Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Individualizacija u nastavi stranog jezika na ranom uzrastu
OŠ 'Kosta Abrašević', Beograd + OŠ 'Miroslav Antić', Beograd

e-adresadanijela.ljubojevic@gmail.com
Ključne reči: individualizacija/diferencijacija; individualni oblik rada; individualni obrazovni plan; prilagođavanje sadržaja/tehnika/aktivnosti; individualne karakteristike učenika; dodatna podrška u učenju
Sažetak
Individualizacija nije nov pojam u pedagogiji, ali predstavlja novinu u nastavnoj praksi. Terminološki se često poistovećuje sa individualnim oblikom rada i individualnim obrazovnim planom iako to nije isto. Cilj ovog rada je da definiše pojam individualizacije i da pruži odgovore na pitanja šta je to individualni rad i zašto to nije isto što i individualizacija, koje su prednosti diferencijacije i na koji način se poštuju i prate individualne karakteristike svakog učenika, koja je razlika između IOP-a i individualizacije. Pored definisanja pojmova, u ovom radu se predstavljaju primeri iz prakse u nastavi engleskog jezika - na koji način je moguće sprovoditi individualizaciju u mlađim razredima osnovne škole. Neke od ideja uključuju prilagođavanje sadržaja, tehnika, aktivnosti, pružanju dodatne podrške u učenju, kao i davanje diferenciranih zadataka (nastavnih listića).
Reference
*** (2010) Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. Službeni glasnik RS, br. 76
*** (2011) Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja. Prosvetni pregled, Beograd, 5
*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (1989) Konvencija o pravima deteta. Preuzeto 17. januara 2013. sa adrese http://www.unicef.org/serbia/Konvencija_o_pravima_deteta_sa_fakultativnim_protokolima(1).pdf
Brakus, R., Golubović, S. (1995) Govorno-jezički poremećaji u osnovnoj školi. Defektološka teorija i praksa, 38(1): 57-62
Dimitrijević, N. (1999) Testiranje u nastavi stranih jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jovičić, M., Pejović-Milovančević, M., Jovanović, S., Teovanović, P. (2010) Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje - učestalost simptoma kod učenika nižih razreda osnovnih škola u Srbiji. Psihijatrija danas, vol. 42, br. 2, str. 137-145
Kozamernik-Čelešnik, N. (2011) 70 different games and activities for early language teaching to blind and partially sighted children. http://www.icevi-europe.org/topics/lv/ELT-Celesnik.doc
Ljubojević, D. (2013) Saznali na seminaru - primenili u praksi 2012 - individualizacija u nastavi srpskog jezika, matematike, prirodnih i društvenih nauka za decu sa specifičnim teškoćama u razvoju. http://www.zuov.gov.rs
Maidment, S., Roberts, L. (2009) Happy House. Oxford: Oxford University Press, 2, New Edition
Markov, Z., Pavlov, S. (2006) Karakteristike dece sa Hiperkinetskim sindromom. Pedagoška stvarnost, vol. 52, br. 9-10, str. 739-749
Nešić, B.V., Minić, J.Lj., Jakšić, A.S. (2011) Rasprostranjenost govorno-jezičkih poremećaja kod dece na severu Kosova i Metohije. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 41, str. 587-601
Slattery, M., Willis, J. (2001) English for primary teachers: A handbook of activities and classroom language. Oxford: OUP
Trnavac, N., Đorđević, J. (2005) Pedagogija - udžbenik za nastavnike. Beograd: Naučna knjiga komerc
Venelainan, R., Jerotijević, M., ur. (2010) Strategije za podučavanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Ministarstvo prosvete Republike Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.

Povezani članci

Medicinski pregled (2015)
Artikulacija glasova srpskog jezika dece uzrasta šest do osam godina
Mihajlović Biljana, i dr.

Inovacije u nastavi (2010)
Razvijanje jezičkih veština na ranom školskom uzrastu
Janković Nataša

Inovacije u nastavi (2010)
Primena diktata u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastu
Ljubojević Danijela

prikaži sve [8]