Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 26  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 19, str. 69-78
Imunizacijska paradigma kulture - pitanje porijekla, prirode i suštine kulture
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresanemanja.djukic@fpn.unibl.org
Ključne reči: imunizacija; svijest; kultura
Sažetak
U članku koji slijedi fenomenološki analiziramo imunizacijsku prirodu, porijeklo i suštinu kulture. U uvodnom dijelu članka analiziramo traumu rođenja i psihološki mehanizam nastanka svijesti, pokazujući da imunizacijski karakter kulture predstavlja funkciju imunizacijskog karaktera svijesti. U prvom dijelu članka analiziramo intencionalni karakter svijesti kako bismo objasnili intencionalni karakter kulture. U drugom dijelu članka dajemo sažet pregled Sloterdijkove imunizacijske paradigme. U četvrtom dijelu članka analiziramo imunizacijsku funkciju kulture. U završnom dijelu članka ukazujemo na teorijski značaj imunizacijske paradigme kulture.
Reference
Ernste, H. (2018) The geography of spheres: An introduction and critical assessment of Peter Sloterdijk's concept of spheres. Geographica Helvetica, Copernicus Publications, 73(4), 273-284
Fenichel, O. (1946) The psychoanalytic theory of neurosis. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co
Fink, E. (1984) Osnovni fenomeni ljudskog postojanja. Beograd: Nolit
Frojd, S. (2000) Predavanja za uvod u psihoanalizu. Zagreb: Stari grad
Gehlen, A. (1990) Čovjek. Sarajevo: Veselin Masleša
Huserl, E. (2005) Logička istraživanja. Zagreb: Breza
Kelller, W. (1986) Filozofija modernog doba. Sarajevo: Veselin Masleša
Lemmens, P. (2013) Review Essay about Sloterdijk. International Dialogue, A Multidisciplinary Journal of World Affairs, (3)
Petrušić, H. (2018) Antropotehnički imperativ - uz Sloterdijkovu filozofiju vježbi. Crkva u svijetu, 53, 493-515
Rank, O. (2007) Mit o rođenju junaka. Novi Sad: Akademska knjiga
Rank, O. (1929) Trauma of birth. London: Kegan and Company
Rothacker, E. (1985) Filozofska antropologija. Sarajevo: Veselin Masleša
Sartr, Ž.P. (1984) Biće i ništavilo. Beograd: Nolit
Sloterdijk, P. (2013) You must change your life. Malden, MA: Polity Press
Sloterdijk, P. (2014) Spheres, volume II: Globes macrospherology. Los Angeles: Semiotexte
Sloterdijk, P. (2011) Spheres, volume I: Bubbles microspherology. Los Angeles: Semiotexte
Sloterdijk, P. (2016) Spheres, volume III: Foams plural spherology. Los Angeles: Semiotexte
Šeler, M. (1987) Položaj čovjeka u kosmosu. Sarajevo: Veselin Masleša
Uzelac, M. (2009) Fenomenologija. Novi Sad: Veris Studio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-25401
primljen: 26.02.2020.
prihvaćen: 27.05.2020.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0