Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 33  
Back povratak na rezultate
2013, br. 139, str. 396-415
Brendiranje država i nacija
Alfa univerzitet, Beograd, Srbija
Ključne reči: brend; imidž; diferenciranje; Srbija
Sažetak
Sve veći broj zemalja shvata važnost i neophodnost brendiranja svoje države, brigu o sopstvenom imidžu i reputaciji. Uvidevši da se dobra reputacija i pozitivan imidž odražava ne samo na turističku posetu, već i na investicije, proizvode, dobijanje raznih sportskih i kulturnih manifestacija i dr., države u poslednje vreme sve više posvećuju pažnju ovoj problematici. Osnivaju se posebne agencije i instituti koji koriste najsavremenije marketinške metode, koristeći integrisane marketinške kanale za sopstvenu promociju. Vlade koje žele rebrendirati svoju državu, popraviti imidž i izgraditi nov pozitivan identitet moraju imati jasnu viziju šta žele, gde se trenutno nalazi njihova država, gde žele da budu i probaju da integrišu sve radnje, politike i komunikaciju ka ostatku sveta. Srbija je, sa velikim zakašnjenjem, shvatila koliki je i kakav stvarni uticaj lobiranja i angažovanja lobističkih kuća u pripremanju i donošenju važnih odluka na međunarodnoj političkoj sceni, uz velike ekonomske i političke štete koje je delom pretrpela u poslednje dve i po decenije.
Reference
Anholt, S. (2003) Brand new justice. Butterworth Heinemann: Oxford
Anholt, S. (2009) Konkurentan identitet. Zagreb: M plus
Bataveljić, D. (2008) Opstanak Srbije i srpskog naroda. Beograd: Opstanak
Buvač, D. (1982) Anatomija japanskog uspeha. Zagreb: Globus
Dašić, D. (2012) Uticaj sporta i sportista na brendiranje nacija. u: Zbornik radova 'Menadžment u sportu', Beograd: Alfa univerzitet, Fakultet za menadžment u sportu, str. 69-76
Dašić, D. (2012) Dependence between quality and perception of the products. u: Zbornik radova, 'Menadžment 2012', Mladenovac: Univerzitet Union, Fakultet za poslovno industrijski menadžment, p. 152-157
Dašić, D. (2008) Savremena diplomatija. Beograd: Privredni savetnik
Dašić, D. (2013) Brendiranje destinacija Kosmaj i Jagodina. Mitološki zbornik, 28, 473-491
Dinnie, K. (2003) Place branding: Overview of an emerging literature. Japan: Temple University, 1-10, http://www.centrefornationbranding.com/papers/Dinnie_PB_litreview.pdf
Howard, P. (2004) Whu Not Invade North Korea?, Threats, Language Games, and U. S. Foreign Policy. International Studies Quarterly, Vol. 48. No. 4; pp. 802-818
Jaffe, E.D., Nebenzahl, I.D. (2006) National image and competitive advantage. Copenhagen: Business School Press
Jerotić, V. (2004) Srbija i Srbi - između izazova i odgovora. Beograd: Ars Libri
Jovanović, D. (2008) Identitet na prodaju - kreiranje nacionalnog identiteta za potrebe turizma. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 56, br. 1, str. 101-114
Jovanović, O. (2011) RTS-jutarnji program, 1 kanal. (25. 7. 2011)
Jovanović, S. (1922) O državi. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Klinton, H. (2009) Senate Confirmation Hearing: Hillary Clinton. http://www.nytimes. com/2009/01/13/ us/politics/ 13text-clinton.html?pagewanted=1&_r=1
Marković, M. (2011) Zlo postaje pravo. Jagodina: Zlatna knjiga
Marković, P. (2012) Padovi i obnove Srpske države. u: Danica, Beograd: Vukova zadužbina, 58-70
Mitrović, L.R. (1997) Balkan u svetlu savremenih procesa globalizacije, regionalne saradnje i integracije. Srpska politička misao, vol. 4, br. 3-4, str. 79-92
Nikolić, A. (2009) Kako da Srbija preskoči rupu. Politika, 12. 2., str. 12
Nye, J.S. (2002) The paradox of American power: Why the world's only superpower can't go it alone. New York: Oxford University Press
Nye, S.J. (2006) The simbolic pover of nations. Place Branding and Public Diplomacy, 2(1): 53-67
Olins, V. (2004) O brendu. Beograd: Profile
Olins, W. (1999) Trading identities: Why countries and companies are taking on each others roles?. London: The Foreign Policy Center
Olins, W. (2002) Branding the Nation-the historical context. Journal of Brand Menagement, Vol.9 pp 1-9
Prnjat, A. (2012) Lični interes i moralna motivacija vernika. Kultura, br. 137, str. 340-347
Radojević, P.D. (2010) Važnost novih dimenzija moći za unapređenje imidža države - slučaj Srbije. Srpska politička misao, br. 4, str. 77-104
Rajs, R.A. (2007) Čujte Srbi! čuvajte se sebe. Beograd: Dosije
Skoko, B. (2009) Država kao brend. Zagreb: Matica Hrvatska
Šarl, D. (1933) Istorija Vizantijskog carstva. Beograd: izdavačka knjižnica Gece Kona
Tomić, Z.Sv. (1939) Kemal Ataturk tvorac nove Turske. Beograd
Veljković, V. (2001) Politički moral Srba od Nemanjića do Miloševića. Beograd, itd: Prosveta, pp. 170-186
Yin, F. (2005) Branding the nation: What is being branded?. Journal of Vacation Marketing, Volume 12, Number 1, pp. 5-14
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/kultura1339396D
objavljen u SCIndeksu: 21.10.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka