Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 39, br. 1, str. 231-247
Inkluzivno obrazovanje - od zakonske regulative do praktične realizacije
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresamvujacic@ipi.ac.rs
Ključne reči: inkluzivno obrazovanje; zakonska regulativa; mišljenja i iskustva učitelja; individualni obrazovni plan
Sažetak
U radu su prikazani rezultati istraživanja čiji je cilj bio ispitivanje mišljenja učitelja o dvogodišnjoj realizaciji zakonski predviđenih aktivnosti na polju inkluzivnog obrazovanja. U istraživanju je učestvovalo 145 učitelja iz 20 osnovnih škola sa uže i šire teritorije Beograda. Primenjen je upitnik koji su autori konstruisali za potrebe ovog istraživanja. Upitnik je sadržao pitanja kojima smo želeli da dobijemo uvid u mišljenja učitelja o promenama koje su se dogodile u ovoj oblasti, njihovim ulogama u inkluzivnom obrazovanju i osposobljenosti za ovaj proces, shvatanjima individualnog obrazovnog plana, podršci koju dobijaju u okviru škole kao i o najčešćim preprekama i načinima njihovog rešavanja. Rezultati istraživanja pokazuju da više od polovine učitelja smatra da od uvođenja zakonske regulative nije došlo do značajnijih promena u praksi inkluzivnog obrazovanja. Više od polovine učitelja nije prošlo organizovanu obuku za inkluzivno obrazovanje i smatra da nije osposobljeno za ovaj proces. Na percepcije učitelja o vlastitoj osposobljenosti pozitivno utiču prethodno iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i obuka koju su prošli putem seminara. Ključne prepreke za inkluzivno obrazovanje učitelji vide u onim elementima obrazovnog sistema koji su u direktnoj nadležnosti Ministarstva, a ne njih samih i škola u kojima rade. Dalji razvoj inkluzivnog obrazovanja u našoj zemlji treba da bude usmeren na bolju obučenost nastavnika za rad sa decom sa smetnjama u razvoju, što bi pored stručnih znanja podrazumevalo i podizanje svesti o ličnoj odgovornosti za uspešnu realizaciju ovog procesa.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka