Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 4 od 26  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 25, br. 3-4, str. 81-94
Epidemija malih boginja u Kraljevu, Srbija, 2017/2018
aDom zdravlja, Kraljevo
bZavod za javno zdravlje, Kraljevo

e-adresalesta59@yahoo.com
Sažetak
Uvod. Male boginje su visokokontagiozna bolest koja širom sveta predstavlja značajan problem javnog zdravlja. U 14 evropskih zemalja su endemska bolest, uključujući i Srbiju. Cilj rada. Prikaz epidemioloških karakteristika epidemije malih boginja, u odnosu na starost, pol, vakcinalni status, komplikacije i hospitalizaciju obolelih na teritoriji Kraljeva Metod. Retrospektivna epidemiološka studija pojedinačnih prijava malih boginja, zvaničnih izveštaja Zavoda za javno zdravlje i Doma zdravlja Kraljevo. Rezultati. U periodu 30.10.2017.-27.03.2018. godine obolelo je 243 od malih boginja, 135 (56%) žena i 108 (44%) muškaraca, (p=0,127). Prva dva slučaja su prijavljena 30.10.2017. nakon što su ostvarila kontakt sa obolelima u Prištini. Vrh epidemije je bio u decembru 2017. godine. Najviše je bilo obolelih od 30 do 49 godina, 147 (60,5%). Bolest je laboratorijski potvrđena kod 15 osoba. Dve doze vakcine je primilo 30 (12,3%) pacijenata, ostali su nepotpuno vakcinisani ili nepoznatog vakcinalnog statusa. Komplikacije je imalo 48 obolelih, statistički značajno više u grupi 1-4 godine (p=0,0004); pneumonije 12,3%, dijareju 6,6%, upalu srednjeg uha 1,6%. Smrtni slučajevi nisu prijavljeni tokom epidemije malih boginja u Kraljevu. Obolelo je 40 (16,5%) zdravstvenih radnika i drugi zaposleni u zdravstvenim ustanovama. Zaključak. Imunizacija sa dve doze vakcine sa obuhvatom najmanje 95% opšte populacije, jedina je efikasna preventivna mera protiv malih boginja. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti sve sumnjive slučajeve treba prepoznati, otkriti, prijaviti i istražiti kako bi se, što je pre moguć e, prekinuli lanci prenosa virusa. Neophodno je sprovođenje propisanih protivepidemijskih mera i saradnja izabranih lekara i specijalista epidemiologije.
Reference
*** Mere sprečavanja širenja virusa morbila u zdravstvenim ustanovama. Available from: http://www.batut.org.rs/download/reZaSprecavanjeSirenjaVirusaMorbilaUZU.pdf [accessed 2019 January 27]
*** (2015) M-M-R® II (Measles, mumps, and rubella virus vaccine live). Kenilworth, NJ: Merck & Co, revised October
*** (2015) M-M-R® II (Measles, mumps, and rubella virus vaccine live). Kenilworth, NJ: Merck & Co, revised October
Božić, M., Dokić, Lj., Nikolić, S., Pavlović, M., Šašić, M. (2009) Infektivne bolesti - udžbenik za studente medicine. Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu-CIBID
Coughlin, M.M., Beck, A.S., Bankamp, B., Rota, P. (2017) Perspective on Global Measles Epidemiology and Control and the Role of Novel Vaccination Strategies. Viruses, 9(1): 11-11
Čalkić, L., Skomorac, M., Tandir, S., Sivić, S., Bajramović-Omeragić, L. (2018) Public health significance of immunization and epidemic occurrence of measles. Med Glas (Zenica), 15(1): 46-51
Đurić-Petković, D., Ristanović, E., Kuljić-Kapulica, N. (2017) Virus malih boginja. MD - Medical data, vol. 9, br. 3, str. 181-184
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (2018) Monthly measles and rubella monitoring report: January 2019. Stockholm, Available from: https://ecdc.europa.eu/en/measles [accessed 2019 January 27]
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Case Definition: Measles. Stockholm, EUVAC net. Available from:https://ecdc.europa.eu/en/surveillance-and -disease-data/eu-casedefinition [accessed 2019 January 27]
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (2018) Risk of measles transmission in the EU/EEA. Stockholm, 21 March 2018. Available from: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapidriskassessment-risk-measles-transmissioneueea [accessed 2019 January 27]
Institute of Public Health of Serbia (2018) The current epidemiological situation of measles in the Republic of Serbia. Available from: http://www.batut.org.rs/index.php?content=1629 [accessed 2019 January 25]
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2017-2018) Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima. Službeni glasnik RS, br. 88/17, 11/18, 14/18
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2016) Zakon o zaštiti stanovnika od zaraznih bolesti. Sl. glasnik RS, br 15
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2017) Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih pitanja. Sl. glasnik RS, br 44
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2016) Uredba o programu zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Sl. glasnik RS, br. 22
Moss, W.J. (2017) Measles. Lancet, 390(10111): 2490-2502
Naim, Y.H. (2015) Measles virus: A pathogen, vaccine, and a vector. Hum Vaccin Immunother, 11(1): 21-26
o'Connor P., Jankovic, D., Muscat, M., Ben-Mamou, M., Reef, S., Papania, M., Singh, S., Kaloumenos, T., Butler, R., Datta, S. (2017) Measles and rubella elimination in the WHO Region for Europe: Progress and challenges. Clinical Microbiology and Infection, 23(8): 504-510
Palamara, M.A., Visalli, G., Picerno, I., di Pietro, A., Puglisi, G., Marano, F. (2018) Measles outbreak from February to August 2017 in Messina, Italy. J Prev Med Hyg, 59: E8-E13
Simons, E., Ferrari, M., Fricks, J., Wannemuehler, K., Anand, A., Burton, A., et al. (2012) Assessment of the 2010 global measles mortality reduction goal: Results from a model of surveillance data. Lancet, 9;379(9832):2173-78
Veličković, Z., Ilić, M., Rančić, N. (2016) Measles outbreak in the Nišava and Toplica districts. Acta medica Medianae, vol. 55, br. 2, str. 71-75
World Health Organization Vaccine-induced immunity appears to be long-term, and is probably lifelong in most individuals. Available from: https://measlesrubellainitiative.org/wp-content/uploads/2017/01/Surv-guidelines-measles-CR-infection.pdf [accessed 2019 January 27]
World Health Organization (WHO) (2018) Measles-containing vaccine 2nd dose: Reported estimates of MCV2 coverage. Geneva, [Internet]. Available from: http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tscoveragemcv2. html. [accessed 28 January 2019]
World Health Organization (WHO)- Regional Office for Europe (2014) Eliminating measles and rubella: Framework for the verification process in the WHO European Region 2014. Copenhagen, [accessed 28 January 2019]
World Health Organization (2018) Assessment report of the strategic global vaccine action plan. [accessed 28 January 2019]
World Health Organization (2012) Global measles and rubella strategic plan 2012-2020. Geneva, (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44855/1/9789241503396_eng.pdf [accessed 28 January 2019]
World Health Organization Immunization, Vaccines and Biologicals. Geneva, Switzerland, Available from: https://www.who.int/immunization/diseases/measles/en/[accessed 2019 January 25]
World Health Organization (WHO) Vaccine-preventable diseases: Monitoring system: 2018 global summary. estimated vaccination coverage and VPD by country, Available from: http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/countries?coun trycriteria%5bcountry%5d%5 b%5d=SRB [accessed 2019 January 2
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/opmed1904080K
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2019.
Creative Commons License 4.0