Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 112  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 5, br. 1, str. 133-142
Institucije - temelj ekonomskog i pravnog poretka
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresamiomir.jaksic@ekof.bg.ac.rs
Ključne reči: institutucije; dobra vladavina; inkluzivne institucije; regulatorna tela
Sažetak
Institucije su temelj ekonomskog i pravnog poretka, karika koja ih povezuje i osigurava vladavinu prava i dugoročni održivi ekonomski razvoj. Institucije zauzimaju centralno mesto u mrežnim odnosima ključnih aktera. Dobre institucije karakterišu tri svojstva: 1. ustanovljavaju i štite svojinska prava, 2. ograničavaju društvene elite koje nastoje da eksproprišu dohodak i svojinu drugih pojedinaca, i 3. osiguravaju jednake šanse za zapošljavanje i investiranje kapitala. Neophodno je u nacionalnim ustavima urediti sledeća važna pitanja: (1) Osnovne ciljeve regulatornih tela: "promovisanje i usmeravanje razvojnog tržišta regulisanjem industrije principima nediskriminacije i efikasnošću konkurencije, praćenje primene propisa u regulaciji industrije, obezbeđenje redovnog snabdevanja robom i uslugama i njihova zaštita i ravnopravan položaj, kao i druge aktivnosti uređene posebnim industrijskim zakonima. (2) Neophodno je u nacionalnim ustavima, kao najvišim zakonodavnim aktima, jednim posebnim članom, definisati da su "Regulatorna tela u svom radu samostalna i nezavisna i da za svoj rad odgovaraju Skupštini". U odgovarajućim posebnim zakonima trebalo bi preciznije definisati procedure ustanovljavanja i sankcionisanja eventualnog narušavanja: 1. samostalnosti regulatornih tela, 2. odgovornosti prema parlamentu i 3. javnosti u radu.
Reference
*** (2005) New Thinking in Macroeconomics. Edward Elgar Publishing
Acemoglu, D. Political Economy Lecture Notes. http://economics.mit.edu/ faculty/acemoglu/courses
Acemoglu, D. (2014) Modeling Inefficient Institutions. Ekonomske ideje i praksa, br. 12
Acemoglu, D. Introduction and Overview. u: 14.773, Political economy of institutions and development, Lecture 1, http://economics.mit.edu/faculty/acemoglu/courses
Acemoglu, D., Robinson, J. (2006) Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press
Acemoglu, D. (2005) Political Regimes, Institutions and Growth. Tüsiad-koç University Economic Research Forum
Acemoglu, D. State Building: A Political Economy Perspective. Nemmers Lecture
Acemoglu, D., Robinson, J. (2012) Why Nations Fail. FBBVA Lecture
Acemoglu, D., Liabson, D., List, J. (2015) Why Isn't the Whole World Developed?', 'Why Isn't the Whole World Developed?. u: Macroeconomics, Pearson
Backhouse, R. (1997) Truth and Progress in Economic Knowledge. Edward Elgar Publishing
Hodgson, G. (2000) Economics and Utopia. Routledge
Jakšić, M., Jakšić, M. (2014) Proximate and Fundamental Factors of Growth: Culture and Institutions. Economics and Economy, No. 4, Vol. 1
Jakšić, M. (2016) Role of Regulatory Bodies in Banking and Energy Sector. Journal of Central Banking Theory and Practice, Central Bank of Montenegro, Podgorica, No. 1, Vol. 5
Lavoie, M. (2009) Introduction to post-Keynesian Economics. London: Palgrave Macmillan
Putterman, L. (2014) History and Comparative Development. u: The New Palgrave Dictionary of Economics, London: Palgrave Macmillan
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/RKSPP2301133J
primljen: 04.03.2023.
prihvaćen: 09.04.2023.
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2023.

Povezani članci

Nema povezanih članaka