Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 3, str. 803-827
Sloboda izražavanja, grube reči i državni službenici
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaS.Djajic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
"Pravna tradicija i novi pravni izazovi", finansiran sredstvima Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Sažetak
Cilj ovog rada je da ispita domašaj i polje primene slobode izražavanja privatnih lica u njihovoj komunikaciji sa državnim službenicima kada ovi vrše javna ovlašćenja. Ovakve situacije su dosta česte i u njima može doći do verbalnog sukoba u kojem će se razmeniti uvrede i grube reči. Imajući u vidu izvesnost ovakvih situacija i učešće službenika koji vrše javna ovlašćenja primena standarda iz oblasti ljudskih prava je u takvim situacijama moguća a možda čak i neophodna. Odgovor na ovo pitanje se traži u praksi Evropskog suda za ljudska prava u domenu položaja državnih službenika i njihove obaveze da pokažu profesionalnost i strpljivost u postupanju sa građanima i u pogledu obaveze da poštuju njihovu slobodu izražavanja. Evropski sud za ljudska prava je u svojoj praksi ustanovio standarde zaštite za različite oblike izražavanja koji se razlikuju i po tome u kojoj meri je i pod kojim uslovima moguće ograničiti izražavanje. Namera autorke je da utvrdi da li je Evropski sud u svojoj praksi ustanovio poseban standard za primenu člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima na odnos državnih službenika i privatnih lica. Pošto postoje različiti legitimni ciljevi zbog kojih je dozvoljeno ograničiti slobodu izražavanja, ovde će posebno biti ispitan jedan konkretan legitimni cilj a to je pravo na zaštitu ugleda i časti državnih službenika i na koji način i pod kojim uslovima Evropski sud odmerava sukob slobode izražavanja privatnih lica i prava na zaštitu ugleda i časti državnih službenika.
Reference
Aplin, T., Bosland, J. (2016) The uncertain landscape of Article 8 of the ECHR: the protection of reputation as a fundamental human right?. u: Kenyon Andrew T. [ur.] Comparative Defamation and Privacy Law, Cambridge: Cambridge University Press, 265-290
Barendt, E. (1985) Freedom of Speech. Oxford: Oxford University Press
Boyle, K., Sangeeta, S. (2010) Thought, Expression, Association, and Assembly. u: Moeckli Daniel; et al. [ur.] International Human Rights Law, Oxford: Oxford University Press
Bychawska-Siniarska, D. (2017) Protecting the Right to Freedom of Expression under the European Convention on Human Rights. Strasbourg: Council of Europe
Clooney, A., Webb, P. (2017) The Right to Insult in International Law. Columbia Human Rights Law, 2: 1-55
European Court of Human Rights (2021) Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights. Council of Europe, Article 10
Hertig, R.M. (2006) Commercial Speech under the European Convention on Human Rights: Subordinate or Equal. Human Rights Law Review, 1: 53-86
Human Rights Committee (2011) General Comment no. 34 (Article 19: Freedoms of opinion and expression). CCPR/C/GC/34, 12 September
Leach, P. (2011) Taking a Case to the European Court of Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 3rd ed
Polymenopoulou, E. (2016) Does One Swallow Make a Spring?: Artistic and Literary Freedom at the European Court of Human Rights. Human Rights Law Review, 16: 511-539
Reid, K. (2012) Words in the workplace. u: Casadevall Josep; et al. [ur.] Freedom of Expression - Essay in honour of Nicolas Bratza, Oisterwijk, The Netherlands: Wolf Legal Publishers, 383-390
Schabas, W. (2016) The European Convention on Human Rights: A Commentary. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-35291
primljen: 07.12.2021.
prihvaćen: 30.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 16.09.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka