Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2018, br. 46, str. 415-430
Tematika i raspored živopisa na prostoru Pećke patrijaršije i uticaj na živopis u istočnoj Hercegovini u XVI i XVII vijeku
Visoka škola za turizam i hotelijerstvo, Trebinje, Bosna i Hercegovina

e-adresaninamilinic@yahoo.com
Sažetak
Predmet proučavanja ovog rada sadržan je u utvrđivanju opštih karakteristika živopisa na području Pećke patrijaršije, sa posebnim osvrtom na živopis u istočnoj Hercegovini tokom XVI i XVII vijeka. Srpsko zidno slikarstvo, iz pomenutog perioda, razmatrano je u domenu rasporeda figura i kompozicija, tematike i, djelimično, stila. Potvrđeno je da živopis na prostoru istočne Hercegovine, odnosno Eparhije zahumske, odgovara opštoj koncepciji koju zografi slijede prilikom oslikavanja manjih crkava na području Pećke patrijaršije nakon 1557. godine. Zapažene su podudarnosti, prije svega u rasporedu i tematici ikonografskih shema i pojedinačnih figura, ali i određena odstupanja u pogledu odabira prikazivanja određenih svetitelja. Sve navedeno upućuje na činjenicu da je jedinstvo u tematici, ikonografiji i rasporedu kompozicija i pojedinačnih svetih ličnosti obezbijedila jaka crkvena organizacija na ovim prostorima tokom XVI i XVII vijeka.
Reference
Davidov-Temerinski, A. (2002) Concordia Apostolorum: Zagrljaj apostola Petra i Pavla - povodom freske iz Mušnikova kod Prizrena. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 32-33, str. 83-106
Đurić, S. (1989) The Representations of Sun and Moon at Dečani. u: Đurić Vojislav [ur.] Dečani i vizantijska umetnost sredinom XIV veka, Beograd: SANU, Naučni skupovi, XLIX, 339-346
Grujić, R. (1933) Freska patrijarha Makarija kako ustupa presto svome nasledniku Antoniju. Glasnik Skopskog naučnog društva, XII, 273-277
Kajmaković, Z. (1971) Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Veselin Masleša
Marjanović, Č. (2001) Istorija srpske crkve. Beograd, drugo dopunjeno izdanje
Pejić, S. (2013) Slikari iz Primorja u Polimlju tokom prve polovine 16. veka. u: Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Osam vekova manastira Mileševe, Mileševa, 369-380
Petković, S. (1961) Ruski uticaj na srpsko slikarstvo XVI u XVII veka. Starinar, Beograd, Arheološki institut SKA, XII, 91-109
Petković, S. (2007) Srpski svetitelji u slikarstvu pravoslavnih naroda. Novi Sad: Matica srpska
Petković, S. (1965) Zidno slikarstvo na području Pećke patrijaršije 1557-1614. Novi Sad: Matica srpska
Radojčić, S. (1948) Veze između srpske i ruske umetnosti u srednjem veku. Zbornik Filozofskog fakulteta, Beograd, I
Rakić, Z. (2005) 'Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Hilandaru'. Četvrta kazivanja o Svetoj Gori. Beograd: Prosveta, 164-197
Samardžić, R., Ivić, P. (2000) Istorija srpskog naroda. Beograd
Sreten, P. (1992) Iconographic Similarities and Differences betwen Serbian and Greek Painting from the Middle of the Fifteenth to the end of the Seventeenth Centuries/ Ευφρόσυνον αφιέρωμα στον Mανώλη Χατζηδάκη. Αθηνα, 517-523
Subotić, G. (1993) Najstarije predstave svetog Georija Kratovca. Zbornik radova Vizantološkog instituta, Beograd, 32. Beograd: Vizantološki institut SANU, 167-202
Ševo, L. (2016) 'Islamski uticaj na srpsku umetnost u doba otomanske vlasti'. Sakralna umetnost srpskih zemalja u srednjem veku. u: Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost, Beograd, II, 575-581
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1846415L
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka