Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 10 od 85  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 3-1, str. 713-733
Faktori promena na tržištu radne snage Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaG.Milosevic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je zasnovan na istraživanjima vršenim u okviru naučnoistraživačkog projekta pod nazivom: Pravna tradicija i novi pravni izazovi, koji se finansira iz izvornih prihoda Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Sažetak
Tržište rada pokazije izražene oscilacije između ponude i tražnje, što u osnovi odražava ekonomski ambijent srpske privrede. Te promene na tržištu rada su posledica ekonomske politike zemlje, uslova poslovanja, zakonske regulative, socijalnih potresa, tokova sive ekonomije i drugih ekonomskih, socijalnih, pravnih i političkih faktora. Rast zaposlenosti radne snage stvara uslove za veći nivo uposlenosti svih ekonomskih resursa, što će na duži rok omogućiti rast bruto domaćeg proizvoda i bolji položaj svih ekonomskih subjekata u zemlji. Država mora izgraditi instrumente kojima će razvijati privatnu inicijativu i otvaranje novih radnih mesta. Neophodno je stvoriti ambijent koji će stimulisati investicije i veću uposlenost privrede, što će imati za rezultat i veću zaposlenost.
Reference
*** Council Regulation (EC) No 377/2008
*** Council Regulation (EC) No 577/98
*** Commission Regulation (EC) No 430/2005
Brčerević, D., Arsić, M. (2013) Uticaj nepouzdanosti statističkih podataka na kreiranje ekonomske politike u Srbiji. Kvartalni monitor, br. 35, 71-72
Gorčić, J., Ilić, D. (1996) Priručnik o oporezivanju. Niš, str. 82
Milošević, G. (2016) Osnovi ekonomije. Novi Sad, str. 257
Milošević, G., Baturan, L. (2017) Ekonomska analiza minimalne cene rada u Srbiji. Radno i socijalno pravo, Beograd, broj 1, str. 142
Ministarstvo finansija (2017) Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja. 28.06. Stranici sajta: http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13270; pristupljeno 21. jula 2017
Ministarstvo finasija (2017) Bilten javnih finansija, broj 152, april
Petrović, P., Brčerević, D., Minić, S. (2016) Ekonomski oporavak, zaposlenost i fiskalna konsolidacija: Pouke iz 2015. godine i izgledi za 2016. i 2017. godinu. Ekonomika preduzeća, god. 64, br. 1-2 ; http://www.fiskalnisavet.rs/doc/istrazivacki-radovi/FS%20radni%20dokument%20-%20KBF%202016%20SRB.pdf
Popov, Đ.V. (2015) Rast stranih investicija u Srbiji - zakon i šta još?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 401-416
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (2012) Statistički mesečni bilten, decembar, http://pio.rs/images/dokumenta/statistike/decembar2012/mesecni%20bilten%20-%20decembar%202012-lat.pdf
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (2017) Statistički mesečni bilten, VI. http://pio.rs/images/dokumenta/statistike/2017/RF%20PIO%20-%20Statisticki%20mesecni%20bilten%20-%20jun2017.pdf
Republički zavod za statistiku (2017) Godišnji prosek za 2016. godinu izračunat je kao aritmetička sredina broja zaposlenih za svih 12 meseci. Izvor: sajtu pristupljeno 14.08.2017. godine http://www.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=26
Republički zavod za statistiku (2016) Anketa o radnoj snazi - revidirani podaci za 2014. i 2015. godinu. Saopštenje za javnost od 11.05
Ristanović, V., Barjaktarević, S. (2014) Dinamika tržišta radne snage u Srbiji. Ekonomski pogledi, vol. 16, br. 3, str. 1-25
Ristić, Ž. (2001) Fiskalni menadžment. Beograd, str. 170
RZS (2010) Metodologija ESA
Savezni zavod za statistiku (1998) Statistički godišnjak Jugoslavije, Beograd, 1998, str. 87-90
Stajić, Lj., Milošević, G. (2017) Finansijska delatnost države kao faktor ekonomske bezbednosti - osvrt na Republiku Srbiju. Srpska politička misao, Beograd, Vol. 55, No 1, str. 181
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-15249
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0