing places. New York: Freee Press
Milisavljević, M. (1994) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Popesku, J. (2002) Osnove definisanja strategijskog okvira povratka srbije na međunarodno turističko tržište. u: Zbornik naučnih i stručnih radova IV Naučno stručnog simpozijuma 'Hotelska kuća 2002', Ugoprpgres-Beograd, Vrnjačka Banja
Popović, M. (2008) Mogućnosti za održivi razvoj turizma opštine Mladenovac. diplomski rad na Univerzitetu singidunum
Rakita, B. (1998) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Valrabenštajn, K. (2007) Uticaj brenda i imidža turističkih destinacija na percepciju kvaliteta turističkog proizvoda kod potencijalnih turista. Turizam, br. 11
Vujović, s (2003) Uloga potencijalnih turističkih destinacija u razvoju turizma. Turizam, br. 7
Zavod za informatiku i statistiku grada Beograda (2011) Statistički godišnjak Beograda. Beograd
Zečević, B.V. (1996) Marketing gradova - smernice za strategiju imidža Beograda. Marketing, vol. 27, br. 1, str. 45-49
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TurPos1515039S
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka