Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2009, br. 44, str. 387-394
Relacije relevantnih morfoloških karakteristika sa uspehom kod vrhunskih gimnastičara
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
Sažetak
Svrha istraživanja je da se utvrde relacije relevantnih morfoloških karakteristika sa uspehom kod vrhunskih gimnastičara. Uzorak ispitanika činilo je 253 gimnastičara i 214 gimnastičarki učesnika 40. svetskog prvenstva u Stuttgartu (GER), septembra 2007. godine. Uzorak prediktorskih varijabli čini set od tri varijabli (Telesna visina, Telesna težina i Bodymass index). Kriterijumske varijable čini set od 7 varijabli kod muškaraca (šest disciplina i uspeh u višeboju), odnosno, 5 kod žena (četiri discipline i uspeh u višeboju). Za utvrđivanje uticaja prediktora na svaku pojedinačnu disciplinu gimnastičkog višeboja i višeboj primenjena je multivarijantna regresiona analiza. Rezultati istraživanja pokazali su da relevantne morfološke karakteristike vrhunskih gimnastičara nemaju značajan uticaj na njihovu uspešnost u sportskoj gimnastici. U svim slučajevima dobijeni su niski koeficijenti multiple korelacije, dok veličina objašnjene varijanse kriterijskih varijabli nije prelazila 10%.
Reference
Đurašković, R. (2002) Sportska medicina. Niš: Sven
Petrović, J.M., Buđa, P., Radojević, J., Sedić, P., Petković, D., Grbović, M. (1995) Sportska gimnastika. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, 291 str
Rozin, E. (1984) Uzrast, sportski staž i visinsko-težinski pokazatelji učesnika XXII Svetskog prvenstva u sportskoj gimnastici. Gimnastika, (1984-79s), str. 18-22
Rozin, E.J., Čeburaev, V.S. (1981) Uzrasni i visinsko-težinski pokazatelji učesnika XXII Olimpijskih igara. Gimnastika, (2), str. 35-39
Vasiljčuk, A., Lavovski, A., Gaverdovskij, J.K. (1985) Antropometrijski pokazatelji gimnastičarki visoke kvalifikacije kao faktor usvajanja vežbi. Gimnastika, 64s, str. 8-13
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 11.08.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka