Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 35  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 3, str. 135-152
Krivična dela protiv imovine sagledana iz ugla osnovnih instituta prava - stvari i stvarnih prava
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Poslovni i pravni fakultet, Beograd
bThe Lawyer's Office Danilovic, Belgrade

e-adresadragana1908@yahoo.com, stankovic69sanja@gmail.com, aleksandra.danilovic@yahoo.com
Ključne reči: krivična dela protiv imovine; imovina; stvari i stvarna prava
Sažetak
U radu su na osnovu podataka iz zvaničnih dokumenata Republičkog zavoda za statistiku i pravosudnih institucija Republike Srbije analizirani i prezentovani rezultati istraživanja koji se odnose na ugrožavanje stvari i stvarnih prava na teritoriji Republike Srbije u periodu od 2009. do 2019. godine. Analizu dostupnih podataka izvršili smo u svrhu otkrivanja "gubitka zločina" u grupi krivičnih dela koja za cilj imaju zaštitu imovine. Svrha ovog rada jeste kauzalna analiza krivičnih dela protiv imovine na celokupnoj teritoriji Republike Srbije sa ciljem otkrivanja uzročnih odnosa i veza između broja prijavljenih, optuženih i osuđenih lica za ova krivična dela, radi utvrđivanja stepena ispoljavanja kriminalnih aktivnosti i preduzimanja sistemskih mera za smanjenje tog gubitka na razumnu meru, u skladu sa standardima razvijenih zemalja.
Reference
*** (2005-2019) Krivični zakonik /Criminal Law. Službeni glasnik RS, no. 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 and 35/19
Blagojević-Danilović, A.N., Tančić, D.Lj. (2018) Značenje pravnih termina u vezi sa pojmom saslušanje - slušanje, iskaz, obraćanje, poruka i opštenje. Baština, br. 46, str. 93-114
Ljubičić, S., Stephenson, P., Murrill, R., Laličić, L. (2013) Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa u borbi protiv korupcije u Srbiji - zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope - izveštaj o proceni sadašnjeg stanja u pogledu statistike o korupciji i privrednom kriminalu i preporuke za poboljšanja u. Beograd, 2021, June 10, www.coe.int/pacs
Malenica, A. (1999) Rimsko pravo /Roman law. Novi Sad: Graphic
Milošević, M. (2012) Rimsko pravo /Roman law. Beograd: Pravni fakultet
Republički zavod za statistiku (2021) Pravosuđe - punoletni učinioci krivičnih dela /Judiciary: Adult perpetrators of crimes. 2021, January 15, https://www.stat.gov.rs/oblasti/pravosudje/punoletni-ucinioci-krivicnih-dela
Stanković, O., Orlić, M. (1996) Stvarno pravo /Real right. Beograd: Nomos
Stanojević, O. (1999) Rimsko pravo /Roman law. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2103135L
primljen: 25.08.2021.
prihvaćen: 04.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 22.10.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka