Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 7 od 53  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 74, br. 4, str. 567-574
Analiza saobraćajne infrastrukture Dervente
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj, Republika Srpska, BiH

e-adresabjelosevic70@gmail.com
Sažetak
Planiranje saobraćaja je određivanje karakteristika putovanja ljudi i stvari na osnovu inžinjerskih analiza saobraćajnih i demografskih karakteristika postojećeg stanja, budućih i potencijalnih planova namjene prostora. Definisanje ovih karakteristika pomaže u narednoj fazi planiranja saobraćaja koja se odnosi na formulaciju prijedloga budućeg saobraćajnog sistema i mreže puteva. Kao osnovni ciljevi koji se nameću prilikom izrade saobraćajne analize kao što je ova, mogu se izdvojiti sledeći: zaštititi i unaprijediti efikasnost i sigurnost saobraćajnog sistema, dajući prioritet elementima koji se definišu kao značajni; poboljšati pristupačnost i saobraćajnu mobilnost osoba koja su orijentisana na masovni prevoz putnika, osoba sa niskim primanjima i hendikepiranih osoba; uspostaviti balansirani saobraćajni sistem koji će unaprijediti mogućnost izbora grane saobraćaja od strane korisnika tako što će se prioritet dati sagledavanju kompletnog saobraćajnog sistema, a ne samo jedne grane saobraćaja; omogućiti uštedu na troškovima infrastrukture, zaštiti i unapređenju poljoprivrednog zemljišta; podstrekavati poboljšanje kvaliteta života stanovnika na posmatranom području kroz posvećivanje odgovarajuće pažnje estetskom planiranju saobraćajnog sistema.
Reference
*** (2005) Projekat regulacije saobraćaja grada Dervente. Derventa
BIHAMK Informacije o saobraćajnim nezgodama, njihovim uzrocima i posljedicama u BiH u 2017. godini. Dostupno na: https://bihamk.ba/assets/upload/Informacija_o_Saobra%C4%87ajnim_nezgo.pdf
Građevinski fakultet Sarajevo-Kabinet za puteve (1988) Studija - istraživanje prioriteta i metode rješavanje prolaska magistralnih puteva kroz gradove. Sarajevo
Institut zaštite ekologije i informatike Republike Srpske (2012) Javna naučnoistraživačka ustanova. Banja Luka, Interna dokumentacija
Jović, J. (1996) Planiranje saobraćaja u gradovima. Beograd: Saobraćajni fakultet
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Derventa (1989) Strategija razvoja opštine Derventa. Derventa
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Dervent (2011) Strategija razvoja opštine Derventa za period 2011-2016. godine. Derventa
Skupština opštine Derventa (2010) Službeni glasnik opštine Derventa, Derventa, broj 4/10, Dostupno na: http://www.derventa.ba/derventa/public/00000001119%20lat.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1904567B
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka