Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 68  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 76, br. 1, str. 61-69
Prilog inovacijama u oblasti mikroprocesorskih sistema - evaluacija upotrebe SIMRA simulatora u nastavi
Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak

e-adresanebojsa.stankovic@ftn.kg.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200132)

Sažetak
Ovaj rad opisuje i evaluira aplikaciju koja omogućava simulaciju funkcionisanja centralnog procesora (CPU). Simulacija pruža vizuelni prikaz svega što se dešava i na nivou aritmetičkih logičkih jedinica (ALU) za različite aritmetičke i logičke operacije i na nivou bitova. Takođe je sprovedeno vrednovanje primene ovog simulatora u nastavi. Uzorak je obuhvatio 95 studenata sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, studijski program - Informacione tehnologije. U ovom istraživanju primenjena je metoda sa paralelnim grupama. Jedna grupa učenika savladala je sadržaje ALU na tradicionalni način, dok je druga grupa koristila simulator. Njihov napredak u ALU znanju meren je testom znanja specijalno dizajniranim za ovo istraživanje. Na kraju su studenti obe grupe ocenili upotrebu simulatora u nastavi. Rezultati istraživanja pokazali su da su studenti koji su učili sa simulatorima bili motivisaniji i postizali bolje rezultate od učenika koji su isti sadržaj učili na tradicionalan način.
Reference
*** International Organization for Standardization. www.iso.org/ics/35/x/
*** (2015) International classification for standards 2015. Seventh edition, https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/international_classification_for_standards.pdf
*** Computer architecture simulation & visualisation. Institute for Computing Systems Architecture (IC-SA), School of Informatics, University of Edinburgh, http://www.icsa.inf.ed.ac.uk/research/groups/hase
Akram, A., Sawalha, L. (2019) A survey of computer architecture simulation techniques and tools. IEEE Access, Vol. 7, pp. 78120-78145
Alnoukari, M., Shafaamry, M., Aytouni, K. (2013) Simulation for computer Sciences education. Communications of the ACS, 6(1)
Blagojević, M., Micić, Ž., Vujičić, M. (2016) Cluster analysis of knowledge sources in standardized electrical engineering subfields. Serbian Journal of Electrical Engineering, vol. 13, br. 3, str. 405-422
Campenhout, J., Verplaetse, P., Neefs, H. ESCAPE: Environment for the simulation of computer architectures for the purpose of education. Belgium: Department of Electronics and Information Systems, University of Ghent
Cohen, J.W. (1988) Statistical power analysis for the behavioral Sciences. Lawrence Erlbaum Associates
Đorđević, J., Milenković, A., Grbanović, N. (2000) An integrated environment for teaching computer architecture. EEE Micro, 20(3)
Hennessy, J., Patterson, D. DLX interactive simulation composite. Purdue University's School of Electrical and Computer Engineering, http://www.weblearn.hs-bremen.de/risse/RST/software/linux/DLXview/Index.html
Higginson, P. Simulation of little man computer. https://peterhigginson.co.uk/LMC
Micić, Ž., Micić, M., Blagojević, M. (2013) ICT innovations at the platform of standardisation for knowledge quality in PDCA. Computer Standards & Interfaces, 36(1), 231-243
Micić, Ž., Blagojević, M., Micić, M. (2014) Innovation and knowledge trends through standardisation of IT applications. Computer Standards & Interfaces, 36(2), 423-434
Micić, Ž., Blagojević, M. (2016) Knowledge acquisition in information technology and software engineering towards excellence of information systems based on the standardisation platform. Computer Standards & Interfaces, 44(1), 1-17
Nikolić, B., Radivojević, Z., Đorđević, J., Milutinović, V. (2009) A survey and evaluation of simulators suitable for teaching courses in computer architecture and organization. IEEE Transactions on Education, 52(4), 449-458
Potkonjak, V., Gardner, M., Callaghan, V., Mattila, P., Guetl, C., Petrović, V.M., Jovanović, K. (2016) Virtual laboratories for education in science, technology, and engineering: A review. Computers & Education, 95, 309-327
Prasad, P.W.C., Alsadoon, A., Beg, A., Chan, A. (2016) Using simulators for teaching computer organization and architecture. Computer Applications in Engineering Education, 24(2), 215-224
Prasad, P.W.C., Alsadoon, A., Beg, A., Chan, A. (2013) Simulators for teaching computer organization and architecture: A brief survey. u: Education and Information Management, ICEIM-13-417, 4th International Conference
Radivojević, Z., Stanisavljević, Ž., Punt, M. (2018) Configurable simulator for computer architecture and organization. Computer Applications in Engineering Education, 26(5), 1711-1724
Rajagopalan, P., Wong, J., Andamon, M. (2016) Building performance simulation in the built environment education: Experience from teaching two disciplines. u: 50 th International Conference of the Architectural Science Association, 359-368
Smith, R. (2007) A spreadsheet based simulation of CPU instruction execution. u: 2007 ASEE Annual Conference, Honolulu, HI, Proceedings
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/tehnika2101061S
primljen: 27.01.2021.
prihvaćen: 12.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.
Creative Commons License 4.0