Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 28  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 69, br. 5-6, str. 337-355
Ispitivanje nekih bioloških karakteristika glikoproteinskih subjedinica soja PHY-LMV.42 virusa Newcastle bolesti živine
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
bNaučni institut za veterinarstvo 'Novi Sad', Novi Sad
cVeterinarski specijalistički institut 'Jagodina', Jagodina
Ključne reči: virus Newcastle bolesti; glikoproteinske subjedinice; SDS-PAGE; LC ESI-TOF-MS/MS; imunizacija
Sažetak
Cilj našeg istraživanja je bilo ispitivanje bioloških karakteristika prečišćenih glikoproteinskih subjedinica soja PHY-LMV.42 virusa Newcastle bolesti izolovanog iz golubova radi njihovog korišćenja za pripremanje vakcine. Soj PHY-LMV.42 virusa Newcastle bolesti je umnožavan sukcesivnim pasažama u kokošijim embrionima i identifikovan metodama Reverse transcriptase PCR i Real- Time PCR uz sekvenciranje F gena. Dokazivanje prisustva HN i F antigena u uzorcima virusnih subjedinica vršeno je metodom inhibicije hemaglutinacije sa referentnim imunim serumima. Biohemijska karakterizacija glikoproteinskih subjedinica izvršena je primenom metoda SDS-PAGE i tečne hromatografije sa masenom spektrometrijom (LC ESI-TOF-MS/MS). Ispitivanje imunogenosti virusnih subjedinica sprovedeno je u biološkom ogledu na ukupno 75 kokoši nosilja Tetra-SSL i 25 pilića Isa Brown uz izvođenje veštačke infekcije sojem Hertz 33 navedenog virusa. Niske koncentracije virusnih antigena od 0,36 mg/ml sa glikoproteinskim frakcijama od 77 i 58 kDa su ispoljavale snažnu hemaglutinacionu aktivnost od 4096 HJ/0,1ml. Subjedinične vakcine od 256 i 128 HJ/0,5 ml, indukovale su imunološki odgovor zaštitnog karaktera kod svih vakcinisanih životinja. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da se niske koncentracije prečišćenih virusnih subjedinica soja PHY-LMV.42 mogu koristiti za pripremanje efikasne vakcine. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 31008.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/VETGL1506337M
objavljen u SCIndeksu: 09.12.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka