Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 26  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 56, br. 3, str. 389-398
Osetljivost na hlađenje i parametri termalne analize kod hipoeutektičkog komercijalnog sivog liva sa dodatkom Ca i Ca-La kao inokulanata
Politehnica University of Bucharest, Materials Science and Engineering Faculty, Bucharest, Romania

e-adresaiulian.riposan@upb.ro
Ključne reči: Očvršćavanje; Termalna analiza; Analiza krive hlađenja; Sivi liv (liveno gvožđe); Modul hlađenja; Inokulacija; Ca; La; Karbidi; Grafit
Sažetak
Prethodni eksperimenti su pokazali da postoji specifična raspodela Al, La i Ca na preseku složenih (Mn,X)S jedinjenja, gde je utvrđeno da ti delovi predstavljaju glavna mesta za nukleaciju ljuspastog grafita u livenom gvožđu sa niskim sadržajem sumpora (< 0.03%S), a da prisustvo La može da poboljša sposobnost nukleacije grafita bez formiranja karbida. U ovom radu je urađena standardna termalna analiza (krive hlađenja) da bi se ispitao efekat inokulacije FeSi legura dodavanjem Ca i Ca-La (10 merenja za svaki inokulant), sa 3,7-3,8% CE (ekvivalentni sadržaj ugljenika) i sa optimalnim odnosom S i Mn [0.046 - 0.056%S, (%Mn) x (%S) = 0.024 - 0.029]. Reprezentativne temperature na krivama hlađenja i stepeni pothlađenja koje se odnose na metastabilne eutektičke temperature su određeni i povezani sa osetljivošću na hlađenje (osetljivost na formiranje karbida/ grafita) za različite uslove prilikom očvršćavanja (modul hlađenja, odlivak u obliku klina, kalup od mešavine peska i gline). Dodavanje La inokulantima koji su sadržali Ca je imalo ograničenu, ali posebnu prednost za liveno gvožđe: niža eutektička reakciona toplota i maksimalna brzina dostizanja reakcione toplote, viši GRF1 i niži GRF2 faktori za dobijanje grafita, kao i niža vrednost prvog derivata na kraju očvršćavanja. Shodno tome, kao rezultat postignuta je niža osetljivost na skupljanje i niža osetljivost na hlađenje (karbidi) posebno pri najvećoj brzini hlađenja prilikom očvršćavanja (odlivci sa tankim zidovima).
Reference
Alonso, G., Stefanescu, D.M., Larranaga, P., de la Fuente, E., Suarez, R. (2016) AFS Trans, 124: 124-134
American Society for Testing of Materials (2000) Standard A367: Standard Test Methods of Chill Testing of Cast Iron. West Conshohocken, PA, USA, 01.02, 151-154
Campbell, J.A. (2009) Met. Mater. Trans. B, 40 (6): 786-801
Chisamera, M., Riposan, I., Stan, S., Skaland, T. (2000) Proc. 64th World Foundry Congress. Paris, Paper No. 62
Gundlach, R.B. (2008) The 2008 Honorary Cast Iron Lecture. u: Div. 5, AFS Metalcasting Congress, Atlanta, GA, Paper 08-158
Riposan, I., Chisamera, M., Stan, S. (2018) Mater. Sci. Forum, 925 (Science and Processing of Cast Iron XI): 3-11
Riposan, I., Chisamera, M., Stan, S., Skaland, T., Onsoien, M.I. (2001) AFS Trans, 109: 1151-1162
Riposan, I., Chisamera, M., Stan, S., Stefan, E., Hartung, C. (2011) Key Eng. Mater, 457: 19-24
Riposan, I., Skaland, T. (2017) Modification and Inoculation of Cast Iron. u: Stefanescu Doru M. [ur.] ASM-American Society of Materials Handbook, Volume 1A: Cast Iron Science and Technology, Product code 05924G, 160-176
Riposan, I., Stan, S., Chisamera, M., Neacsu, L., Cojocaru, A.M., Stefan, E., Stan, I. (2019) IOP Conference Series: Mater. Sci. Eng, 529: 012016 (6 pages)
Riposan, I., Chisamera, M., Stan, S., Hartung, C., White, D. (2010) Mater. Sci. Technol, 26(12): 1439-1447
Sillen, R.V. (2006) Novacast Technologies. www.novacast.se
Sommerfeld, A., Tonn, B. (2009) Int. J. Metalcasting, 3 (4): 39-47
Stan, S., Chisamera, M., Riposan, I., Stefan, E., Neacsu, L., Cojocaru, A.M., Stan, I. (2019) Proc. 2019 Keith Millis Int. Ductile Iron Symp., Hilton Head Island, SC, USA 2018. Int. J. Metalcasting, 13(3): 633-665
Stan, S., Chisamera, M., Riposan, I., Stefan, E., Barstow, M. (2010) AFS Trans, 118: 295-309
Stefan, E., Riposan, I., Chisamera, M. (2019) J Therm. Anal. Calorim, 138 (4): 2491-2503
Thielemann, T. (1970) Giessereitechnik, 1: 16-24
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.2298/JMMB200108020S
primljen: 08.01.2020.
prihvaćen: 10.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2021.
Creative Commons License 4.0