Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 3, str. 209-224
Uloga socijalno-ekonomskog saveta u kreiranju socijalnog dijaloga u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresakeca.kovacevic91@gmail.com
Ključne reči: socijalni dijalog; Socijalno-ekonomski savet; političko odlučivanje; institucionalna nezavisnost; uporedna analiza
Sažetak
Socijalno-ekonomski savet kao institucionalni mehanizam saradnje između socijalnih aktera trebalo bi da ima ključnu ulogu u kreiranju socijalnog dijaloga u Srbiji. Međutim, ograničenost uticaja Socijalno-ekonomskog saveta na proces kreiranja socijalnog dijaloga, kao i proces političkog odlučivanja marginalizuju njegovu ulogu. Shodno tome, analiziraćemo slabosti u radu ove institucije, njen položaj u uporednoj praksi i mogući redizajn ove institucije. Takođe, potrebno je pronaći najsličniji model našem i na osnovu primera iz dobre prakse utemeljiti razmišljanja o mogućem poboljšanju pravnog okvira za funkcionisanje ovog nezavisnog tela. Na kraju rada daćemo preporuke za redizajn ove institucije uz veći naglasak na njenoj nezavisnosti.
Reference
*** (2012) Odluka Socijalno-ekonomskog Saveta br. 57/2012. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 22
*** (2001) Sporazum o gospodarsko-socijalnom vijeću i drugim oblicima socijalnog partnerstva u republici hrvatskoj. Narodne novine, br. 88, (prečišćen tekst)
*** (1957) Ordinamento e attribuzioni del CNEL. Senato della Republica, n. 33
*** (2004) Zakon o socijalno-ekonomskom savetu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 125
*** (2013) Sporazum o osnivanju gospodarsko-socijalnog vijeća. Narodne novine, br. 88
*** (2005-2014) Zakon o radu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013; 75/2014
*** (2011) Odluka Socijalno-ekonomskog Saveta br. 95/2011. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 35
*** (2008) Constitution of France- loi constitutionnelle. Journal officiel de la Republique Française, no 724
*** (2010) Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. Journal officiel de la Republique Française, no 704
Andrić, C., ur. (2015) Izveštaj o radu Socijalno-ekonomskog saveta i Sekretarijata u 2014. godini. Beograd: Socijalno-ekonomski savet republike Srbije
Andrić, Č. (2016) Intervju - kakav je odnos socijalnih aktera prema radu Saveta?. 18. februar
CESE (2016) Le budget du CESE. http://www.lecese.fr/decouvrir-cese/budget-du-cese (02.06.2016.)
Gospodarsko socijalno vijeće (SSSS) (2016) http://www.sssh.hr/hr/static/podrucja-rada/socijalni-dijalog/gospodarsko-socijalno-vijece-43, 02.06.2016
Kovačević, A. (2015) Uticaj civilnog društva na proces političkog odlučivanja - slučaj Srbije 2000-2015. Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, master teza
Kulić, Ž., Dučić-Vujasinović, D. (2010) Socijalni dijalog (instrumenti). Beograd: SSSS
Senato Della Repubblica (2012) Constituzione della Repubblica Italiana. Roma: Le pubblicazioni del Senato
SEr (2011) Industrial organisation act. The Hague: SEr Printing Department
SES (2008) Poslovnik o radu Socijalno-ekonomskog saveta. Beograd: Socijalno-ekonomski savet republike Srbije
SES (2016) Informator o radu Socijalno-ekonomskog saveta. Beograd: Socijalno-ekonomski savet republike Srbije
Socijalno-ekonomski savet (SES) - odeljak međunarodna saradnja (2016) http://www.socijalnoekonomskisavet.rs/cir/doc/sesuevropi.pdf, (31.05.2016)
Stojiljković, Z. (2010) Socijalni dijalog u Srbiji-razlozi (pre)skromnog dosadašnjeg učinka. u: Stojiljković Zoran, Mihailović Srećko [ur.] Stanje socijalnog dijaloga u Srbiji posle dvadeset godina tranzicije, Beograd: SLA, 7-40
UGS Nezavisnost (2014) UGS Nezavisnost istupio iz Socijalno-ekonomskog saveta Srbije. 14. jul, http://www.nezavisnost.org/pages/posts/ugs-nezavisnost-istupio-iz-socijalno-ekonomskog-saveta-srbije972.php, (03.06.2016)
UGS Nezavisnost (2014) Održan protest povodom izmena zakona o radu i zakona o PIo. 18. jul, http://www.nezavisnost.org/pages/posts/odrzan-protest-povodom-izmena-zakona-o-radu-i-zakona-o-pio985.php, (03.06.2016)
Vlada Republike Srbije (2001) Sporazum o osnivanju, delokrugu i načinu delovanja Socijalno-ekonomskog saveta iz 2001. čl. 2, http://www.arhiva.srbija.gov.rs/vesti/2001-08/02/26844.html, (03.06.2016)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1703209K
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Sociološki pregled (2013)
Štrajkovi, sindikati i privatizacija u Srbiji
Novaković Nada