Akcije

Ekonomika poljoprivrede
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 5 od 91  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 67, br. 2, str. 623-633
Innovations in rural tourism in Poland and Romania
(naslov ne postoji na srpskom)
aRomanian Academy, National Institute for Economic Research "Costin C. Kiriţescu", Bucharest, Romania
bUniversity of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics, Poland
cUniversity Hradec Králové, Faculty of Education, Hradec Králové, Czechia

e-adresaalxsin@gmail.com, czeslaw.nowak@urk.edu.pl, malgorzata.bogusz@urk.edu.pl, magdalena.kowalska@urk.edu.pl, emilia.janigova@gmail.com
Ključne reči: innovations; travel packages; educational farms; network tourist products
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
The interest in rural tourism in Poland and Romania is the result of processes originating from economic and social factors reflecting the needs of both rural inhabitants and tourists. A significant growth in the field of rural tourism leads to implementation of innovative products in the development of tourist services. The aim of the study presented in this paper is to show the essence of innovation as a component of the contemporary tourist industry, and to present the type of innovations that occur in rural tourism in Poland and in Romania. The theoretical part analyses innovation in the field of rural tourism. The empirical part, in turn, presents case studies of tourist businesses in rural areas, taking into account the implemented innovations, in both Poland and Romania. The case studies are presented based on interviews with owners of tourist facilities.
Reference
Bogusz, M., Kmita-Dziasek, E. (2015) Educational farms as an example of innovative entrepreneurship in rural areas / Zagrody edukacyjne jako przyklad innowacyjnej przedsiebiorczości na obszarach wiejskich. u: Kaminska W. [ur.] Innovation in rural tourism and new employment opportunities in rural areas / Innowacyjnosc w turystyce wiejskiej a nowe mozliwosci zatrudnienia na obszarach wiejskich, Warsaw: Polish Academy of Sciences - Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 163
Durkalić, D. (2015) Vrnjačka Banja as a tourist brand or tourist region. u: Borowiecki R. [ur.] Challenges of contemporary economies in the face of global market conditions, Cracow: Cracow University of Economics, Book I, May 25-27, pp. 229-239, https://cfm.uek.krakow.pl/page/books-2
Idziak, M., Idziak, W. (2015) Innovative potential of thematisation in rural tourism and of rural development / Potencjal innowacyjny tematyzacji w turystyce wiejskiej i rozwoju wsi. u: Kaminska W. [ur.] Innovation in rural tourism and new employment opportunities in rural areas / Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Warrsaw: Polish Academy of Sciences - Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 163
Idziak, W. (2008) To reinvent the village / Wymyślic wies od nowa. u: Thematic villages / Wioski tematyczne, Koszalin: Rural Development Foundation
Idziak, W. (2005) Use of information technology in the development of rural communities / Wykorzystanie technologii informatycznych w rozwoju spolecznosci wiejskiej. u: Szczepanski P. [ur.] Thematic villages / Wsie tematyczne, Warsaw: Rural Development Foundation
Kachniewska, M. (2015) Model of creating a network tourist product / Polish Model tworzenia sieciowego produktu turystycznego. Warsaw: Masovian Regional Tourism Organization
Kielian, K. (2015) Educational farms in the promotion of local products / Zagrody edukacyjne w promocji produktow lokalnych. Krakow: European Agricultural Fund for Rural Areas Development: Europe investing in rural areas / Europejski Fundusz Rolny na Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie
Kmita-Dziasek, E. (2015) Introduction to educational issues in the farm / Wprowadzenie do zagadnien edukacji w gospodarstwie rolnym. Kraków: European Agricultural Fund for Rural Areas Development: Europe investing in rural areas / Europejski Fundusz Rolny na Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie
Krzyzanowska, K. (2013) Innovation in rural tourism / Innowacyjnosc w turystyce wiejskiej - teoria i praktyka. u: Nuszkiewicz K; Roman M. [ur.] Innovations in the tourism development / Innowacje w rozwoju turystyki, Goladkowo: Wydawnictwo Zespołu Szkol Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubinskiej in Goladkowo
Mackowiak, M., Seelieb, P. (2009) Thematic villages as a form of activation of tourism in rural areas / Wioski tematyczne jako forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich. u: Sikorska-Wolak I. [ur.] Tourist functions of rural areas / Turystyczne funkcji obszarow wiejskich, Warsaw: SGGW Publishing
Majewski, J. (2015) Innovation in rural tourist products / Innowacyjnosc wiejskich produktów turystycznych. u: Kaminska W. [ur.] Innovation in rural tourism and new employment opportunities in rural areas / Innowacyjnosc w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, Warsaw: Polish Academy of Sciences - Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 163
Niculae, M.ă I., Avram, S., Vânău, G.O., Pătroescu, M. (2017) Effectiveness of Natura 2000 network in Romanian Alpine Biogeographical Region: An assessment based on forest landscape connectivity. Annals of Forest Research, 60(1)
Panasiuk, A. (2014) Innovative processes in shaping the structure of tourist market / Procesy innowacyjne w ksztaltowaniu struktury rynku turystycznego. u: Snarski S.J; Jalinik M. [ur.] Enterprise in tourism / Przedsiebiorczosc w turystyce, Bialystok: EcoPress Publishing
Sieczko, A. (2011) Masovian local products as the potential of the construction of a network mark product of rural tourism / Mazowieckie produkty lokalne jako potencjal budowy sieciowego produktu markowego turystyki wiejskiej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, Szczecin, 288 (64)
Vinohradnik, K., Bogusz, M. (2011) Introduction to the building of the network of rural tourism products, against general trends in national and international tourism, taking into consideration new phenomena in rural tourism / Wprowadzenie do zagadnienia budowy sieciowych produktow tu. u: Building a network product of rural tourism: Rural Development Programme 2007-2013 support for the development of tourism in rural areas / Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej. Wsparcie PROW, Krakow: Agricultural Advisory Centre in Brwinow - branch in Krakow
Woźniczko, M., Orłowski, D. (2012) Innovation of wine routes in the tourist offer of selected European countries / Innowacyjnosc szlakow winnych w ofercie turystycznej wybranych krajow europejskich. u: Jalinik M; Ziółkowski R. [ur.] The market of tourist services / Rynek uslug turystycznych, Bialystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Bialostockiej
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj2002623S
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka