Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 16  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 53, br. 2, str. 151-156
Kontrola depozita u rashladnom sistemu
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: depozit; inhibitori; rashladni sistemi
Sažetak
Rashladni sistemi su veoma važni u funkcionisanju industrijskih i energetskih postrojenja. Osnovni problemi kod otvorenih rashladnih sistema su: korozija, depoziti i biološki rast. U ovom radu obrađeno je: uzroci i posledice u stvaranju depozita kao i zaštita rashladnog sistema od stvaranja depozita. Eksperimentalno je određivano doziranje inhibitorima-agenasa za sprečavanje depozita bez doziranja korozionog inhibitora i sa doziranjem korozionog inhibitora. Kao inhibitor za sprečavanje depozita korišćen je polimaleat. Rezultati su pokazali da uspešno sprečavanje stvaranja depozita zavisi od stepena ugušćenja, tj. koncentracije soli u sistemu. Drugi važan faktor je korišćenje korozionog i depozitnog inhibitora. U slučaju korišćenja korozionog inhibitora na bazi fosfonata utrošak polimaleata smanjuje se do 30% zbog sinergetskog djelovanja fosfonata i polimaleata.
Reference
*** (2009) NALCO water handbook. New York: McGraw Hill, Third Edition
Betz (1982) Handbook of industrial water conditioning. Trevose, Pennsylvania, sixth edition
Đukić, B., i saradnici (2011) Priprema vode za industriju i energetiku knjiga. Zvornik: Tehnološki fakultet
Đukić, B., Smiljanić, S., Stojanović, B., Stojanović, N. (2010) Uticaj stepena ugušćenja na rad rashladnog sistema. Zaštita materijala, vol. 51, br. 4, str. 250-254
Jovanović, M., Konjević, V., Nedeljković, D. (2000) u: XVII jugoslovenski simpozijum o koroziji i zaštiti materijala - knjiga radova, Beograd, 111-116
Port, R.D. (1991) The Nalco guide to boiler failure analysis. New York: McGraw-Hill Inc
Stojanović, B., Đukić, B., Stojanović, N., Smiljanić, S. (2012) Korozija i zaštita rashladnog sistema. Zaštita materijala, vol. 53, br. 1, str. 51-56
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Zaštita materijala (2010)
Uticaj stepena ugušćenja na rad rashladnog sistema
Đukić Branko, i dr.

Zaštita materijala (2012)
Korozija i zaštita rashladnog sistema
Stojanović Bosiljka, i dr.

Zaštita materijala (2016)
Potencijal korozivnosti aluvijalnih podzemnih voda u slivu Velike Morave
Majkić-Dursun Brankica, i dr.