Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 61, br. 2, str. 12-27
Mesto i uloga vojnih atašea u pozitivnom diplomatskom pravu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresabojan@ius.bg.ac.rs
Sažetak
Institut vojnih atašea je veoma intrigantan i bezbednosno važan za svaku državu. U radu je predstavljen razvoj vojnih atašea, kao i razlozi njihovog uvođenja u vršenje diplomatske službe i prikupljanje informacija od interesa za svaku državu. Naročita pažnja posvećena je evoluciji vojnih atašea u sistemu Republike Srbije. U nastavku su predstavljene osnovne funkcije koje obavljaju vojni atašei, kao i odnos sa diplomatskim osobljem u misiji. Analizirana je posebna pravna priroda subordinacije koja postoji u vezi s vojnim atašeima, koja je podeljena između šefa diplomatske misije (ministarstva spoljnih poslova) i ministarstva odbrane i generalštaba. U radu se naročito ističu bezbednosni aspekt angažovanja vojnih atašea i delikatnost posla koji oni obavljaju. U tom smislu prikazane su osnovne privilegije i imuniteti koje poseduju vojni atašei, a koji su analogni diplomatskim imunitetima. Na kraju rada ukazuje se i na povremene nepravilnosti u njihovom radu koje mogu da se kreću od zloupotrebe imuniteta pa sve do špijunaže kao teškog krivičnog dela. Zaključeno je da vojni atašei čine važnu kariku u diplomatskim odnosima država i da je taj institut specifičan i veoma koristan za pozitivnu saradnju država i unapređenje prijateljskih odnosa.
Reference
*** (2005) Britain removes Pakistan attaché. Internet, news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4158958.stm
*** Konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961. godine. Službeni list SFRJ, dodatak 2/64
*** (2007-2018) Zakon o odbrani. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 116/2007, 88/2009, 88/2009, 104/2009, 10/2015 i 36/2018
*** (2018) Pravilnik o izaslanstvima odbrane Republike Srbije. Službeni vojni list, br. 6
*** Israeli military attache met with alleged Pentagon mole: Report. www.spacewar.com/2004/040906093726.5jl0pnfa.html
Delić, M., Savić, A., Bajagić, M. (2002) Bezbednost sveta od tajnosti do javnosti. Beograd: Policijska akademija
Đorđević, O. (1978) Šta je to špijunaža. Beograd: Politika
Đorđević, O. (1986) Leksikon bezbednosti. Beograd: Partizanska knjiga
Đukić, S. (2013) Strani uticaji na razvoj srpske vojne doktrine 1878-1918. godine. Beograd: Filozovski fakultet Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Finnegan, J.P. (1998) Military intelligence. Washington D. C: Center of Military History United States Army
Lukić, D. (1982) Savremena špijunaža. Beograd: Privredna štampa
Milenković, A. (2018) 140 godina vojne diplomatije Srbije. Beograd: Odbrana, Specijalni prilog 192
Milenković, A. (2013) Vojnodiplomatsko predstavništvo - teorija i praksa. Beograd: Medija centar Odbrana
Ministarstvo odbrane (2007) Protokolarno uputstvo za strane vojne predstavnike akreditovane u Republici Srbiji. Beograd
Ministarstvo odbrane (2007) Protokolarno uputstvo za strane vojne predstavnike akreditovane u Republici Srbiji. Beograd
Shea, T.C. (2005) Transforming Military Diplomacy. Joint Force Quarterly, www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/toc38.pdf
Trifoni, A. (2005) Informacija - moć do koje se teško dolazi. Beograd: BeoSing
Vagts, A. (1967) Military Attache. Princeton Legacy
Vilić, D. (1972) Savremene obaveštajne službe. Beograd: VVA JNA
Vujaklija, M. (2004) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Zdravković, M. Beograd: Vojnoobaveštajna agencija
Zečević, M. (1990) Vojna diplomatija. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1902012M
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2019.

Povezani članci

Vojno delo (2012)
Teorijske osnove bezbednosne procene
Milosavljević Branislav

Gl Adv komore Vojvodine (2000)
Pravo okrivljenog na obezbeđenje dovoljno vremena za spremanje odbrane u krivičnom postupku
Mamula Đorđe P.

Gl Adv komore Vojvodine (2017)
Lišenje života iz samilosti
Rešetar Dejan

prikaži sve [86]