Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 26  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 48, br. 1, str. 27-39
Znanje, stavovi i praksa roditelja i pedijatara u vezi sa imunizacijom - Kraljevo, Raška, Vrnjačka Banja
Centar za prevenciju i kontrolu bolesti, Zavod za javno zdravlje Kraljevo, Kraljevo
Sažetak
Zbog pada obuhvata pojedinim vakcinama i rasprave o vakcinaciji koja se vodi u javnosti, odlučili smo se za sprovođenje istraživanja sa ciljem da se ispitaju znanja, stavovi i praksa roditelja i pedijatara o ovoj temi. Istraživanje je sprovedeno u Kraljevu, Raški i Vrnjačkoj Banji tokom novembra i decembra 2016. godine. Oko 22% anketiranih roditelja misli da vakcine nisu efikasne u sprečavanju bolesti ili nije sigurno u njihov efekat, a 43% roditelja ne zna protiv kojih bolesti se dete vakciniše. Najznačajniji izvor informacija za roditelje je pedijatar, a zatim internet. Oko 26% roditelja smatra da su neke vakcine štetne, a 15,7% da su neke i nepotrebne; 13% smatra da vakcine nisu dovoljno ispitane, a polovina smatra da postoji razlika u bezbednosti domaćih i uvoznih vakcina. Odluku da prestanu da vakcinišu decu donelo je 1% roditelja, a oko 4% se još uvek dvoumilo u vreme istraživanja. I kod pedijatara smo utvrdili da postoji određeni stepen nepoverenja u vakcinaciju. Jedan od anketiranih pedijatara jasno iznosi negativan odnos prema imunizaciji. Prema rezultatima istraživanja, pedijatri u svojoj karijeri nisu imali značajnijih neželjenih događaja u vezi sa imunizacijom. Dobijeni rezultati ukazuju na postojanje ozbiljnog problema sa poverenjem u imunizaciju uopšte, a za pojedine vakcine čak u meri koja ugrožava kolektivni imunitet i predstavlja rizik za pojavu epidemija bolesti protiv kojih se imunizacija sprovodi.
Reference
Ames, H.M., Glenton, C., Lewin, S. Parents' and informal caregivers' views and experiences of communication about routine childhood vaccination: a synthesis of qualitative evidence. Cochrane, (2): CD011787., doi: 10.1002/14651858.CD011787.pub2
Dubé, E., Gagnon, D., Nickels, E., Jeram, S., Schuster, M. (2014) Mapping vaccine hesitancy—Country-specific characteristics of a global phenomenon. Vaccine, 32(49): 6649-6654
Fazlić, S., Marić, N. (2014) Studija znanja, stavova i prakse (KAP studija) obrazovanja i razvoja tokom ranog djetinjstva u izabranim opcinama / opštinama i gradovima u BiH. Finalni izveštaj. Sarajevo: UNICEF, https: //www. unicef. org/bih/ba/KAP_Report_BHS_Dubai_lektorirano_BHS_Final. pdf
Glanz, J.M., Kraus, C.R., Daley, M.F. (2015) Addressing Parental Vaccine Concerns: Engagement, Balance, and Timing. PLOS Biology, 13(8): e1002227
Kumar, D., Chandra, R., Mathur, M., Samdariya, S., Kapoor, N. (2016) Vaccine hesitancy: understanding better to address better. Israel Journal of Health Policy Research, 5(1):
McIntosh, E. D.G., Janda, J., Ehrich, J.H.H., Pettoello-Mantovani, M., Somekh, E. (2016) Vaccine Hesitancy and Refusal. Journal of Pediatrics, 175(): 248-249.e1
Oyoita, A., Wiysonge, C.S., Oringanje, C., Nwachukwu, C.E., Oduwole, O., Meremikwu, M.M. (2016) Interventions for improving coverage of childhood immunisation in lowand middleincome countries. Cochrane Database of Systematic Reviews, (7): CD008145. doi: 10.1002/14651858. CD008145.pub3
Ristić, M., Šeguljev, Z., Petrović, V., Vuleković, V., Dugandžija, T. (2013) Uticaj sociodemografskih karakteristika roditelja na obuhvat imunizacijom dece. Opšta medicina, vol. 19, br. 1-2, str. 19-25
Rosenthal, J., Rodewald, L., McCauley, M., Berman, S., Irigoyen, M., Sawyer, M., Yusuf, H., Davis, R., Kalton, G. (2004) Immunization Coverage Levels Among 19- to 35-Month-Old Children in 4 Diverse, Medically Underserved Areas of the United States. Pediatrics, 113(4): e296-e302
Szilagyi, P.G. (1996) Reducing Missed Opportunities for Immunizations. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 150(11): 1193
Ward, P.R., Attwell, K., Meyer, S.B., Rokkas, P., Leask, J. (2017) Understanding the perceived logic of care by vaccine-hesitant and vaccine-refusing parents: A qualitative study in Australia. PLoS One, 12(10): e0185955
Wheeler, M., Buttenheim, A.M. (2013) Parental vaccine concerns, information source, and choice of alternative immunization schedules. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 9(8): 1782-1789
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1901027D
objavljen u SCIndeksu: 18.04.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka