Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 35  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 88, str. 111-133
Analiza imovinsko-pravnih odnosa između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore u kontekstu donošenja Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica
Vlada Republike Srbije, Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, Beograd

e-adresasanja.arezina@kord-kim.gov.rs
Ključne reči: Srpska pravoslavna crkva; Crna Gora; eparhije SPC u Crnoj Gori; Zakon o slobodi vjeroispovjesti; imovina; Temeljni ugovor
Sažetak
Stupanje na snagu Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica (Zakon) u januaru 2020. godine izazvalo je burne reakcije i proteste pravoslavnog stanovništva u Crnoj Gori jer pojedine njegove odredbe omogućavaju oduzimanje viševekovne imovine eparhija Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori, imajući u vidu da je SPC jedina verska zajednica sa kojom crnogorske vlasti nisu sklopile Temeljni ugovor o uređenju međusobnih odnosa. Kako bi se pronašlo kompromisno rešenje započeti su pregovori između eparhija SPC u Crnoj Gori i crnogorskih vlasti, koji za cilj imaju postizanje kompromisnog rešenja između dve strane. Autor u ovom članku govori o istorijatu odnosa SPC i države u periodu od začetaka crnogorske državnosti u 15. veku do donošenja Zakona početkom 2020. godine i regulisanju imovinskopravnih odnosa u tom periodu, faktorima koji su uticali da Zakon bude usvojen, objašnjava proces usvajanja Zakona i daje njegovu analizu sa posebnim osvrtom na deo koji se odnosi na imovinsko-pravna pitanja i preporuke Venecijanske komisije. Da bi dokazala osnovnu hipotezu da vlasti u Crnoj Gori neće moći da prenebregnu legitimna prava eparhija SPC u Crnoj Gori po pitanju regulisanja imovinskopravnih odnosa, odnosno da će dve strane tokom pregovora pronaći interes za kompromis po pitanju izmena spornih odredaba Zakona, kao i postizanja Temeljnog ugovora u cilju trajnog rešavanja statusa Crkve u Crnoj Gori, autor će tokom istraživanja koristiti strukturno-funkcionalnu analizu, indukciju i dedukciju.
Reference
Analitika (2013) Sveštenik SPC bez dozvole boravka u Crnoj Gori. 25. 06. 2020. https://www.portalanalitika.me/clanak/104264--svestenik-spc-bezdozvole-boravka-u-crnoj-gori
Antena M. (2019) Zakon vraća državi nezakonito uzeto, Venecijanska komisija saglasna. 25. 06. 2020. https://www.antenam.net/drustvo/142050zakon-vraca-drzavi-nezakonito-uzeto-venecijanska-komisija-saglasna
Božović, P. (2020) Mitropolija predstavila dokument koji potvrđuje da je država smatrala Crkvu vlasnikom imovine. Pravoslavna mitropolija crnogorsko-primorska, 25. 06. 2020. https://mitropolija.com/2020/03/10/mitropolija-predstavila-dokument-koji-potvrdjuje-da-je-drzava-smatrala-crkvu-vlasnikom-imovine
CDM (2018) Više od 70 sveštenika bez dozvole boravka u Crnoj Gori. 25. 06. 2020. https://www.cdm.me/drustvo/vise-od-70-svestenika-bez-dozvole-boravka-u-crnoj-gori
Danas (2020) SPC uputila inicijative Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti Zakona o slobodi veroispovesti. 25. 02. 2020. https://www.danas.rs/svet/spc-uputila-inicijative-ustavnom-sudu-za-ocenu-ustavnosti-zakona-o-slobodiveroispovesti
DPS (2019) Politički program DPS VII Kongres. 25. 06. 2020. https://www.dps.me/me/program
Duraković-Jakšić, Lj. (2020) Čije su svetinje u Crnoj Gori? - Mitropolija crnogorska nikada nije bila autokefalna. Beograd: Catena Mundi
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) (2019) Opinion on the draft law on freedom of religion or beliefs and legal status of religious communities. 25. 06. 2020. https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)010-e
European Parliament (2020) Answer given by Mr Várhelyi on behalf of the European Commission. 25. 06. 2020. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000276-ASW_EN.pdf
European Parliament (2020) Answer given by Mr Várhelyi on behalf of the European Commission. 25.06.2020. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000906-ASW_EN.html
Fakti (2013) Amfilohije - vlast izbegava da sa SPC zaključi 'temeljni ugovor' kao sa Vatikanom. 25. 06. 2020. https://www.fakti.rs/ serbian-point/njegosevi-srbi/amfilohije-vlast-izbegava-da-sa-spc-zakljuci-temeljni-ugovor-kao-sa-vatikanom?fbclid=IwAR3tulZw2-uIKxFXibcQqV0Hm_ IPixhBSMPc9Io1z5mIGZ9
Gligorijević, B. (1992) Kominterna jugoslovensko i srpsko pitanje. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Kašić, D.Lj. (1985) Pogled u prošlost Srpske crkve - kratak istorijski pregled. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve
Kondić, P., ur. (2010) Živimo u svetinji i slobodi, izabrani spisi, poslanice, besede, akta, pisma i zapisi povodom šezdesetogodišnjice upokojenja patrijarha Gavrila. Cetinje: Izdavačko-informativna ustanova Mitropolije crnogorsko-primorske Svetigora
Kovačević, A. (2020) Ekskluzivno, američki državni sekretar - Crna Gora da povede otvoreni dijalog sa SPC oko Zakona o slobodi vjeroispovesti. Serbian Times, 25. 06. 2020. https://serbiantimes.info/ekskluzivno-americki-drzavni-sekretar-crna-gora-da-povede-otvoreni-dijalog-sa-spc-oko-zakona-o-slobodi-vjeroispovijesti
Milić, P. (2020) Održan prvi sastanak eksperata Vlade i MCP o Zakonu o slobodi vjeroispovesti. Voice of America, 25. 06. 2020. https://www.glasamerike.net/a/crna-gora-vlada-crkva-dijalog/5324550.html
Milić, P. (2019) Vlada usvojila predlog Zakona o slobodi vjeroispovesti. Voice of America, 25. 06. 2020. https://www.glasamerike.net/a/crna-gorazakon-vjeroispovijest/5194184.html
Ministarstvo Pravde Kraljevine Jugoslavije (1928) Rešenje stručne komisije za razgraničenje državnog od crkveno-manstirskih imanja u Crnoj Gori - regulisanje odnosa između zvatinara-zakupaca i crkvenih vlasti. Cetinje, Arhiv Jugoslavije (AJ). Fond 63, 5. jun 1928. fasc. 4, br. 297, N928-285 u br. 12/27
Mitropolit, M.B. (1999) Sabrana dela - ustrojstvo Crkve, poslanice, članci, pisma i govori. Cetinje: Obod, 11-12
Nedeljnik (2020) Spreman tekst za ocenu ustavnosti Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. 25. 06. 2020. https://www.nedeljnik.rs/spremantekst-za-ocenu-ustavnosti-zakona-o-slobodi-veroispovesti-u-crnoj-gori
Novi Magazin (2019) Mitropolija SPC - Vlada Crne Gore 'spinuje' da je Venecijanska komisija dala poyitivno mišljenje. 25. 06. 2020. http://www.novimagazin.rs/region/mitropolija-spc-vlada-crne-gore-spinuje-da-je-venecijanskakomisija-dala-pozitivno-misljenje
Novi Standard (2019) Pronađen dokument koji dokazuje da crkve SPC nikada nisu bile vlasništvo držae Crne Gore. 25. 06. 2020. https://www.standard.rs/2019/06/24/pronadjen-dokument-koji-dokazuje-dacrkve-spc-nikada-nisu-bile-vlasnistvo-drzave-crne-gore
Pajović, R.V. (1977) Kontrarevolucija u Crnoj Gori, četnički i federalistički pokret 1941-1945. Cetinje: Obod
Pantić, D. (2006) Srpska pravoslavna crkva u Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941. s obzirom na pravni položaj, političku ulogu i međuvjerske odnose. Pravni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Paragraf (2019) Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. 25. 06. 2020. https://www.paragraf.me/nacrti_i_predlozi/predlog-zakona-o-slobodi-vjeroispovijesti-ili-uvjerenjai-pravnom-polozaju-vjerskih-zajednica.pdf
Paragraf (2013) Ustav Crne Gore. 25. 06. 2020. https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/ustav-crne-gore.html
Patrijarh, S.G. (1974) Memoari patrijarha srpskog Gavrila. Pariz: Editions Richelieu
Pejović, N. (2019) Papa Francisko - Zakon neće biti potvrđen bez saglasnosti svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Pravoslavna mitropolija crnogorsko-primorska, 25. 06. 2020. https://mitropolija.com/2019/12/12/papa-francisko-zakon-nece-biti-potvrdjen-bez-saglasnosti-svih-vjerskih-zajednica-u-crnoj-gori
Petrović, N.N.I. (2009) Memoari I. Cetinje: Svetigora
Podaci (2003) Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica. 25. 06. 2020. http://www.podaci.net/_gCGO/zakoni/Zakon_o_pravnom_polozaju_vjerskih_zajednica/m7srvs.html
Politika (2019) Pravna služba crnogorske skupštine - Zakon o crkvama neustavan. 25. 06. 2020. http://www.politika.rs/scc/clanak/444415/Zakon-o-slobodi-veroispovesti-neustavan
Popović, R. (2009) Pravoslavne pomesne crkve - prošlost, sadašnjost, geografija, statistika. Beograd: Radomir Popović
Puzović, P. (2000) Kratka istorija Srpske pravoslavne crkve. Kragujevac: Kalenić
Radić, R. (2002) Država i verske zajednice 1945-1970 I. Beograd: Institut za noviju istoriju
Radić, R. (2011) Život u vremenima -Gavrilo Dožić 1881-1950. Beograd: Institut za noviju istoriju
Radio Slobodna Evropa (2011) Odbijen boravak sedmorice sveštenika SPC u Crnoj Gori. 25. 06. 2020. https://www.slobodnaevropa.org/a/24422482.html
Radio Slobodna Evropa (2020) Premijer Crne Gore pozvao Amfilohija na razgovor. 25. 06. 2020. https://www.slobodnaevropa.org/a/30402359.html
RTCG (2016) Sveštenici ne moraju da se prijavljuju. 25. 06. 2020. http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/139084/svestenici-ne-moraju-da-se-prijavljuju. html
RTS (2019) Odbor podržao zakon - Amfilohije poručuje - ne dozvolite stid i sram. 25. 06. 2020. https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/3785468/odbor-podrzao-zakon-amfilohije-porucuje-ne-dozvolite-stidi-sram.html
RTS (2019) Advokat SPC - Zakon o slobodi veroispovesti krši preporuke Venecijanske komisije. 25. 06. 2020. https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/region/3783488/advokat-spc-zakon-o-slobodi-veroispovesti-krsipreporuke-venecijanske-komisije.html
RTV (2020) Mitropolit Amfilohije - temeljni ugovor po uzoru na RC i IZ. 25. 06. 2020. http://www.rtv.rs/sr_lat/region/mitropolit-amfilohije-temeljniugovor-po-uzoru-na-rc-i-iz_1085929.html
RTV (2008) Amfilohije - priznavanje Kosova - sramni žig u istoriji. 25. 06. 2020. http://www.rtv.rs/sk/politika/amfilohije-priznavanje-kosova-sramnizig-u-istoriji_84838.html
RTVBN (2012) Mitropolit Amfilohije - Crna Gora ne treba u NATO. 25. 06. 2020. https://www.rtvbn.com/2104/mitropolit-amfilohije-crna-gora-netreba-u-nato
Rudorič, N. (2006) Mitropolit za sva vremena. 25. 06. 2020. https://www.vreme.com/cms/view.php?id=456235
Sava, episkop Šumadijski (1996) Srpski jerarsi od devetog do dvadesetog veka. Beograd-Podgorica-Kragujevac: Evro
Sputnik (2020) Imovina SPC u Crnoj Gori. 25. 06. 2020. https://rs.sputniknews.com/regioni/202001101121514816-imovina-spc-u-crnoj-gorivise-od-11-miliona-metara-kvadratnih-zemljista-i-523-objekta
Sputnik (2020) Objavljen dokument koji dokazuje kome pripada Cetinjski manastir. 25. 06. 2020. https://rs-lat.sputniknews.com/regioni/202002131121765185-kome-pripada-cetinjski-manastir
Srpska Pravoslavna Crkva (2019) Primjedbe na Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica u Crnoj Gori. 25. 06. 2020. http://www.spc.rs/files/u5/2010/3/final_sa_potpisima_primjedbe_pravnog_savjeta_na_predlog_zakona_-_srpski.pdf
Stamatović, A. (2014) Istorija Mitropolije crnogorsko-primorske 1918-2009. Podgorica: Unireks
Večernje Novosti (2017) Amfilohije - prodaju dušu za NATO i EU. 25. 06. 2020. https://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:681952-Amfilohije-Prodaju-dusu-za-NATO-i-EU
Vijesti (2017) Mitropolit - vratiti veronauku u škole. 25. 06. 2020. https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/59446/mitropolit-vratiti-vjeronaukuu-skole
Vijesti (2014) MUP opet odbio da sveštenicima izda dozvolu za privremeni boravak u Pljevljima. 25. 06. 2020. https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/ mup-opet-odbio-da-svestenicima-izda-dozvolu-za-privremeni-boravak-u-pljevljima
Vijesti (2019) Zakonodavni odbor podrzao Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. 25. 06. 2020. https://www.vijesti.me/vijesti/politika/pazinvlada-nema-druge-namjere-osim-da-se-svim-vjernicma-garantuju-ista-prava
Vlada Crne Gore (2019) Venecijanska komisija u svoje mišljenje uvrstila je pravno obrazloženje Vlade Crne Gore. 25. 06. 2020. http://www.gov.me/vijesti/203862/Venecijanska-komisija-u-svoje-misljenje-uvrstila-pravnoobrazlozenje-Vlade-Crne-Gore.html
Vlada Crne Gore (2012) Potpisan Ugovor o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i islamske zajednice u Crnoj Gori. 25. 06. 2020. http://www.gov.me/vijesti/111246/Potpisan-Ugovor-izmedu.html
Vlada Crne Gore (2012) Potpisan Ugovor o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i jevrejske zajednice u Crnoj Gori. 25. 06. 2020. http://www.gov.me/pretraga/111263/Potpisan-Ugovor-o-uredenjuodnosa-od-zajednickog-interesa-izmedu-Vlade-Crne-Gore-i-jevrejske-zajedniceu-Crnoj-Gori.html
Vlada Crne Gore (2011) Temeljni ugovor između Crne Gore i Svete Stolice. 25. 06. 2020. http://www.gov.me/pretraga/106956/Temeljni-ugovor-izmedu-Crne-Gore-i-Svete-Stolice.html
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-27939
primljen: 12.08.2020.
prihvaćen: 13.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka