Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 112  
Back povratak na rezultate
2020, br. 51, str. 461-480
Svakodnevica Srba u severnoj Kosovskoj Mitrovici u uslovima nedefinisanog institucionalnog statusa
Institut za srpsku kulturu, Leposavić, Srbija

e-adresaalek.pavlovic@orion.rs
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
U radu iznosimo rezultate istraživanja svakodnevice Srba u severnoj Kosovskoj Mitrovici u uslovima izmenjenog društveno-političkog konteksta posle rata na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Glavnu pažnju posvećujem jednom od aspekata svakodnevnog života srpskog stanovništva u ovom gradu, a to je status i funkcionisanje institucija. Cilj rada predstavlja pokušaj pružanja doprinosa koncipiranju etnografske građe za sagledavanje svakodnevnih praksi Srba u severnoj Kosovskoj Mitrovici u uslovima nedefinisanih institucionalnih odnosa prouzrokovanih povlačenjem srpskih vlasti sa Kosova i Metohije, uvođenjem međunarodnog protektorata i jednostranim proglašenjem kosovske nezavisnosti. Rezultati prikazani u radu dobijeni su na osnovu terenskog istraživanja sprovedenog u više navrata od 2011. do 2015. godine, u ukupnom trajanju od preko osam meseci.
Reference
Aleksić, J.J. (2018) Kosovska Mitrovica posle 1999. godine - živeti u podeljenom gradu. u: Kusturica Emir; Vraneš Aleksandra [ur.] San o gradu, Zbornik radova, Višegrad: Andrićev institut, 555-590
BIRN Kosovo, Internews Kosova, CRTA (2015) Izgubljeni u stagnaciji - građanski nadzor primene sporazuma između Kosova i Srbije
Björkdahl, A., Gusic, I. (2013) The divided city: A space for frictional peacebuilding. Peacebuilding, 1(3): 317-333, London: Routledge
Castan, P.J. (2016) Mitrovica: A city (re)shaped by division. u: Ciardha Éamonn Ó; Vojvoda Gabriela [ur.] Politics of identity in post-conflict states, London: Routledge, 128-142
Daglas, M. (2001) Kako institucije misle. Reč - časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja, Beograd, br. 57/3, str. 299-340, Beograd: Radio B92
Derens, Ž. (2009) Kosovska zamka - Kosovo, godina nulta. Beograd: HISPERIAedu
Gusic, I. (2020) Contesting peace in the postwar city: Belfast, Mitrovica and Mostar. London: Palgrave Macmillan
Hofbauer, H. (2009) Eksperiment Kosovo - povratak kolonijalizma. Beograd: IP 'Albatros plus'
Janjić, D. (2007) Ogledi o Kosovu. Beograd: Draslar partner
Jevtić, Đ. (2005) Etničkim nasiljem do statusa. Priština: Narodna i Univerzitetska biblioteka 'Ivo Andrić'
Kotek, J. (1999) Divided cities in the European cultural context. Progress in Planning, 52(3): 227-237
Milovanović, I. (2014) Briselski sporazum - reakcije Srba na severu Kosova i Metohije. u: Tradicija, promene, istorijsko nasleđe, pitanja državnosti i nacionalnog identiteta na Kosovu i Metohiji, Zbornik radova, Priština-Leposavić: Institut za srpsku kulturu, 491-503
Mimica, A., Bogdanović, M. (2007) Sociološki rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike
Moran, D. (2011) Čitanje svakodnevice. Beograd: Biblioteka XX vek
Nedeljković, S. (2008) Problemi primene antropologije - antropološko istraživanje savremene kulture Srba na KiM. u: Nedeljković Saša [ur.] Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji, Zbornik radova, Kruševac: Baštinik, str. 19-73
OSCE Mission in Kosovo (2018) Municipal profiles
Radomirović, B. (2010) Grad zebnje i predizobrnih obećanja. Politika, 21. maj, 5
Rajčević, J. (2008) Institucije i identitet u severnoj Kosovskoj Mitrovici. u: Nedeljković Saša [ur.] Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji, Zbornik radova, Kruševac: Baštinik, str. 75-108
Smikić, N. (2013) Sporazum neprihvatljiv za Srbe na severu KiM. Jedinstvo, 22. april, 4-5
Smikić, N. (2013) U Kosovskoj Mitrovici izbori će biti ponovljeni. Jedinstvo, 11. novembar, 6
Spremo, J. (2019) Integracija pravosuđa u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i procesa pristupanja Evropskoj uniji. Beograd: Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM
Tucić, T., ur. (2011) Sloboda kretanja ljudi i robe između Srbije i Kosova u kontekstu regionalne saradnje. Novi Sad: Centar za regionalizam
UNMIK, OSCE Mission in Kosovo, Odeljenje za ljudska prava i vladavinu prava (2003) Paralelne strukture na Kosovu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-26304
primljen: 05.03.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka