Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 20, br. 2, str. 115-123
Efikasnost nekih insekticida u suzbijanju dudove štitaste vaši Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: Pseudaulacaspis pentagonal; mešavina mineralnog ulja i parationa; metidation; fenoksikarb; imidakloprid; hemijsko suzbijanje
Sažetak
U radu su prikazani rezultati ispitivanja hemijskog suzbijanja dudove štitaste vaši, Pseudaulacaspis pentagona. Ogled je sproveden u 1998. i 1999. godini u zasadu breskve u Boleču (u okolini Beograda) po potpunom slučajnom blok sistemu, u četiri ponavljanja. Ispitivana je efikasnost insekticidnih preparata na bazi mešavine mineralnog ulja i parationa, metidationa fenoksikarba i imidakloprida koji su primenjeni u dve koncentracije. Dudova štitasta vaš suzbijana je samo zimskim prskanjem, zimskim prskanjem nakon koga su nastavljena prolećna i letnja prskanja, i samo prolećnim i letnjim tretiranjima. Za zimsko tretiranje korišćen je insekticid mešavina mineralnog ulja i parationa, a postignuti rezultati nisu bill zadovoljavajući. Najveću efikasnost, preko 95%, ispoljili su preparati na bazi metidationa i fenoksikarba primenjeni u toku vegetacije.
Reference
Erkilic, L.B., Uygun, N. (1997) Studies on the effects of some pesticides on white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona (Targ. -Tozz) (Homoptera: Diaspididae) and its side-effects on two common scale insect predators. Crop Protection, 16, str. 69-72
Foldi, L. (2001) Liste des Cochenilles de France (Hemiptera, Coccoidea). Bull. Soc. Entomol. de France, 106 (3), str. 303-308
Garonna, A.P., Viggiani, G. (1997) Indagine sui parassitoidi di Pseudaulacaspis pentagona (Targioni--Tozzetti) (Homoptera: Diaspididae) present in Italia e loro distribuzione regionale. Boll. Laborat. Entomol. Agr. Filippo Silvestri, 53, str. 3-11
Henderson, C.R., Tilton, E.W. (1955) Test with acaricides against Brown mite. J Econ Entomol, 48: str. 157-161
Kišpatić, J., Maceljski, M. (1989) Zaštita voćaka od bolesti, štetnika i korova. Zagreb: Znanje
Kozar, F. (1990) Deciduous fruit trees. u: Rosen D. [ur.] Armored scale insects, their biology, natural enemies and control, Amsterdam: Elsevier, str. 593-602
Kozar, F., Ordogh, G., Kosztarab, M. (1977) New records to the Hungarian scale insect fauna (Homoptera: Coccoidea). Folia Entomol. Hungar, 30, str. 69-75
Kozar, F., Konstantinova, G.M., Akman, K., Altay, M., Kiroglu, H. (1979) Distribution and density of scale insects (Homoptera: Coccoidea) on fruit plants in Turkey in 1976. Acta Phytopatol. Acad. Scient. Hungar, 14, str. 535-542
Kozarževskaja, E.F., Mihajlović, L. (1983) Bioekološke karakteristike dudovog štitaša (Pseudaulacaspis pentagona Targ. - Tozz) i njegovi paraziti (Chalcidoidea) u Beogradu. Zaštita bilja, vol. 34 (1), br. 163, 59-75
Mijušković, M. (1955) Ogledi sa suzbijanjem dudove štitaste vaši u Crnoj Gori. Naša poljoprivreda, 14, str. 39-46
Mitić, N.V. (2004) Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji i Crnoj Gori. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije
Paloukis, S.S., Navrozidis, E.I. (1996) Integrated control of Pseudaulacaspis pentagona (Targ. - Tozz) (Homoptera, Diaspididae) on peach and kiwi trees in northern Greece. Boll. Laborat. Entomol. Agr. Filippo Silvestri, 52, str. 111-116
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka