Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 37  
Back povratak na rezultate
2017, br. 1, str. 21-33
Položaj sudije ustavnog suda - uporedno-pravna analiza
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresaoliver_nikolic@yahoo.com
Projekat:
Srpsko i evropsko pravo - upoređivanje i usaglašavanje (MPNTR - 179031)

Ključne reči: ustavni sud; ustavni sudija; mandat; inkompatibilnost; imunitet
Sažetak
Autor u ovom radu prikazuje uslove kojim se određuje položaj sudije ustavnog suda. U te uslove spadaju izbor sudije, njegov status i njegova finansijska nezavisnost i oni se analiziraju kako sa teorijskog aspekta, tako i sa uporednopravnog stanovišta. Pod izborom, odnosno imenovanjem sudije se podrazumeva način na koji je on izabran ili imenovan od strane nadležnog organa, kao i koje sve kvalifikacije je morao da ima da bi ispunio uslove za izbor na funciju sudije ustavnog suda. Status sudije obuhvata više elemenata koji se u radu analiziraju i to: period na koji je sudija izabran na funkciju, odnosno mandat, eventualni reizbor, prestanak mandata sudije, inkompatibilnost sudijske funkcije, kao i imunitet koji uživa kao sudija ustavnog suda. Njegova finansijska autonomija i sam materijalni položaj sudije su jedan od garanta sudske nezavisnosti.
Reference
*** (1929) La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche. Paris, 178
Antić, T. (2015) Postupak i uvjeti za izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Pravni vjesnik, 1, 66
Cappelletti, M. (1982) Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux. Paris
Favoreu, B.L. (1986) Les cours constitutionnelles. Paris
Fromont, M. (2003) La Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne. Cahiers du Conseil constitutionnel, 15, 92
Harutyunyan, G., Mavčič, A. (1999) Constitutional review and its development in the modern world: A comparative constitutional analysis. Yerevan-Ljubljana, 132
Jolowicz, J.A. (1986) Summary of discussion. u: Favoreu L., Jolowicz J.A. [ur.] Le controle juridictionnel des lois, Paris: Economica, 13
Kelsen, H.V. (1928) La garantie juridictionnelle de la constitution. Revue de droit public eu de la science politique in France ot a l'etranger, 253
Kühn, Z., Kysela, J. (2006) Nomination of Constitutional Justices in Post-Communist Countries: Trial, Error, Conflict in the Czech Republic. European Constitutional Law Review (EuConst), 2(02): 183
la Rousseau, D. (1992) justice constitutionnelle en Europe. Paris: Montchrestien
Lauc, Z. (2009) Novo uređenje statusa sudaca Ustavnog suda - od načina izbora do materijalnih osnova njihova rada. u: Barbić J. [ur.] Hrvatsko ustavno sudovanje, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 305
Mason, A. (1997) The appointment and removal of judges. u: Cunningham H. [ur.] Fragile Bastion: Judicial independence in the nineties and beyond, Sydney, 6
Nenadić, B. (2012) O jemstvima nezavisnosti ustavnih sudova. Službeni glasnik, Beograd, 139-140
Nenadić, B. (2004) Inkompatibilnost funkcije sudije ustavnog suda sa drugim funkcijama i delatnostima - uporedno pravni osvrt. u: Zbornik sa Savetovanja Ustavni sud Srbije - u susret novom ustavu, održanom u Beogradu 23 decembra, str. 177-201
Petrov, V. (2013) Istaknuti pravnik - poseban uslov za izbor sudija Ustavnog suda ili prazna ustavna norma?. NBP Žurnal za kriminalistiku i parvo 3, 49
Peyrou-Pistouley, S. (1993) La Cour constitutionnelle et le contrôle de la constitutionnalité des lois en Autriche. Paris: Economica, 95
Podolnjak, R. (2007) Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske u komparativnoj perspektivi. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3, 557
Steinberger, H. (1993) Models of Constitutional Jurisdiction. Venice, Strasbourg: Collection: Science and technique of democracy, No. 2, Commission for Democracy Through Law (Commission), CDL-STD
Streinz, R. (2014) The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics. Ritsumeikan Law Review, Kyoto, 102; 31
Vučetić, S. (1994) Pretpostavke nezavisnog sudstva i samostalnosti sudija. Pravni život, vol. 43, br. 7-8, str. 539-544
Weber, A. (1985) Le controle juridictionnel de la constitutionnalité des lois dans les pays d'Europe occidentale. u: Annuaire international de justice constitutionnelle, Paris: Economica, 46
Zypries, V.B. (2011) The Basic Law at 60 - Politics and the Constitutional Court. German Law Journal, 11, 87-98
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.06.2017.